Tutkimus luo startuppeja ja uutta liiketoimintaa Suomeen

Blogit
Matthias Deschryvere,
Antti Vasara

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta tutkimuslaitos? Onko startup yksi niistä? Pitäisi olla.

Olemme kahdeksan vuoden ajan VTT:llä kehittäneet uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä. Meiltä ponnahtaneita uusia yrityksiä on syntynyt jo 22, ja ne ovat keränneet yhteensä 82 miljoonaa euroa pääomaa. VTT:n avulla syntyneet yritykset uudistavat teollisuutta, luovat uusia työpaikkoja ja kasvua koko Suomelle.

Uusien tutkimuslähtöisten yritysten synnyttäminen on yhä keskeisempi osa meidän ja muiden tutkimusorganisaatioiden tehtävää. Tämä vaatii selkeitä prosesseja ja mittareita onnistumiselle.

Suomen innovaatiojärjestelmässä soveltavalla tutkimuksella on ollut merkittävä rooli tutkimuksen ja liiketoiminnan välimaastossa. Valtio-omisteisten tutkimuslaitosten, kuten VTT:n, tarkoituksena on ollut siirtää teknologiaa elinkeinoelämän hyödyksi sopimustutkimuksen ja lisensoinnin avulla. VTT:n tyypilliset tehtävät ovat liittyneet tutkimuksellisten löydösten käytännön soveltamiseen sekä yritysten kanssa tehtäviin kehittämishankkeisiin. Tämä perinteinen toimintaympäristö on muuttunut ja niin yliopistoille kuin tutkimuslaitoksille tarjoutuu uudenlaisia tehtäviä ja rooleja tutkimuksen kaupallistamisessa.

Me VTT:llä näemme itsemme yritysten ja yliopistojen kohtauspisteessä, jossa soveltavalla tutkimuksella pyritään saamaan tutkimustuloksia käytäntöön joko olemassa olevassa liiketoiminnassa tai luomalla uusia yrityksiä. Yritysten tuotekehitysinvestoinnit ovat olleet pitkään laskusuhdanteessa. VTT:n osalta tämä on tarkoittanut sitä, että yritysten kanssa tehtävien kehityshankkeiden rinnalle on löydettävä muita keinoja vaikuttaa.

Startupit ovat työkalu tehdä tutkimus todeksi

Startup-yritysten rooli on luoda talouteen dynamiikkaa ja uudistumista, ja niillä on kansantaloudellisia vaikutuksia. Vaikka osa startupeista epäonnistuu, kehitetty osaaminen siirtyy innovaatiojärjestelmän kokonaishyödyksi. Startuppien joukossa tutkimuslähtöiset, uudet yritykset ovat merkittävä työkalu siirtää tutkimuslaitoksen soveltavaa tutkimusta elinkeinoelämän ja yhteiskunnan käyttöön. Tätä toimintaa on rajoittanut tutkimusorganisaatioiden yleishyödyllinen luonne, jossa organisaatiolta on puuttunut osaamista sekä työkalut kehittää alkuvaiheen yrityksiä.

Olemme systemaattisesti kehittäneet kykyä tuottaa korkean teknologian spinoff-yrityksiä. Vuonna 2010 perustetun tytäryhtiömme VTT Venturesin tavoitteena on mahdollistaa riittävä rahoituspohja sekä liiketoimintaosaaminen tutkimuslähtöisiin kaupallistamishankkeisiin. Se on historiansa aikana investoinut yhteensä 22 spinoff-yritykseen, jotka ovat keränneet markkinoilta yhteensä 82 miljoonaa euroa rahoitusta. Rahoituksesta lähes 80 % on tullut VTT:n ulkopuolelta.

