Uusi Wellbeing Champion -verkosto levittää hyvinvoinnin sanomaa VTT:llä

Uutiset, VTT työpaikkana

Työhyvinvointi on keskeinen osa VTT:n strategiaa. Uudet hyvinvointilähettiläät levittävät nyt sen ilosanomaa työympäristössään. Pienet muistutukset auttavat jokaista huolehtimaan itsestään työarjen keskellä.

VTT:läisten hyvinvointi on ratkaisevan tärkeä tekijä organisaation kaikessa toiminnassa. Siksi asialla on johdon varaukseton tuki ja riittävästi resursseja. Hyvinvoinnin kulmakiviksi on VTT:llä tunnistettu erinomainen esimiestyö ja itsensä johtaminen, fyysinen ja psyykkinen terveys sekä työyhteisön turvallisuus. Hyvinvointi on keskiössä myös VTT:n työnantajalupauksessa ja mukana yhtiön tärkeimmissä mittareissa.

VTT:n oma hyvinvointitiimi keskittyy työhyvinvoinnin rakentamiseen. Tiimi suunnittelee ja toteuttaa kumppaneidensa kanssa toimia, joilla hyvinvoinnin eri osa-alueita vahvistetaan. Wellbeing Champion -verkosto on uusi toimintamalli ja väline tässä työssä. Verkostoon on valittu mukaan hyvinvoinnista kiinnostuneita VTT:läisiä eri puolilta organisaatiota. 

”Ihmisten hyvinvoinnin vahvistamisessa oleellista on läsnäolo. On tärkeää jalkautua työntekijöiden pariin ja kohdata heitä suoraan”, sanoo hyvinvointitiimin vetäjä Peppi Härme. ”Wellbeing Champion -lähettiläiden kautta tieto työhyvinvointiin liittyvistä asioista, tapahtumista ja työvälineistä tavoittaa VTT:läiset entistä kattavammin. Verkoston kautta tiimimme saa myös tietoa henkilöstön toiveista ja tarpeista.”

Tärkeintä palo hyvinvointia kohtaan

Ensimmäiset Wellbeing Championit ovat aloittaneet roolissaan. He saavat valmennusta hyvinvointiasioissa sekä mahdollisuuden osallistua hyvinvointitapahtumiin ja vaikuttaa niihin. Lähettiläille tarjotaan tietoa, taitoa, verkostoja ja työkaluja oman sekä työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Yksi lähettiläistä on Merja Laamanen Tampereen yksiköstä. ”Hyvinvointilähettilään roolissa haluaisin edistää erityisesti mielen hyvinvointia ja palautumista. Vaikka työn flow vetää mukanaan ja tekemistä on paljon, on tärkeää pitää säännöllisiä mikrotaukoja.” 

Toinen hyvinvointilähettiläs, tutkija Heba Sourkatti on samoilla linjoilla. ”Minusta on tärkeää tiedostaa yhteys henkisen ja fyysisen rasituksen välillä. Ajatustyössäkin on tärkeää liikkua ja pitää taukoja. Tällä on selvä vaikutus henkiseen jaksamiseen. ”Verkoston toiminta tapahtuu lähettiläiden omien aikataulujen ja mahdollisuuksien rajoissa. Tärkeintä on aito kiinnostus hyvinvointia kohtaan. Positiivinen asenne ja halu innostaa muita oman työn ohessa ovat avainasemassa. 

Verkoston toiminta oli tarkoitus käynnistää hyvin epämuodollisesti ja tuoda työhyvinvoinnin viestejä kuuluviin esimerkiksi tiimipalavereissa, kahviautomaatilla ja lounailla. Koronatilanne muutti hiukan konseptia, sillä epämuodolliset kohtaamiset vaihtuivat virtuaalisiin tapaamisiin. 

Tämä ei silti estänyt toiminnan aloittamista – työhyvinvoinnista voidaan muistutella yhtä lailla Teams-palavereissa. Merja Laamanen on esimerkiksi järjestänyt virtuaalisia mindfulness-hetkiä, joihin kuka tahansa voi ilmoittautua mukaan.

Ergonomia ensimmäisenä agendalla

Etätyöskentelyn aikana työhyvinvoinnissa ovat painottuneet ergonomiset kysymykset. Fyysinen ergonomia on kotikonttorilla usein huonolla tolalla, kun istutaan keittiönpöydän ääressä. Myös kognitiiviseen ergonomiaan ja esimerkiksi taukojen pitämiseen on tärkeää kiinnittää huomiota, muun muassa pirstaleisen työympäristön vuoksi. 

Wellbeing Championien valmennukset ovat käynnistyneet Mehiläisen työfysioterapeuttien opastuksella ergonomia-asioissa. Pienillä vinkeillä työtuolien säädöistä tai muistutuksilla tauoista lähettiläät levittävät työhyvinvoinnin sanomaa niin etä- kuin lähityössäkin.  

Jaa