Tiedevilppiepäilyn viimeinen selvitysraportti valmistunut — hyvää tieteellistä käytäntöä ei rikottu

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT käynnisti keväällä selvityksiä tiedevilppiepäilystä, joka liittyi diabetesartikkeliin ja humaanimetabolomiikan tutkimusryhmään. Nyt selvityksistä viimeinenkin, hyviä tieteellisiä käytäntöjä koskenut, työoikeuden professori Seppo Koskisen raportti on valmistunut. Koskisen mukaan hyvää tieteellistä käytäntöä ei rikottu. VTT ei katso tarpeelliseksi jatkaa enää selvityksiä.

Artikkelin ja johtamiskäytäntöjen arvioinnin lisäksi VTT halusi selvityksen siitä, onko tutkimusryhmässä ja sen aihepiirissä yleensä noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Tähän työhön nimitettiin keväällä työoikeuden professori Seppo Koskinen Turun Yliopistosta.  

Koskisen selvityksessä haluttiin antaa epäilyn kohteena olleen tiimin jäsenille mahdollisuus tuoda esille sellaisia huolia, joita he toivovat selvitettävän, ja siksi Koskinen jatkoi selvitystyötä kesän yli tiettyjen käytäntöjen ja tiimin tapahtumien osalta. 

Koskisen raportissa todetaan, että tieteellistä käytäntöä ei ole tiimissä loukattu. Tiimin toiminnassa on kuitenkin havaittu paljon väärinkäsityksiä, ja Koskisen mukaan keskustelua ja vuorovaikutusta on ollut liian vähän, jotta väärinkäsitykset, epäilykset ja epäluottamus olisi saatu ratkaistua.  

Professori Koskisen raportin taustamateriaalit sisältävät haastatteluissa saatuja luottamuksellisia tietoja, joita ei julkaista. Osa vastaajista on pyytänyt vastauksensa pitämistä luottamuksellisena, ja osassa vastauksia on sellaisia yksityisyyteen meneviä tietoja, joita ei voi pitää julkisina. 

Selvityksen ja siitä saatujen lausuntojen perusteella VTT katsoo, että lisäselvityksiin ei ole enää tarvetta ja lopettaa asiaan liittyvät selvitykset. 

"Tiedevilppiepäily on asia, johon VTT suhtautuu vakavasti. Asian selvittäminen on ollut kaikille osapuolille henkilökohtaisesti raskas asia, mutta asian tärkeyden vuoksi olemme selvittäneet sen perusteellisesti. Kun näyttöä vilpistä tai hyvän tieteellisen käytännön rikkomisesta ei selvityksissä löytynyt, on syytä antaa kaikkien asianosaisten jatkaa arvokasta työtään", VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara korostaa. 

Selvityskokonaisuuden muut raportit liittyivät epäilyyn tutkimuseettisestä vilpistä Journal of Experimental Medicinessä vuonna 2008 julkaistussa diabetesartikkelissa, sekä tutkimusryhmän johtamiskäytäntöjen tarkasteluun, ja ne julkistettiin 16.6.2016. Artikkelin osalta ei löytynyt näyttöä vilpistä. Johtamiskäytäntöjen osalta löytyi epäkohtia, joihin on luotu korjaavia toimenpiteitä kesän aikana.

Katso myös: 

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara