VTT kehittää digitaalista äitiyspakkausta

Uutiset

Raskaana olevat äidit ja lasten vanhemmat voivat tulevaisuudessa seurata omaa ja lastensa terveydentilaa nykyistä helpommin ja kattavammin vaikkapa omalta älypuhelimeltaan. VTT kehittää parhaillaan digitaalista äitiyspakkausta, jonka tarkoituksena on kerätä erilaisten älykkäiden laitteiden, sähköisten palvelujen ja oppaiden tarjoama luotettava terveystieto yhteen käyttöliittymään. Kehitteillä oleva konsepti on tiettävästi kansainvälisesti ainutlaatuinen.

Digitaaliset terveyden ja hyvinvoinnin sovellukset ovat osa monen aikuisen arkipäivää, mutta pienille lapsille ja perheille suunnattuja palveluja on toistaiseksi tarjolla vain niukasti. VTT:n visioiman digitaalisen äitiyspakkauksen yhtenä tarkoituksena on vähentää äitien ja vauvojen hyvinvointiin liittyviä huolenaiheita ja helpottaa perheiden arkea. Samalla selvitetään, voitaisiinko joitain raskauteen tai vauvan kehitykseen liittyviä asioita seurata kotona tai hoitaa digitaalisten palvelujen kautta, ja siten tehostaa neuvolakäyntejä.

Osana hanketta VTT kehittää sekä uusia älykkäitä tuotteita ja digitaalisia palveluja että kartoittaa jo olemassa olevia, digitaalisen äitiyspakkauksen konseptiin sopivia sovelluksia. Esimerkiksi älytutti ja vauvan unirytmiä mittaava petianturi voisivat tulevaisuudessa olla osa digitaalista äitiyspakkausta. Älytuttiin voidaan integroida antureita, jotka antavat tietoa esimerkiksi lämpötilasta, vauvan liikkumisesta tai imutehosta. Tiedot siirtyvät tutista ja petianturista bluetooth-tekniikalla tabletin, puhelimen tai tietokoneen näkymään, johon voi olla koottuna tietoa mm. äidin ruokavaliosta ja raskauden etenemisestä, lapsen kasvukehityksestä ja unirytmistä tai vaikkapa terveydenhoitajan chat-palvelu. Digitaalisen äitiyspakkauksen avulla saadaan myös jo olemassa olevat digitaaliset sovellukset paremmin perheiden tietoisuuteen ja siten käyttöön.

Lapsiperheiden digitaalisia palveluita on ideoitu haastattelemalla terveydenhuollon ammattilaisia ja pienten lasten vanhempia.

”Luotettavalle, yksilölliselle ja helposti saatavilla olevalle terveystiedolle on lapsiperheissä kysyntää. Ajatuksena on, että digitaalisessa äitiyspakkauksessa raskauteen ja vauva-aikaan liittyvät tiedot säilyisivät pitkään tallessa ja voisivat olla myös julkisen tai yksityisen terveydenhuollon hyödynnettävissä niin haluttaessa. Paras lopputulos syntyy, jos mukaan saadaan kattava terveydenhuollon toimijoiden muodostama verkosto”, sanoo VTT:n erikoistutkija Olli Kuusisto.

VTT hakee parhaillaan kumppaneita digitaalisen äitiyspakkauksen kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Tuote voisi olla markkinoilla lähivuosina.

Digitaaliset palvelut muuttavat yhteiskuntaa

Digitaalinen äitiyspakkaus on esimerkki siitä, miten digitaaliset palvelut ja esineiden internet voivat tulla yhä näkyvämmin osaksi kuluttajien arkea ja yhteiskuntaa.

”Digitaaliset palvelut, kuten kehitteillä oleva äitiyspakkaus, voivat osaltaan auttaa tehostamaan terveydenhuollon toimintaa ja lisätä sen vaikuttavuutta. Samalla kansalaisille tarjottavien palvelujen laatu voi parantua ja laajentua”, toteaa Kuusisto.

Jaa
Olli Kuusisto
Olli Kuusisto