VTT Ventures tyyppinen toiminta on ollut tuloksellista ja perusteltua. Tutkimuslähtöiset yritykset tarvitsevat kehittymisvaiheessaan kallista ja erikoisosaamista vaativaa infrastruktuuria, vakaata alkuvaiheen rahoitusta sekä tukea liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Tätä on pystytty tarjoamaan VTT:n ja sen tytäryhtiön kautta. VTT:ltä ”spinnanneita” onnistuneita yritysesimerkkejä ovat mm. Focalspec, Minima Processor, Paptic, Spectral Engines Spinnova ja Tactotek.

Kolme asiaa ratkaisee spinoffien nousun

Kahdeksan vuoden perusteella näemme kolme asiaa, jotka ovat ominaisia tutkimuspohjaisille startupeille.

  • Mielenkiintoisimmat spinoff-yritykset ovat usein tutkimuksen kovinta kärkeä. Samalla kun uusi spinoff syntyy, tutkimuslaitokselle muodostuu osaamisvaje, joka pienentää mahdollisuutta tehdä sopimustutkimustoimintaa. Tutkimuslaitoksen näkökulmasta, kokonaisten tiimien lähtö asettaa merkittäviä haasteita tutkimusportfolion hallintaan. Kaupallistaminen spinoff-yritysten kautta haastaa tutkimuslaitoksen kyvyn ylläpitää huippuosaamista, jolla se voisi palvelulla yrityksiä kehityshankkeiden kautta.
  • Tutkimuslaitoksen päätöksillä hinnoitella spinoffeihin siirtyvää osaamista on keskeinen merkitys sekä yrityksen syntyyn että sen kehittymiseen. Jatkossa on kehitettävä toimintatapoja, joissa on tasapainossa tavoite synnyttää uusia yrityksiä sekä tutkimuksen rahoitus.
  • Onnistuneissa spinoffeissa on ollut yrittäjähenkisiä vetäjiä, joilla on ollut osaamista ja rohkeutta lähteä viemään projektiaan yritysmaailmaan. Meille onkin tulevaisuudessa entistä tärkeämpää löytää ihmisiä, joilla on liiketoiminta- ja yrittäjyyskokemusta ja jotka siten tukevat teknologiavetoisia tiimejä. Tämä on hankalaa ja aikaa vievää, mutta ensisijaisen tärkeää perustettavan yrityksen menestyksen kannalta.

Vaikuttavuuden osoittamiseen valittava oikea mittari

Tutkimusorganisaatioilta odotetaan yhä merkittävämpää vaikuttavuutta elinkeinoelämän kasvun ja uudistamisen tukena. Tutkimuslähtöiset startup-yritykset vauhdittavat innovaatioiden kaupallistamista ja ovat hyvä vaikuttavuuden mekanismi ja mittari tutkimuslaitokselle. Me mittaammekin omaa vaikuttavuuttamme työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kyvyllä tuottaa uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä, jotka pystyvät keräämään rahoitusta kilpailluilta rahoitusmarkkinoilta.

Suomen innovaatiojärjestelmä on siirtynyt yhä enemmän painottamaan tutkimusorganisaatioiden kykyä kaupallistaa tutkimusta. Yliopistot ja tutkimuslaitokset ovatkin nopeasti kehittäneet toimintatapoja, joissa tutkimuksen kaupallistaminen olisi onnistunutta. Tämä vaatii sekä kykyä arvioida aihioiden potentiaalia, vakaata alkuvaiheen rahoitusta sekä osaajia tukemaan yrittäjäpolulle lähteviä. Samalla on hyvä muistaa, että startupit ja suuret yritykset tarvitsevat tulevaisuuden kasvun kannalta toisiaan. Siksi haluamme luoda kasvumahdollisuuksia startupeille, jotka toimivat tiiviissä yhteydessä yritysten kanssa. Jotta vastaamme näihin vaatimuksiin, tulee meidän arvioida toimintatapojamme kriittisesti ja ennen kaikkea asiakaslähtöisesti.

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara
Matthias Deschryvere
Matthias Deschryvere