Tohtoriosaamisella on merkittävää arvoa yrityksille – VTT panostaa huippuosaamisen kasvattamiseen uusilla PhD- ja Postdoc-ohjelmilla

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä elinkeinoelämässä kasvattamalla osaamista ja osaajien määrää Suomessa. VTT:n tutkimushenkilöstöstä 42 %:lla on tohtorin koulutus. Lisäksi VTT:ltä siirtyy vuosittain noin 150 asiantuntijaa töihin yrityksiin ja muualle yhteiskuntaan.

Suomen innovaatiojärjestelmää ruokkivan tieteellisen ja teknologisen huippuosaamisen kasvattamiseksi edelleen VTT käynnisti vuonna 2023 PhD- ja Postdoc-ohjelmat. PhD-ohjelma on suunnattu VTT:llä väitöskirjatutkimusta tekeville tutkijoille ja Postdoc-ohjelmaan rekrytoidaan uusia väitelleitä tutkijoita. Näillä ohjelmilla lisätään tohtorien määrää VTT:llä ja luodaan yliopistoista hiljattain väitelleille uusia uramahdollisuuksia soveltavan tutkimuksen ja teknologian kehittämisen parissa, usein yhteistyössä yritysten kanssa.

”Tohtorikoulutus ja sen hyödyt Suomen TKI-järjestelmälle ovat nousseet hallitusohjelman tohtoripilottien myötä aivan uudella laajuudella keskusteluun. Nyt oli otollinen hetki lisätä väitöskirjatyön tekemisen houkuttelevuutta myös VTT:llä niin, että se tukee tutkijoiden omaa kehittymistä ja vaikuttavuuttamme ulospäin”, sanoo liiketoimintajohtaja Erja Turunen.

PhD-ohjelma urakehityksen tekijänä

PhD-ohjelmalla vahvistetaan VTT:n tutkijoiden kehittymismahdollisuuksia ja tuetaan tavoitteellista väitöskirjatyötä yhteiskunnan ja liike-elämän kannalta tärkeissä tutkimusteemoissa. Ohjelma keskittyy ensisijaisesti luomaan systemaattista tukea tohtoriopintojen uravaiheeseen läpi organisaation sekä kehittämään väitöskirjaohjausta, joka on väitöskirjatutkimuksen avaintekijä. Ohjelman osallistuja saa henkilökohtaista tukea väitöskirjatyön etenemiseen ja pääsee osaksi kehittyvää väitöskirjatutkijoiden yhteisöä VTT:llä. Lisäksi ohjelman sisältämien koulutusten avulla tuetaan väitöskirjavaiheen kriittisten taitojen kehittymistä.

”PhD-ohjelmassamme on mukana jo yli 60 VTT:llä väitöskirjaa tekevää tutkijaa. Ohjelman myötä on jo nähtävissä selkeitä muutoksia siinä, että olemme pystyneet järjestämään heidän työhonsä tarpeeksi aikaa väitöstutkimukseen sekä aktiivista ja osaavaa ohjausta”, kertoo VTT:n PhD- ja Postdoc-ohjelmien päällikkö Kaisa Michelsson.
 

Kansainväliset Postdocit tavoitteena

VTT rekrytoi osaajia myös kasvavassa määrin ulkomailta, ja VTT:llä onkin merkittävä rooli kansainvälisten osaajien houkuttelemisessa Suomeen. VTT:n osaajissa on 59 eri kansalaisuutta.

”Postdoc- ohjelmamme tavoitteena on luoda uusia luontevia urapolkuja Suomen yliopistoista soveltavaan tutkimukseen, mutta myös rakentaa VTT:stä houkuttelevampi työpaikka ulkomaisista tasokkaista yliopistoista väitteleville osaajille”, kertoo Michelsson.

VTT:n Postdoc-ohjelmassa alkuvuodesta 2024 aloittaneet Afsoon Farzan ja Armando W. Gutiérrez (kuvassa ) näkivät VTT:n Postdoc-roolissa mahdollisuuden työskennellä soveltavan tutkimuksen parissa.

”Väittelin Aalto-yliopistossa maaliskuussa biolääketieteellisistä materiaaleista ja halusin sen jälkeen tehdä kokeellista tutkimusta soveltavan tutkimuksen ympäristössä. VTT:n Postdoc-haku osui minulle juuri oikeaan aikaan ja antaa mahdollisuuden tähän”, kertoo Afsoon Farzan.

”Minulla on tohtorintutkinto matematiikasta Aalto-yliopistosta ja kokemusta tutkijatehtävistä Suomessa ja kansainvälisesti. VTT:llä energiatutkimuksen Postdoc-roolissa saan työskennellä puhtaan energiasiirtymän kysymysten parissa”, lisää Armando W. Gutiérrez.
 

Gutierrez and Farzan

Yhteistyötä yliopistojen ja yritysten kanssa

VTT:llä väitöskirjatutkimusta tehdään usein soveltavissa, elinkeinoelämää palvelevissa tutkimusaiheissa. VTT:llä väitöskirjansa tehneet omaavatkin usein yritysten tutkimukselle ja tuotekehitykselle relevanttia osaamista ja jatkavat tohtorivaiheen jälkeen tutkimustyötään TKI-yhteistyössä yritysten kanssa VTT:llä tai siirtyvät VTT:ltä yrityksiin. ”Tavoitteenamme on seuraavina vuosina kehittää uudenlaisia yhteistyömalleja yritysten kanssa väitöskirjatavoitteiseen tutkimukseen. Näemme, että tohtoriosaamisella on merkittävää arvoa yrityksille”, sanoo Michelsson.

VTT:n PhD-ohjelman käynnistämisessä yhteistyö yliopistojen kanssa on ollut ratkaisevaa, sillä tutkinnon myöntää aina yliopisto. ”Pääosa VTT:n väitöskirjatutkijoista tekee tohtoriopintoja muutamaan suomalaiseen yliopistoon, joiden kanssa olemme yhteistyössä kehittäneet tapoja vauhdittaa ja tukea väitöskirjatyötä. Olemme lähteneet kokeilemaan uusia yhteistyömuotoja, kuten yhteisesti yliopistojen kanssa palkattuja väitöskirjatutkijoita”, kertoo Michelsson.

Lisätietoa VTT:n Postdoc-ohjelmista

Yläkuvassa VTT:n PhD-ohjelman osallistujat kokoontuivat 16.5.2024 ensimmäiseen vuosittaiseen PhD Day -tapahtumaan.

Jaa
Erja Turunen
Erja Turunen
Executive Vice President
Kaisa Michelsson
Manager, PhD and Postdoc program
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.