Tekstiilien suljetun kierron testbed mahdollistaisi kestävien ratkaisujen ketterät kokeilut ja edistäisi investointeja

Uutiset, Lehdistötiedote

Tekstiilien kierrätykseen liittyvät hankkeet sekä aktiivinen yritysten ja muiden toimijoiden verkosto on tehnyt Suomesta yhden tekstiilien kiertotalouden kärkimaista. VTT toteutti yhteistyössä Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kanssa esiselvityksen tekstiilien suljetun kierron testbedin rakentamiseksi Suomeen.

Suomessa on jo vuosia tehty aktiivisesti työtä tekstiilien kiertotalouden edistämiseksi lukuisissa hankkeissa. Myös biopohjaisten uusien tekstiiliraaka-aineiden taustalta löytyy vahvaa tutkimusta jo yli vuosikymmenen ajalta. Tekstiilialan kasvumahdollisuuksien tunnistamisen myötä Suomeen on palautunut sellaisia osia valmistuksen arvoketjusta, jotka olivat siirtyneet ulkomaille alan rakennemuutoksessa. Suomessa on tehty viime vuosina huomattavia investointeja tekstiilikuidun valmistukseen ja kehräämöitä rakennetaan parhaillaan useille paikkakunnille. 

Esiselvityksen tavoitteena oli varmistaa yritysten tahtotila vastuullisen ja todennetun suljetun kierron testaus- ja pilotointiympäristön toteutukselle. 

”Testbed on erilaisten toimijoiden yhteistarjoamaan perustuva pilotointi- ja testausympäristö. Se mahdollistaisi helposti saatavilla olevaa palvelua ketterien kokeilujen ja demonstraatioiden toteuttamiseksi tekstiilien kiertotalouden arvoketjussa”, kertoo VTT:n erikoistutkija Pirjo Heikkilä.

Yrityksiltä saadun palautteen mukaan testbedin tuoma pilotointimahdollisuus koettiin erittäin tärkeäksi. Suomalaisilta tekstiili- ja muotialan yrityksiltä löytyi myös kiinnostusta olla mukana testbed toiminnassa teettämällä toimeksiantoja sekä olla tarjoamassa omia palveluitaan muille. 

”Suomen uudistuvan tekstiiliteollisuuden kotimaiseksi raaka-ainepohjaksi on tarjolla uusia biopohjaisia ja kierrätyskuituja, joita kohden meitä vauhdittaa myös Euroopan unionin tiukkeneva lainsäädäntö. Vaikka tulevaisuudessa aivan kaikkia prosessivaiheita meiltä ei teollisessa mittakaavassa löytyisikään, olisi niiden olemassaolo vähintään testaus- ja pilotointitarpeita varten tärkeää, jotta uusia tuotteita ja konsepteja voidaan testata käytännössä”, sanoo Heikkilä.

Yritykset näkevät suomalaisen testaus- ja pilotointiympäristön edistävän kestävien tekstiilimateriaalien ja -tuotteiden kehittämistä. Yritykset korostivat suljetun kierron testialustan keskeisinä hyötyinä kiertotalousosaamisen kehittymistä, yritysten verkostoitumista ja investointien saamista Suomeen. Julkisen sektorin rooli toimialaa palvelevan ympäristön kehittämisen rahoittamisessa nähtiin tärkeänä. Esiselvityksen perusteella edellytykset testbedin varsinaiseen valmisteluun ovat kunnossa.

Testbed voisi olla osa pohjois-eurooppalaista kierrätyshubia, ja edesauttaa suomalaisen tekstiili- ja muotialan kansainvälistymistä

Tekstiiliteollisuus perustuu toimivaan arvoketjuun. Suomalaisen tekstiilialan vahvuuksia ovat vastuullinen, digitaalisuutta hyödyntävä ja tietämykseen perustuva tekstiiliosaaminen. Osaamista löytyy erityisesti poistotekstiilien käsittelystä ja uusien ekologisten bio- ja kierrätyspohjaisten tekstiilikuitujen tuotannosta. Suurin lisäarvo syntyy kuitenkin pidemmälle jalostetuista lopputuotteista.

”Suljetun kierron testaus- ja pilotointiympäristön edistämisellä on merkittävä rooli koko kestävyyteen perustuvan tekstiilien arvoketjun muodostumiselle Suomeen. Tekstiilien suljetun kierron lisäksi testausympäristö mahdollistaisi kierrätyskuitujen käytön edistämisen myös muualla kuin tekstiileissä, kuten esimerkiksi rakennus- ja autoteollisuudessa”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

Suomen Tekstiili & Muoti valmistelee parhaillaan selvitystä, jolla pureuduttaisiin tekstiili- ja muotialan kasvukohteiden tunnistamiseen, jotta alan mahdollisuudet saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä. VTT:llä suunnitellaan investointeja tekstiilien tutkimusympäristöön sekä jatketaan vastuullisiin tekstiileihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä.

Esiselvityksen raportti

VTT laati keväällä 2021 Suomen Tekstiili & Muoti ry:n aloitteesta suomalaisen tekstiilialan uudistumis- ja kasvuvision vuodelle 2035. Tiekarttatyön yhteydessä nousi esille tarve pilotointi- ja testauspalveluille. VTT toteutti työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta esiselvityksen tekstiilien suljetun kierron testbedin rakentamiseksi Suomeen yhteistyössä Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n kanssa. 

Tiekarttatyön raportti
 

Lisätietoa:

Erikoistutkija, projektipäällikkö, Pirjo Heikkilä / VTT, [email protected], 040 689 1443 
Toimitusjohtaja, Marja-Liisa Niinikoski / Suomen Tekstiili & Muoti ry,
[email protected], 040 538 4541

Jaa
Pirjo Heikkilä
Pirjo Heikkilä
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?