VTT, Aalto-yliopisto, GTK, Luke ja SYKE käynnistävät kiertotalouden haastekilpailun

Uutiset

Haastekilpailuun voivat osallistua kaikki halukkaat Aalto-yliopiston, Geologian tutkimuskeskus GTK:n, Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja VTT:n muodostamat yli organisaatiorajojen muodostamat tiimit. Tiimit esittelevät uudet ideansa, konseptinsa ja ehdotuksensa yrityksille ja muille sidosryhmille Circular Fair -tapahtumassa syksyllä.

Kilpailun tavoitteena on innovoida kiertotalouden monialaisia ideoita ja konsepteja, joissa yhdistyy yritystoiminnan, teknologian, resurssien, kestävyyden ja sääntelyn näkökulmat. Kilpailun avulla T&K-organisaatiot pyrkivät panemaan alulle kestävän liiketoiminnan ja kiertotalouden käytäntöjen mahdollisuuksia, joiden avulla siirrytään kiertotalouteen järjestelmätasolla. 

Kilpailun teema-alueita ovat pakkaukset, tekstiilit, mineraalit ja metallit, ruokajärjestelmät, akut ja rakentaminen.

Tutkimusjohtaja Saku Vuori, GTK: ”Kiertotalous on GTK:n yksi strategisista fokusalueista, ja haluamme olla aktiivisesti mukana yhteiskehittämisessä ja kestävää kasvua tukevien innovaatioekosysteemien rakentamisessa. Tämä on mainio avaus siihen suuntaan.”

Tutkimusylijohtaja Antti Asikainen, Luonnonvarakeskus (Luke): ”Haastekilpailussa minua innostaa mahdollisuus ideoida ratkaisuja erityisesti alkutuotantoon liittyvän kiertotalouden edistämiseksi monialaisissa ja -tieteisissä tiimeissä. Samalla syntyy aivan uusia osaamisverkostoja tulevia kiertotaloushakuja ja -haasteita ajatellen.”

Liiketoiminta-alueen johtaja Erja Turunen, VTT: ”Kiertotalouden ratkaisut ja innovaatiot syntyvät yhteistyöstä ja laaja-alaisuudesta. Sen takia tällainen konkreettinen ja matalalla kynnyksellä osaamisia yhdistelevä haastekilpailu on mitä mainioin tapa käynnistää uusi monen toimijan kumppanuus ja ekosysteemi.”

Professori Jyri Seppälä, SYKE: ”Hyvältä tuntuvat kiertotalouden ratkaisut eivät välttämättä ole toteutuskelpoisia, jos ne eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia tai niiden vaikutukset eivät olekaan talouden tai ympäristön kannalta kestäviä. Haastekilpailu, jossa monitieteisyys ja erilaiset näkemykset tulee mukaan jo alusta lähtien, on siksi erityisen toivottava alku kestävien ja innovatiivisten kiertotalousratkaisujen löytämiseksi.”

Dekaani Kristiina Kruus, Aalto-yliopisto: ”Olen tosi iloinen ja innostunut siitä, että voimme yhdessä GTK:n, Luken, SYKEn ja VTT:n kanssa lähteä rahoittamaan tutkijoitamme monitieteelliseen yhteistyöhön tällä tärkeällä kiertotalouden teemalla. Olen vakuuttunut, että saamme loistavia ideoita ja hakemuksia.”

Suomelle kiertotalouden ekosysteemi

Kilpailu on alku VTT:n ja muiden T&K-organisaatioiden yhteiselle aloitteelle käynnistää kiertotalouden ekosysteemi. Valmistelutyöt on tehty työpajoissa aiemmin keväällä.

”Yhteistyö on avain järjestelmää muuttavien ratkaisujen luomiselle. Tarvitsemme kaikkia osaajia: yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, viranomaisia ja muita sidosryhmiä”, toteaa ekosysteemialoitteen vetäjä Inka Orko VTT:ltä.

Tavoitteena on rakentaa innovaatioyhteisö, joka kykenee luomaan, kehittämään ja kokeilemaan toimialarajat ylittäen tutkimustietoon perustuvia kiertotalousratkaisuja - eri tieteenalat ylittäen ja kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin tähdäten. Ekosysteemialoitteen tekijät kutsuvatyrityksiä, muita T&K-toimijoita, julkisia toimijoita, aluetoimijoita ja järjestöjä.  
 

Organisaatioiden kontaktihenkilöt

Aalto-yliopisto: Virve Karttunen virve.karttunen@aalto.fi  
GTK: Asko Käpyaho asko.kapyaho@gtk.fi 
Luke: Anu Kaukovirta anu.kaukovirta@luke.fi 
SYKE: Tuuli Myllymaa tuuli.myllymaa@ymparisto.fi 
VTT: Jonne Hirvonen jonne.hirvonen@vtt.fi  
Muu yhteistyö, yleiset asiat: Inka Orko inka.orko@vtt.fi
 

Jaa
Inka Orko
Inka Orko

Tehokkailla ratkaisuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla ja kiertotaloudella voimme varmistaa, että resurssit riittävät kaikille.