Uusi edullinen, luottokortin kokoinen pikatesti kertoo, oletko ajokunnossa

Referenssit

​Promilless-testiliuskat määrittävät kahdessa minuutissa, pystytkö ajamaan autoa tai käyttämään työkoneita tai täyttyvätkö työnantajasi asettamat raittiusvaatimukset. Ei paristoja, ei kalibrointia, mahtuu lompakkoon.

Haaste

 • Kuluttajat haluavat yhä enemmän käyttää alkoholia vastuullisesti ja mitata tilaansa.
 • Veritestaus ei käytännössä tule kyseeseen.
 • Kuluttaja-alkometrit ovat kookkaita, epäluotettavia ja vaativat ylläpitoa ja kalibrointia.
 • Löytyisikö vaihtoehtoinen luotettava, kevyt, huoltovapaa, helposti mukana pidettävä ratkaisu?

Ratkaisu

 • Goodwiller kehitti painettuun älyteknologiaan perustuvan testiliuskan, joka mittaa alkoholipitoisuuden syljestä.
 • Promilless-testiliuskassa käytetään painettavia biokemiallisia musteita, jotka on kehitetty yhdessä VTT:n kanssa ja testattu kliinisesti.
 • Paperiliuska kostutetaan kieltä vasten, ja se muuttaa väriään, jos veren alkoholipitoisuus ylittää 0,2 promillea.
 • Painamiseen perustuva valmistustekniikka mahdollistaa edullisen massatuotannon. 

Hyöty

 • Promilless-testi on kuluttajalle alkometriä paljon helpompi kantaa mukana, muistaa ja käyttää.
 • Promilless ei vaadi huoltoa, ja jokaisessa testiliuskassa on itsetestausosio, joka osoittaa liuskan toimivan luotettavasti.
 • Kertakäyttöisenä paperiliuska on ympäristölle ystävällinen ja käyttäjälle huoleton. “Käytä ja unohda.”
 • Suomessa jo 400 myyntipisteestä saatava Promilless on seuraavaksi tähtäämässä muualle Eurooppaan.

Uraauurtavaa tuotekehitystä

Erilaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien itsediagnostiikkatestien suosio on kasvamassa maailmalla. Markkinaennusteita tekevät yritykset ovat arvioineet painetun elektroniikan tämänhetkiseksi vuotuiseksi markkinaksi 3–30 miljardia dollaria, riippuen mukaan luetuista teknnologioista, ja että markkina kasvaa vuoteen 2030 mennessä 20–70 miljardiin dollariin.

Promilless-testin kehittäjä Goodwiller Oy on vuonna 2013 perustettu kasvuyritys. Yritys on erikoistunut painetun älyn tekniikan avulla valmistettuihin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin itsediagnostiikkatuotteisiin. Goodwillerin pääkonttori sijaitsee Oulussa, joka tunnetaan suomalaisena teknologiakeskuksena.

Vastuullista alkoholinkäytön kontrollointia aiempaa edullisemmin

Koska ihmiset haluavat käyttää alkoholia vastuullisesti, monet ovat ostaneet itselleen oman alkometrin. Kuluttajakäyttöön tarkoitetut alkometrit ovat kuitenkin jokseenkin kookkaita, melko kalliita ja epätarkkoja. Lisäksi ne tarvitsevat paristoja toimiakseen ja ne on kalibroitava 6-12 kuukauden välein.

Promilless-testi mullistaa veren alkoholipitoisuuden itsetestauksen, sillä se mittaa alkoholipitoisuuden käyttäjänsä syljestä. Keksintö syntyi halusta kehittää edullinen, luotettava ja aidosti mukana kannettava kevyt vaihtoehto, joka ei vahingossa unohtuisi matkasta tai olisi hukassa, kun sitä eniten tarvittaisiin. Kertakäyttöisyys oli myös yksi tavoitteista, jotta tuotteen käyttö olisi mahdollisimman helppoa.

Painettuja älytuotteita sarjatuotantoon

Syljen alkoholipitoisuus on hyvin lähellä verestä mitattua alkoholipitoisuutta. Sen vuoksi VTT:n Oulussa sijaitsevassa PrintoCent-pilottilaitoksessa toteutetussa tutkimustyössä ja pilotoinnissa keskityttiin luomaan syljestä mittaavaa testiä, joka on veritestausta helpompi menetelmä sekä tarkempi kuin kuluttajakäyttöön tarkoitettujen alkometrien antamat vaihtelevat tulokset. Promilless-testin luotettavuus on vahvistettu ulkopuolisen laboratorion toteuttamin kliinisin tutkimuksin, joissa aidot koehenkilöt käyttivät testiä todellisissa käyttötilanteissa.

