Väitös energiatekniikan alalta: Vähäpäästöiset energiaratkaisut otettava osaksi aluesuunnittelua

Uutiset

VTT:n erikoistutkija ja diplomi-insinööri Mari Hukkalainen tutki väitöksessään alueiden energiaratkaisuja. Hän kehitti yhdessä tutkimustiimin kanssa energiatehokkaan aluesuunnittelun arviointityökalun, joka tuottaa vertailutietoja päätöksentekijöille. Paikalliset energiaratkaisut avaavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Monet energia- ja ympäristötavoitteet ohjaavat parantamaan energiatehokkuutta, vähentämään päästöjä ja lisäämään uusiutuvaa energiaa. Näitä seikkoja ratkaisevat työssään kaavoittajat ja kunnalliset päätöksentekijät tehdessään monia suunnitteluvalintoja ja päätöksiä, jotka vaikuttavat alueiden energiatehokkuuteen ja päästöihin merkittävästi.

Energiatehokasta aluesuunnittelua voidaan tukea tarkastelemalla alueen energian tarvetta ja vertailemalla energiajärjestelmävaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Tutkimuksessa kehitetty työkalu auttaa arvioimaan kokonaisvaltaisesti alueiden energiajärjestelmiä ja niiden ympäristövaikutuksia Suomessa. Sillä voidaan tarkastella aluesuunnittelun valintojen vaikutuksia alueen energiantarpeeseen ja vertailla eri energian-tuotantovaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöjä. Tulokset tuovat uusia vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi. Hukkalainen tutki väitöksessään 14:n aluesuunnitelman energia-analyysit. 

Uudenlaisista paikallisista energiaratkaisuista voi syntyä uutta liiketoimintaa. Hukkalainen kehitti väitöksessään myös kokoelman liiketoimintakonsepteja ja osakonsepteja, joita yhdistelemällä voidaan kehittää paikalliseen toimintaympäristöön, olosuhteisiin ja tarpeisiin sovitettuja liiketoimintamalleja alue-energiapalveluille.

Väitöskirja: Vähäpäästöiset energiajärjestelmät energiatehokkailla alueilla – Kokonaisvaltainen energiasuunnittelu, energia-analyysi ja liiketoimintamahdollisuudet. (Low emission energy systems in energy efficient districts – Holistic energy planning, analysis and business opportunities.)
http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2018/S174.pdf

Mediamateriaali:

 

Väitöstilaisuus: 20.4.2018 klo 12, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella, Luentosali 216, osoite: Otakaari 4, 02150, Espoo.

Jaa
Mari Hukkalainen
Mari Hukkalainen
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.