Väitös: Virtuaalitekniikoita voidaan käyttää apuna ergonomian suunnittelussa

Uutiset

On tärkeää suunnitella työympäristöt siten, että työntekijä voi tehdä työnsä turvallisesti ja tehokkaasti. Virtuaalitekniikoita voidaan hyödyntää ihmisen ja laitteen vuorovaikutuksen arvioinnissa jo suunnittelun aikana, selviää VTT:n erikoistutkija Susanna Aromaan väitöskirjassa.

Teollinen työympäristö muuttuu digitalisoitumisen myötä monimutkaisemmaksi ja haastavammaksi. Ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen hyvä suunnittelu on tärkeää, jotta työntekijät voivat käyttää monimutkaisia järjestelmiä tehokkaasti ja ilman ylimääräistä kuormitusta. Avuksi voidaan ottaa virtuaaliset prototyypit.

– Prototyyppien avulla voidaan havainnollistaa tuotteita jo suunnittelun aikana ja arvioida niitä tulevien käyttäjien kanssa. Virtuaaliprototypoinnissa tuotteet havainnollistetaan virtuaalitekniikoiden avulla käyttäjälle esimerkiksi VR-lasien avulla, Susanna Aromaa kertoo.

Teknologioiden kehittyessä ja halventuessa virtuaaliprototypointia käytetään yhä useammin teollisuudessa tuotekehitystyössä.

– Menetelmien systemaattista käyttöä erityisesti ihmisen ja tuotteen vuorovaikutuksen arvioimisessa on kuitenkin syytä kehittää edelleen, Aromaa painottaa.

Kuin aidossa ympäristössä

Virtuaaliprototyyppien etuna on, että käyttäjille voidaan luoda aidon tuntuinen ympäristö, jossa käyttäjä voi suorittaa työtehtäviä. Usein tällaisissa prototyypeissä ympäristö ja kone visualisoidaan 3D-mallien avulla, mutta osa välineistä, kuten esimerkiksi ohjaimet, ovat oikeita. Vastaavaan, aidon tuntuiseen työtehtävän suorittamiseen päästään harvoin muilla tavoin tehdyillä prototyypeillä.  

Virtuaaliprototyypit mahdollistavat suunnittelun kohteen havainnollistamisen sen aidossa käyttökontekstissa. Tämän takia ne ovat hyödyllisiä varsinkin, kun halutaan arvioida ihmisen ja laitteen vuorovaikutusta jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Virtuaaliprototyyppejä käytettäessä on tärkeää suunnitella ne hyvin ja tarkoitustaan varten. Väitöskirjassaan Aromaa listaa kriittisiä asioita liittyen virtuaaliprototyyppien käyttöön ergonomian arvioinnissa. Hän myös ehdottaa mallia, joka tuo virtuaaliprototyyppien käyttöön systemaattisuutta. Mallin avulla suunnittelijoiden ja tutkijoiden on helpompi hyödyntää virtuaaliprototyyppejä. Malli tukee myös niiden suunnittelua sekä käyttöönottoa yrityksissä.

Väitöstilaisuus perjantaina 6.4.2018

Diplomi-insinööri Susanna Aromaan käyttäjäkokemuksen alaan kuuluva väitöskirja Virtual prototyping in evaluation of human factors and ergonomics of human-machine systems ("Virtuaaliprototypoinnin hyödyntäminen ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen arvioinnissa") tarkastetaan julkisesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa perjantaina 6.4.2018 kello 12.00 alkaen Tietotalon salissa TB109 (Korkeakoulunkatu 1, Tampere). 

Väitöskirja: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2018/S172.pdf

Jaa
Susanna Aromaa
Susanna Aromaa
Visiomme tulevaisuudesta

Digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville uutta potentiaalia ja innovaatioita.