VTT ja Luke: Suomen biotalous muuttuvilla maailmanmarkkinoilla

Uutiset, Lehdistötiedote

Suomen maa- ja metsätalouden raaka-aineista on mahdollista jalostaa biotalousmarkkinoille arvoltaan oleellisesti nykyistä korkeampia ja laadultaan korkeatasoisempia tuotteita. VTT ja Luonnonvarakeskus Luke kuvaavat yhteisessä white paper -julkaisussaan -julkaisussaan, millaisia biotalouden tuotteita ja palveluja Suomessa on mahdollista tuottaa kotimaan markkinoille ja vientiin seuraavien 15 vuoden kuluessa. Julkaisu on laadittu taustadokumentiksi Suomen biotalousstrategialle, jota parhaillaan päivitetään.

Suomen vuonna 2014 julkaistussa biotalousstrategiassa asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet taloudellisen hyvinvoinnin ja työpaikkojen määrän lisäämiseksi. Sen jälkeen teknologiset ratkaisut, toimintaympäristö ja maailmanmarkkinat ovat kehittyneet dramaattisesti. Biotaloussektorin uudet tuotteet, prosessit ja palvelut ovat tulossa nopeasti markkinoille palvelemaan muuttuvia tarpeita ja kuluttajatottumuksia.

Ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, sosiaalisiin näkökohtiin ja maailmanlaajuisiin pandemioihin liittyvät huolenaiheet edellyttävät biotaloussektorilta uutta, nykyistä tehokkaampaa ja kestävämpää toimintaa. Samanaikaisesti vihreä kasvu ja toipuminen COVID-19-pandemian aiheuttamasta taloudellisesta sokista vaatii investointeja, mikä mahdollistaa samalla siirtymisen parempiin tuotanto- ja kulutusjärjestelmiin. Tämä tarkoitta samalla myös uusia ratkaisuja materiaalien ja jopa energian kierrätykseen.

Julkaisussa kuvataan erilaisia uusia Suomen biotalousklusterin kannalta merkityksellisiä lisäarvotuotteita ja esitellään tärkeimpiin tuotemarkkinoihin liittyviä trendejä. Se tarjoaa tilannekuvan uusista, konkreettisista visioista, jotka perustuvat biotalouteen liittyvään tutkimukseen ja kehitykseen luoden pohjaa tulevaisuuteen katsovaan päätöksentekoon. Julkaisun ovat kirjoittaneet Luken ja VTT:n asiantuntijat, ja se perustuu heidän vuosikymmenien kokemukseen ja visioihin biotalouden alalta. 

Lisätietoja

Antti Arasto, VTT
Teknologiapäällikkö
Ota yhteyttä:
Antti Asikainen, Luonnonvarakeskus
Tutkimusylijohtaja
Ota yhteyttä:
Anu Kaukovirta, Luonnonvarakeskus
Johtaja, tuotantojärjestelmät
Ota yhteyttä:
biotalous.filogo
Jaa
Antti Arasto
Antti Arasto
Visiomme tulevaisuudesta

Tehokkailla ratkaisuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla ja kiertotaloudella voimme varmistaa, että resurssit riittävät kaikille.