Tieteeseen perustuvalla Kädenjälki-ohjeistuksella yritykset voivat laajentaa ilmastotyötään ja osoittaa kiertotalousratkaisujensa ympäristöhyödyt

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT ja LUT-yliopisto päivittivät kädenjälkeä koskevan ohjeistuksensa tarjotakseen yrityksille läpinäkyvän ja tarkan keinon osoittaa kiertotalousratkaisujensa positiiviset ympäristövaikutukset. Ohjeistuksen noudattaminen tarjoaa yrityksille tieteeseen perustuvan tavan arvioida positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja viestiä niistä. Sitä voidaan hyödyntää myös globaalin ilmastoneutraaliuden tavoittelussa.

”Hankkeen tulokset voivat vaikuttaa merkittävästi yritysten tapaan suunnitella ympäristö- ja kiertotalousstrategioitaan ja viestiä niistä. Lisäksi se edistää maailmanlaajuisia ponnisteluja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kädenjälkilähestymistapaa voidaan hyödyntää läpinäkyvänä ja tieteeseen perustuvana keinona osoittaa yritysten ympäristövastuu”, toteaa VTT:n erikoistutkija Katri Behm.

Kädenjälkeen liittyvän VTT:n ja LUT-yliopiston kahdeksanvuotisen yhteistyön tavoitteena on ollut luoda luotettava malli, jolla yritykset voivat osoittaa tarjoamiensa tuotteiden ja palvelujen positiiviset ympäristövaikutukset. 
Tutkimuskumppanit keskittyivät hiljattain päättyneessä hankkeessa yritysten ilmastoneutraaliuden eteen tekemään työhön ja kiertotalousratkaisujen positiivisiin ympäristövaikutuksiin. Päivitetty ohjeistus auttaa yrityksiä laskemaan ja viestimään hyvistä aikaansaannoksistaan tieteeseen perustuen ja ilman viherpesua, mikä auttaa myös saamaan kilpailuetua globaaleilla markkinoilla. 

Kädenjälkiohjeistus perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin ja ISO-standardisoituihin elinkaaren arviointimenetelmiin ja se laajentaa näiden menetelmien soveltamisalaa yritysten tarjoamien ratkaisujen ja vaihtoehtoisten perusratkaisujen ympäristövaikutusten vertailuun. Kädenjälki syntyy, jos yrityksen tarjoama ratkaisu pienentää muiden toimijoiden, esimerkiksi sen asiakkaiden, jalanjälkeä. Yritykset voivat siis tarjota ratkaisuja, jotka vaikuttavat globaaleihin ilmastoneutraaliustavoitteisiin pienentämällä oman jalanjäljen lisäksi myös muiden jalanjälkeä.

Kädenjälkiohjeistus päivitettiin myös soveltumaan erilaisiin kiertotalousstrategioihin, joita yritykset voivat hyödyntää kiertotalousratkaisuissaan. Ohjeistusta on testattu hankkeeseen osallistuneiden yrityskumppaneiden ratkaisuilla. Ohjeistus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tunnistaa asiakkaidensa kannalta entistä kestävämmät ja ympäristön kannalta vastuullisemmat tuotteet ja palvelut ja viestiä niistä. 

”On todella valaisevaa kurkistaa materiaaliemme vaikutuksiin koko arvoketjussa. Asiakkaat ja kuluttajat vaativat yhä enemmän kestävyyttä ja jotta se voitaisiin todella juurruttaa liiketoimintaan ja päätöksentekoon, on tarpeen kehittää välineitä, joilla voidaan arvioida, vertailla ja mahdollisesti määrittää nämä vaikutukset myös arvoketjutasolla”, kertoo Matti Sonck Fortumin Bio2X-biojalostamo-ohjelman liiketoiminnan kehitysjohtaja.

”Muovinkierrätyksen tapaustutkimus osoitti, että kädenjälkikonseptin avulla saadaan järjestelmällistä ja vertailukelpoista tietoa raaka-aineista ja kierrätysprosesseista. Kiertotalousratkaisuja tarvitaan, jotta voidaan samanaikaisesti pienentää muovin tuotantoon ja muovijätteen polttamiseen liittyvät hiilijalanjäljet sekä saavuttaa lopputuotteen laatuvaatimukset erilaisilla muovituotteiden sovellusalueilla”, kertoo Sanna Martin, Sustainability 
Project Manager, Borealis Polymers Oy.

”Kädenjälki on otettu hyvin vastaan suomalaisessa yrityskentässä. Seuraavaksi panostamme kädenjälkimenetelmän levittämiseen kansainvälisesti ja tarkastelemme sen standardointimahdollisuuksia”, kertoo Kaisa Grönman, LUT-yliopiston apulaisprofessori.

Uudistettu ja laajennettu kädenjälkimenetelmä esitellään hankkeen loppuseminaarissa 14.2. ja on myöhemmin yritysten saatavilla Handprint-projektisivustolla. 

Budjetti, rahoitus ja projektikumppanit

Kädenjälkeen liittyvä tutkimustyö on ollut VTT:n koordinoimaa. Tutkimushankkeen elinkaareen on sisältynyt vuosina 2016–2024 kolme projektia: Carbon Handprint (2016–2018), Environmental Handprint (2018–2021) ja Carbon Neutrality Empowered by Handprint (2021–2024). Työ on toteutettu VTT:n, LUT-yliopiston ja useiden suomalaisten yrityskumppaneiden tiiviinä yhteistyönä. Hanketta ovat rahoittaneet Business Finland, yrityskumppanit, VTT ja LUT-yliopisto. 

Tutkimuskumppanit: VTT ja LUT-yliopisto.

Projektikumppanit: Borealis Polymers Oy, Fortum Power and Heat Oy, Oy Hartwall Ab, HyXo Oy, Höyrytys Oy, Konecranes Oy, Martela Oyj, Neste Oyj ja Urbaser Oy.

Mikä on kädenjälki?

Termi ”kädenjälki” kuvaa tuotteen tai organisaation positiivisia vaikutuksia, kun se pienentää muiden jalanjälkiä, kun taas termillä ”jalanjälki” viitataan ainoastaan negatiivisiin vaikutuksiin. Tuotteella on hiilikädenjälki, jos se vähentää kuluttajan kasvihuonekaasupäästöjä. Lisätietoja siitä, miksi yritysten olisi pelkän hiilijalanjälkensä sijasta pyrittävä tunnistamaan myös mahdollisuuksia luoda kädenjälkiä löydät lyhyestä videostamme Carbon neutrality Empowered by Handprint -video. Tutustu myös Hiilikädenjälki-oppaaseen.  

Median edustajat ovat tervetulleita hankkeen loppuseminaariin 14.2.

Median edustajat ovat tervetulleita mukaan verkossa järjestettävään ”Carbon Neutrality Empowered by Handprint” -seminaariin, jossa esitellään innovatiivisia kestävän tulevaisuuden ratkaisuja. Ohjelma ja ilmoittautumiset kädenjälkiseminaariin. Jos haluat osallistua paikan päällä (VTT, Maarinkuja 3, Espoo), ilmoittaudu Michael Hanfille ([email protected]).

Jaa
Michael Hanf
Michael Hanf
Katri Behm
Katri Behm
Visiomme tulevaisuudesta

Ilmastonmuutos on hillittävissä, mutta vaatii kaikilla aloilla ripeitä toimia. Edistämme asiakkaidemme kanssa siirtymistä puhtaaseen energiasysteemiin ja irrottautumista fossiilisesta taloudesta.