VTT ja Itä-Suomen yliopisto tekevät selvityksen lasten ruokaympäristöstä ja sen vaikutuksista

Uutiset, Lehdistötiedote

Ruokaympäristö vaikuttaa vahvasti lasten ruokatottumuksiin. VTT ja Itä-Suomen yliopisto käynnistivät osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa Terra-hankkeen, jossa selvitetään lasten ruokaympäristön terveystaloudellisia vaikutuksia, kehitetään ratkaisuja lasten ravitsemuksen seuraamiseksi ja etsitään tehokkaita keinoja parantaa lasten ruokaympäristöä.

Lasten ylipaino on merkittävä ja edelleen kasvava ongelma Suomessa. Joka viides yläkouluun siirtyvä lapsi on ylipainoinen, ylipainoiset lapset ovat todennäköisesti ylipainoisia myös aikuisena ja heillä on suurentunut kroonisten sairauksien vaara. Kodin, päivähoitopaikan ja koulun lisäksi lasten ruokaympäristöä määrittävät myös esimerkiksi kaupan elintarviketarjonta, mainonta ja yleinen asenneilmapiiri. 

Kodin ja muun lähipiirin lisäksi valtion ja kuntien päätökset ja ohjaus vaikuttavat voimakkaasti lasten ravitsemukseen. Lasten ravitsemukseen voivat vaikuttaa monet toimijat, mikä on vaikeuttanut toiminnan suuntaamista ja kehittämistä. VTT kartoittaa hankkeessa vaikutusvaltaiset toimijat ja laatii eri politiikkatoimijoille konkreettisia toimenpide-ehdotuksia lasten ruokaympäristön kehittämiseksi. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi koulu- ja päivähoitoruokailuun, opetussuunnitelmiin, mainontaan tai tuotteiden esillepanokäytäntöihin. 

Suomessa ei ole toistaiseksi järjestelmällisiä käytäntöjä lasten ravitsemuksen seuraamiseksi. Itä-Suomen yliopisto kehittää hankkeessa kouluille ja neuvoloille mittariston lasten ylipainolle altistavien ravitsemustekijöiden tunnistamiseksi. Lisäksi Itä-Suomen yliopisto selvittää, millaisia taloudellisia vaikutuksia lapsuudessa alkavan ylipainon kehityksellä on pitkällä tähtäimellä ja miten erilaisilla politiikkatoimilla voitaisiin parantaa lasten ruokaympäristöä ja ehkäistä ylipainoa.  

"Ylipaino ei ole lapsen valinta. Yhteiskuntana meidän täytyy löytää keinoja vaikuttaa koko ruokaympäristöön, jotta se tukee kaikin tavoin lasten terveyttä", toteaa projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Huttunenmaa- ja metsätalousministeriöstä.

Yli 20 prosenttia alakoulun päättävistä lapsista ylipainoisia

Lasten ylipaino on merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. Ylipainon ja lihavuuden ehkäisy ja hoito tulisi aloittaa mielellään jo raskausaikana ja viimeistään varhaislapsuudessa. Leikki-ikäisistä ja koulunkäynnin aloittaneista lapsista 10–20 prosenttia ja alakoulun päättävistä lapsista jo selvästi yli 20 prosenttia on ylipainoisia. Ylipainoiset lapset ovat usein ylipainoisia myös nuoruus- ja aikuisiässä. 

Ylipaino on yhteydessä useisiin tyypin 2 diabeteksen ja ateroskleroottisten valtimotautien vaaratekijöihin, kuten sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöihin. Lapsuusiän ylipaino ja siihen liittyvä vaaratekijöiden kasautuminen ennustaa tyypin 2 diabeteksen ja ateroskleroottisten valtimotautien ilmaantumista aikuisiässä. 

VTT:n johtama ja Itä-Suomen yliopiston kanssa toteuttama Terra-hanke päättyy maaliskuussa 2020 ja sen tulokset julkistetaan ensi keväänä. Hankkeen ohjausryhmässä on mukana maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoita. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi).

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Ruoan kysyntä kasvaa samaa vauhtia kuin maailman väestömäärä. Ruoantuotannon on oltava paitsi tarpeeksi tehokasta myös ympäristöä vähemmän kuormittavaa. Haaste on valtava, mutta harppauksia oikeaan suuntaan on jo otettu.