VTT, Itä-Suomen yliopisto ja THL kehittävät tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn yksilöllisiä datapohjaisia ratkaisuja T2D-Data -projektissa

Uutiset

Sama ratkaisu ei sovi kaikille terveyden edistämisessä. VTT, Itä-Suomen yliopisto ja THL käynnistivät Suomen Akatemian tukeman T2D-hankkeen, jossa ne kehittävät terveysdataa, tekoälyä ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen yksilöllisiä palveluja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn. Tutkimuksen tuloksena saadaan uutta tietoa sekä ratkaisuja pysyvien elintapamuutosten tukemiseen, parannetaan diabetesriskissä olevien hyvinvointia ja sen myötä tuotetaan säästöjä yhteiskunnalle.

Tyypin 2 diabetes on vakava maailmanlaajuinen terveysongelma, joka on suurimmaksi osaksi ehkäistävissä terveellisiä elintapoja noudattamalla. Digitaalisia palveluja hyödynnetään yhä useammin terveellisten elintapojen tukemisessa sekä elintapasairauksien ennaltaehkäisyssä. Palvelujen parempi saatavuus ei yksin riitä vaan ihmisten tulisi sitoutua pitkäjänteisesti niiden käyttöön ja tehdä pysyviä elintapamuutoksia. Alkuinnostuksen jälkeen motivaatio kuitenkin useimmilla hiipuu, palvelujen käyttö unohtuu ja elintavat palaavat entiselleen. 

Nykyiset digitaaliset palvelut eivät tunnista yksilön riskejä, tarpeita ja toiveita riittävän hyvin, eivätkä ne osaa mukautua tukemaan erilaisia ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Hankkeessa selvitetään kansainvälisten kumppaneiden tukemana ja tilastollisia menetelmiä ja tekoälyä hyödyntämällä, mitkä taustatekijät selittävät elintapainterventioihin sitoutumista ja millaiset toimet vähentävät diabetesriskiä. Tavoitteena on myös testata, miten uudet datapohjaiset menetelmät toimivat osana kansallista omahoitojärjestelmää. 

T2D-Data-hankkeessa hyödynnetään vuonna 2019 päättyneessä StopDia-hankkeessa koottua dataa sekä THL:n koordinoimassa DPS-hankkeessa kerättyä dataa ihmisten elintavoista, niiden muutosprosesseista, metabolomiikasta ja perimästä. 

StopDia-hankkeessa tavoitettiin internetin kautta kymmeniä tuhansia suomalaisia arvioimaan tyypin 2 diabetesriskinsä. Heistä lähes 3000 kutsuttiin vuoden kestävään tutkimukseen, jossa autettiin vakiinnuttamaan arkeen pieniä terveyttä edistäviä tottumuksia digitaalisen sovelluksen avulla. Osa kutsuttiin mukaan ryhmävalmennukseen. Mobiilisovelluksen ja ryhmävalmennuksen yhdistelmä paransi osallistujien ruokavaliota ja kavensi vyötäröä. Tutkimuksessa kerättiin suuri määrä dataa osallistujien terveydestä, fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista, elintavoista, sovelluksen käytöstä ja käyttäjäkokemuksista. Niiden perusteella voidaan kehittää uusia menetelmiä tyypin 2 diabeteksen riskin tunnistamiseen sekä yksilöityjä digitaalisia palveluja pysyvien elintapamuutosten tukemiseen.

T2D-hanke kestää kolme vuotta ja se toteutetaan Suomen Akatemian myöntämällä 875 709 euron rahoituksella ja tutkimusorganisaatioiden omalla rahoituksella.

Lisätietoja

Teknologian tutkimuskeskus VTT
Elina Mattila, Senior scientist, puh. +358 40 716 2230, [email protected]

Itä-Suomen yliopisto
Jussi Pihlajamäki, kliinisen ravitsemustieteen professori, puh. 050 344 0187, [email protected]

THL
Jaana Lindström, tutkimuspäällikkö, puh. 029 5248635,  [email protected]
 

Jaa
Elina M. Mattila
Elina M. Mattila
Customer Account Lead
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.