Promilless-testiliuskoissa käytetään painettavia biokemiallisia musteita, jotka on kehitetty yhdessä VTT:n kanssa. Testiliuskan älypaperille painetaan biokemiallisesti reagoiva syljen alkoholipitoisuutta ilmaiseva komponentti. Lisäksi liuskaan painetaan myös toinen biokemiallinen komponentti, joka puolestaan kertoo, toimiiko testiliuska kuten pitäisi.

Tuotteessamme on hyödynnetty sekä käytettävyyttä että valmistettavuutta lisääviä innovaatioita. Kehitys- ja pilottivaiheessa oma lahjakas ja osaava tiimimme pystyi hyödyntämään VTT:n vahvaa osaamista uusista painetuista tekniikoista, 

Goodwillerin toimitusjohtaja Petri Särkelä kertoo.

 

Promilless-testejä myydään edullisiksi hinnoitelluissa pakkauksissa, joissa kussakin on kaksi hermeettiseen foliokääreeseen suljettua testiliuskaa noin 1,5 kertaa luottokortin kokoiseen pahvilaatikkoon pakattuina. Kussakin testiliuskassa on kaksi testialuetta, joista toinen mittaa testin toimivuutta ja toinen syljen alkoholipitoisuutta.

Testin käyttäjä pitää testiliuskaa syljen kostuttamaa kieltään vasten kahden sekunnin ajan. Tämä käynnistää reaktion testin itsetestausalueella, jonka värinmuutos kertoo, että testi toimii kuten kuuluukin. Itsetestauksella vältetään mahdolliset väärästä säilytyksestä, tuotteen elinkaaren päättymisestä tai muista virheellisistä käyttöolosuhteista johtuvat väärät testitulokset.

Testin alkoholipitoisuuteen reagoiva kontrollialue muuttaa väriään kahden minuutin kuluessa, mikäli syljen ja siten myös veren alkoholipitoisuus ylittää raja-arvoksi asetetun 0.2 promillea (vastaa veren alkoholipitoisuutta 0,02 %). Jos väri ei muutu, käyttäjän veren alkoholipitoisuus jää alle raja-arvon. Raja-arvoksi valittiin 0.2 promillea ensinnäkin siksi, että sen haluttiin vastaavan useimmissa Euroopan maissa sovellettavaa rattijuopumuksen promillerajaa tai olevan sitä alempi. Asiaan vaikutti myös kuluttajatutkimusten kautta saatu palaute: kuluttajien mielestä tämä on hyvä keino edistää vastuullista liikennekäyttäytymistä.

Goodwiller valmistaa Promilless-testeissä käytettävän älypaperin Oulussa hyödyntäen yhdessä VTT:n kanssa kehitettyjä painoprosesseja. Näiden painetun älyn tekniikoiden avulla on mahdollista kustannustehokkaasti ja laajassa mittakaavassa valmistaa hyvin erilaisia sovelluksia, kuten bio- tai elektronisia sensoreita, muita elektronisia komponentteja tai peräti suoraan painokoneen linjalta otettavia täysin toimivia laitteita.

Alkometriin verrattuna Promilless on halvempi, kevyempi, helppokäyttöisempi, lähes tuhoutumaton ja helpompi kuljettaa aina mukana. Koetapa pudottaa alkometrisi veteen tai vahingossa alas parvekkeelta. Sitten kokeile samaa foliokääreeseen pakatulle Promilless-testille ja näet, ettei tuotteelle tapahdu mitään,

Särkelä toteaa.

Tähtäimessä Euroopan valloitus

​Tällä hetkellä Goodwiller myy ja markkinoi Promilless-testiä Suomessa, missä se kuuluu jo yli 400 jälleenmyyjän valikoimiin. Kun testin hinta on vain murto-osa elektronisten alkometrien hinnasta, ja se on lisäksi varmasti luotettava eikä tarvitse huoltoa, Promilless on nopeasti kasvattamassa suosiotaan. Yritys on jo asettanut tavoitteekseen laajentaa toimintaansa ensin muihin Pohjoismaihin ja sen jälkeen muuhun Eurooppaan.

Jaa
Antti Kemppainen
Antti Kemppainen
Solution Sales Lead, Sensing Solutions