Vaihtoehto nahalle ja synteettiselle nahalle: VTT kehitti jatkuvan tuotantotavan sienirihmastosta valmistetulle nahalle

Uutiset, Lehdistötiedote

Nahan ja synteettisen nahan tuotanto rasittaa ympäristöä käytettyjen materiaalien ja haitallisten kemikaalien takia. Tutkijat osoittivat, että VTT:n kehittämä teknologia mahdollistaa sienirihmastoon perustuvan nahkamaisen tuotteen rullalta-rullalle-tuotannon. Ensimmäisiä materiaalista valmistettuja tuotteita voivat olla esimerkiksi asusteet, jalkineet ja vaatteet.

”Sienirihmastosta valmistettu materiaali näyttää ja tuntuu nahalta ja se voidaan valmistaa yhtä vahvaksi kuin eläimen nahka. Se on myös värjättävissä ja kuvioitavissa. Valmistuksessa ei tarvitse käyttää tausta- tai muita tukimateriaaleja”, kuvailee VTT:n erikoistutkija Géza Szilvay.

Sienirihmasto on biopohjainen raaka-aine, joka voidaan jalostaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti nahkamaiseksi materiaaliksi. Tähän asti tuotantomäärien kasvattaminen nykymenetelmin on ollut vaikeaa, koska rihmastot viljellään kaksiulotteisina tasokasvatuksina, joiden koko on rajallinen. ”Prosessimme avulla on mahdollista päästä eroon näistä kokorajoituksista”, toteaa VTT:n tutkija Manuel Arias Barrantes.

VTT:n teknologia perustuu sienirihmastojen kasvattamiseen tavanomaisissa bioreaktoreissa. Bioreaktoreissa kasvatettavan rihmaston tuotanto on helppo skaalata kaupalliseen tuotantomittakaavaan. Samanlaista fermentaatioteknologiaa käytetään jo laajasti elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuudessa. 

VTT:llä kehitetty kalvonvalmistusprosessi mahdollistaa sienirihmastopohjaisten nahkamaisten materiaalien jatkuvatoimisen valmistamisen teollisesti relevantissa mittakaavassa. Menetelmän etuina ovat tasalaatuinen ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen tuotanto.

Parhaillaan VTT:llä kehitetään materiaalia soveltumaan erityisesti asusteisiin, jalkineisiin ja vaatteisiin. Materiaalin vetolujuutta ja kulutuskestävyyttä kehitetään edelleen biopohjaisia menetelmiä hyödyntämällä. 

Uusi tuotantotapa edistää sienirihmastosta valmistettujen nahkamaisten materiaalien pääsyä markkinoille. Kehitystyötä on rahoittanut Business Finland.

Jaa
Geza Szilvay
Geza Szilvay
Manuel Arias Barrantes
Manuel Arias Barrantes
Visiomme tulevaisuudesta

Tiesitkö, että voimme käyttää eläviä soluja tarvitsemiemme kemikaalien, materiaalien ja ruoan tuottamiseen? Voimme saada esimerkiksi mikrobisolut valmistamaan silkkitoukan silkkiä, kananmunan valkuaista tai biohajoavaa biomuovia.