VTT kehittää muovia hajottavista mikrobeista ratkaisua merien muovijäteongelmaan

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT on osaltaan mukana ratkaisemassa maailmanlaajuista muovijäteongelmaa. VTT:n PlastBug-projektissa kehitetään siirrettävää konttiyksikköä poistamaan muoviroskaa esimerkiksi Itämerestä turvallisen elinympäristön saavuttamiseksi.

"Ideanamme on suunnitella liikuteltava mikrobeja sisältävä kontti, jossa muovijäte muunnetaan arvokkaiksi tuotteiksi: esimerkiksi polttoaineiksi tai kemikaaleiksi", kertoo VTT:n johtava tutkija Kari Koivuranta.  

Tavoitteena on kehittää pieni, kontissa toimiva tehdas, joka voidaan sijoittaa alueelle, jossa keskitetty muovijätteen keräily tai kierrätys ei ole kannattavaa tai mahdollista. Kontti voi sijaita rannalla tai laivassa. Pääosan prosessin tarvitsemasta energiasta tehdasyksikkö saisi aurinkoenergiasta ja tuulivoimasta.

PlastBug-projektissa on tänä vuonna etsitty mikrobeja, jotka kykenevät syömään eri muovilaatuja (PE, PP, PS tai PET) sekä kehitetty menetelmiä muovien esikäsittelyyn. Tutkijat seulovat parhaillaan mikrobeja eri lähteistä kolmivaiheisella seulontamenetelmällä.

"Jotkin mikrobeista ovat jo läpäisseet seulonnan kaksi ensimmäistä vaihetta. Kolmannessa vaiheessa varmistamme, miten ne pystyvät syömään ja hajottamaan muovia. Seuraavaksi parannetaan tehokkaimpien mikrobien kykyä hajottaa muovia ja kehitetään muovien esikäsittelymenetelmiä mikrobien työn helpottamiseksi", kertoo Koivuranta.

Mikrobeja sisältävän fermentointiyksikön ympärille on suunnitteilla kokonainen prosessi, pienimuotoinen tehdas, jossa muovi käsitellään tuotteiksi. Tavoitteena on, että pilot-yksikkö toimisi Itämerellä vuonna 2021, mutta tämän suunnitelman toteuttaminen edellyttää vielä rahoituksen varmistamista.

Mikäli prosessi saadaan toimimaan riittävän tehokkaasti, voisivat liikuteltavat PlastBug-yksiköt edetä kaupalliseen tuotantoon ja toimia erilaisissa kohteissa ympäri maailman.

PlastBug-tiimi tuli toiselle sijalle Suomen ympäristökeskuksen järjestämässä Meriroskahaaste-ideakilpailussa 25.8.2018.

Yksivuotinen projekti on osa VTT:n sisäistä iBEX-ohjelmaa, joka tähtää ongelmien nopeaan, rohkeaan ratkaisuun.

 

MEDIAMATERIAALI

KUVA 1: VTT:n PlastBug-projektissa seulotaan parhaillaan mikrobeja kolmivaiheisella seulontamenetelmällä. (Kuvalähde: VTT)

 

KUVA 2: VTT:n PlastBug-tiimi tuli toiselle sijalle Suomen ympäristökeskuksen järjestämässä Meriroskahaaste-ideakilpailussa 25.8.2018. (Kuvalähde: VTT)

Jaa
Kari Koivuranta
Kari Koivuranta
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Ilmastonmuutos on hillittävissä, mutta vaatii kaikilla aloilla ripeitä toimia. Edistämme asiakkaidemme kanssa siirtymistä puhtaaseen energiasysteemiin ja irrottautumista fossiilisesta taloudesta.