VTT kehitti porsasrokotteen vähentämään antibioottien määrää

Uutiset, Lehdistötiedote

Teknologian tutkimuskeskus VTT kehitti juomaveteen sekoitettavan rokotteen vieroitusvaiheessa ripulista kärsiville porsaille. Rokotteen avulla on mahdollista vähentää antibioottien käytöstä aiheutuvaa maailmanlaajuista resistenssiongelmaa.

VTT:n kehittämä rokote on uudentyyppinen tuote, jolla voidaan korvata sianlihan kasvatuksessa käytettäviä antibioottiresistenssiä aiheuttavia mikrobilääkkeitä, kuten sinkkioksidia. Antibiooteille resistenteistä bakteerikannoista on tullut maailmanlaajuinen uhka terveydelle. Bakteerit eivät tunne rajoja, joten ongelma koskee myös Suomea, vaikka antibiootteja käytetäänkin harkitusti tuotantoeläinten hoidossa.

"Rokotteen tuotantomenetelmä on osoittautunut hyvin tehokkaaksi, ja sitä on mahdollista hyödyntää myös muiden eläinrokotteiden kehittämisessä. Kaupalliseen tuotantoon menetelmä on mahdollista saada jo lähivuosina", kertoo VTT:n johtava tutkija Jussi Joensuu.

Ennen kaupallistamista on vielä osoitettava käytännössä, että rokote on tehokas ja turvallinen. Ensimmäinen eläinkoe on toteutettu tänä kesänä Belgiassa, ja tulokset tehon suhteen ovat lupaavia.

"Juomavedessä annosteltuna rokote tarjoaa suojan suoraan siellä, missä sitä tarvitaan eli suolistossa. Neulalla rokottaessa suuri osa vasta-aineista jäisi verenkiertoon", kertoo Joensuu.

Imetysvaiheessa porsaat saavat tarvittavan suojansa rokotettujen emakoiden maidosta. Tauti puhkeaa, kun porsas siirtyy nestemäisestä ravinnosta kiinteään, jolloin haittabakteerit – yleensä kolibakteerit - pääsevät kiinnittymään sen suoleen. Tässä vaiheessa porsaan oma vasta-aineiden tuotto on vasta alkamassa, ja suolistobakteerit pääsevät valloilleen ohutsuolessa. Bakteerit häiritsevät nesteiden imeytymistä suolenseinämän läpi, mikä johtaa ripuliin. Porsas kärsii, sen kasvu hidastuu ja ääritapauksissa ripuli aiheuttaa porsaan kuoleman. Maailmanlaajuisesti porsasripulin on arvioitu aiheuttavan vuosittain 1-2 miljardin euron tappiot.

Rokotetta annetaan porsaalle juomavedessä vieroituksen jälkeen. Porsaan immuunijärjestelmä tunnistaa rokotemolekyylin ja alkaa tuottaa vasta-aineita bakteereja vastaan. Ne estävät bakteereja kiinnittymästä ohutsuolen limakalvon reseptoreihin ja estävät näin ripulin puhkeamisen.

Tällä hetkellä porsasripulia pyritään ehkäisemään mm. ruokavaliolla, hygieenisillä kasvatusolosuhteilla ja antibiooteilla. Maailmanlaajuisesti antibiooteista käytetään peräti 70 prosenttia eläinten, erityisesti tuotantoeläinten, hoitoon.

Tuotto-organismina rihmasieni

Kehitystyön taustalla on Joensuun vuonna 2006 esittämä väitöstyö, jolla hän osoitti rokotemolekyylin tehokkuuden. Tuolloin ajatuksena oli tuottaa rokotemolekyylit kasveissa, mutta menetelmän kaupallistaminen ei osoittautunut järkeväksi.

VTT:llä tuotto-organismiksi valittiin Trichoderma reesei -rihmasieniviljelmä. Rokote tuotetaan rihmasienen avulla suljetussa bioreaktorissa.

Antibioottiresistenssi on vakava uhka terveydelle

Kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n mukaan antibioottiresistenssi muodostaa maailmanlaajuisen terveysuhan. Antibioottiresistenssi tarkoittaa antibioottien tehon heikentymistä. Se lisää ihmisten ja eläinten sairastavuutta ja kuolleisuutta sekä terveydenhuollon kustannuksia. Antibioottiresistenssistä on muodostunut yksi lääketieteen ja eläinlääketieteen vakavimpia uhkia. 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.