VTT ja Saab laajentavat yhteistyötään huoltovarmuuskriittisissä teknologioissa

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT ja Saab ovat allekirjoittaneet tutkimusyhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa tutkimusyhteistyötä molemminpuolisesti kiinnostavilla teknologian aloilla, jotka liittyvät huoltovarmuuskriittiseen teknologiaan.

Yhteistyön piiriin kuuluvat teknologiat käsittävät eri materiaaleja ja sensoreita, jotka ovat tärkeitä Saabin liiketoiminta-alueille. Näitä ovat esimerkiksi tutka- ja johtamisjärjestelmät, ilmailuteknologia sekä vedenalaiset järjestelmät. VTT ja Saab ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia, mutta nyt allekirjoitettu sopimus vahvistaa ja syventää yhteistyötä entisestään. Suunniteltu toiminta sisältää kahdenvälisiä tutkimusprojekteja sekä osallistumista yhteisesti Euroopan tutkimushankkeisiin. Yhteistyö vahvistaa myös entisestään Saabin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa Suomessa. Toiminnan kulmakivinä toimivat vuonna 2017 käynnistetty pitkän ajan strateginen tutkimusyhteistyö Aalto-yliopiston kanssa sekä Tampereella sijaitseva, tuotekehitykseen ja valmistukseen keskittyvä Saab Teknologiakeskus.

- VTT omaa erinomaisen huoltovarmuuskriittisten teknologioiden osaamisen ja tämä osaaminen sopii täydellisesti yhteen Saabissa kehitettäviin teknologioihin. Olemme myös hyvin vaikuttuneita VTT:n tutkijoiden työskentelyotteesta ja -asenteesta. VTT:n kanssa tekemämme yhteistyön avulla Saab vahvistaa entisestään maailmanluokan teknologista osaamistaan ja asiantuntemustaan sensoreiden ja materiaalien aloilla. Sensori- ja materiaaliteknologiamme edustaa kehityksen kirkkainta kärkeä ja haluamme pysyä edelläkävijäasemassamme myös tulevaisuudessa”, sanoo Pontus de Laval, Saabin teknologiajohtaja.

- VTT:llä on lain mukaan varautumisvelvollisuus poikkeusolojen kannalta, joten pyrimme jatkuvasti vahvistamaan Suomen huoltovarmuutta ylläpitämällä ja kehittämällä omaa strategista osaamistamme huoltovarmuuskriittisissä teknologioissa. Yhteistyö maailman johtavimpiin puolustus- ja turvallisuusalan yrityksiin kuuluvan Saabin kanssa on meille hieno mahdollisuus, sillä kansainvälisen yhteistyön myötä pääsemme edelleen kehittämään puolustusteknologista osaamistamme alan kärkiosaajien kanssa”, sanoo VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.