VTT kehittää sienistä korvaajaa nahalle – tavoitteena teollinen tuotanto

Uutiset, Lehdistötiedote

Eläimen nahka on erinomainen materiaali, mutta nahan parkitseminen aiheuttaa runsaasti ympäristölle ja ihmisille vaarallisia kromipäästöjä. Synteettiset keinonahat kuormittavat myös ympäristöä eivätkä vastaa laadultaan aitoa nahkaa. Nahalle etsitään siksi uusia biopohjaisia korvikkeita. VTT kehittää sienirihmaston avulla nahkamaista materiaalia, joka soveltuisi teolliseen tuotantoon.

Sieniä ja kääpiä on hyödynnetty Euroopassa jo satojen vuosien ajan nahkamaisten kankaiden ja asusteiden valmistuksessa. Suunnittelijat ja tutkijat herättelevät nyt perinnettä eloon löytääkseen kestäviä vaihtoehtoja nahan korvaamiseksi.  

VTT:llä on pitkään tutkittu sieniä ja muita mikrobeja sekä niiden käyttöä teollisessa biotekniikassa. Sienirihmaston avulla voidaan laboratorio-olosuhteissa valmistaa nopeasti nahkamaista materiaalia, jonka sormituntuma ja vetolujuus ovat hyvin vastaavia kuin eläimen nahalla,
kertoo erikoistutkija Géza Szilvay VTT:ltä.

Sienistä valmistetusta nahasta tehdään jo tuotteita kaupallisille markkinoille. Pullonkaulaksi on kuitenkin muodostunut teollisen mittakaavan tuotanto.

Me olemme pureutuneet skaalautuviin biotuotantomenetelmiin ja teollisten prosessien hyödyntämiseen materiaalimme valmistuksessa. Tulokset ovat lupaavia,
Szilvay sanoo.

Raaka-aineina jätteitä, uusia ominaisuuksia biotekniikalla

Sienestä valmistetun nahan tuotantoprosessi edustaa kiertotaloutta parhaimmillaan: nahan raaka-aineena voidaan hyödyntää orgaanista jätettä. Sienirihmastot pystyvät tuottamaan nahkamaista materiaalia esimerkiksi ruoantähteistä.  

Sieninahan ominaisuuksien kehittäminen jatkuu VTT:llä.

Seuraavaksi haluaisimme lisätä materiaaliin uusia ominaisuuksia ja parantaa esimerkiksi kulutuskestävyyttä biotekniikkaa hyödyntämällä. Olemme jo valmistaneet materiaaleja sienirihmastoista, jotka tuottavat materiaalin sisään uudenlaisia biopolymeerejä,
Szilvay kertoo.

iBEX-ohjelmassa ratkaistaan globaaleja haasteita

Uusi materiaali on kehitetty osana VTT:n iBEX 2019 -ohjelmaa. Ohjelma on esimerkki uudesta tavasta tehdä soveltavaa tutkimusta yhä ratkaisulähtöisemmin, ja siinä on mukana 11 tutkimusprojektia. Projekteissa tartutaan suuriin globaaleihin haasteisiin ja etsitään niihin radikaaleja ratkaisuja yhdessä teollisuuden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. iBEX-ohjelma on kiitorata keksinnöille, jotka muuttavat maailmaa. iBEX-ohjelman puitteissa kehitetty tutkimusprojekti Plant Breath voitti 100 000 euron palkinnon Slushin ja Skolarin tutkimusideoiden pitchauskilpailun finaalissa marraskuussa 2019.

Jaa
Geza Szilvay
Geza Szilvay
Visiomme tulevaisuudesta

Tehokkailla ratkaisuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla ja kiertotaloudella voimme varmistaa, että resurssit riittävät kaikille.