Teknologia voi parantaa palvelua ja keventää kuormitusta hoitotyössä - robotiikan yleistymisestä hyötyy sekä hoitaja että potilas

Blogit
VTT

Suomen ikääntyvä väestö tarvitsee lisää laadukkaita hoivapalveluita. Tuleva hoitajapula lisää paineita: lähes kolmasosa lähi- ja sairaanhoitajista eläköityy vuoteen 2030 mennessä. Robotiikan kehitys auttaa kuromaan kuilua umpeen.

Hoivapalveluihin kaivataan uusia inhimillisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, jotka tukevat ikääntyvän väestön hyvinvointia ja itsenäistä asumista. Hoitohenkilöstö tarvitsee puolestaan työvälineitä, jotka vähentävät kiirettä ja fyysistä kuormitusta – rutiineilta on raivattava tilaa asiakkaiden kohtaamiseen. Kyse on arjen helpottamisesta. 

Robotiikan kasvupotentiaali terveysalalla on merkittävä. Kiinnostavimpia sovelluksia ovat diagnostiikka-, etäyhteys- ja lääkejakelurobotit, autonomiset ajoneuvot sekä sosiaaliset seurarobotit . Näissä teknologia on kohtuullisen kypsää ja kansainväliset toimijat etsivät uusia partnereita. Kun ratkaisuja rakennetaan suomalaisen teknologiaosaamisen varaan, luodaan samalla mahdollisuuksia yrityksille. 

Hoitohenkilöstö mukaan kehitystyöhön

Terveysalan palvelujärjestelmä on oma maailmansa tiukkoine sääntöineen – robotti ei niin vain kävele sinne sisään. Teknologian on oltava ehdottoman kypsää, helppokäyttöistä ja turvallista. Myös lääkinnällisten laitteiden sääntelyä on tunnettava. Robotti on suunniteltava osaksi terveyspalvelua ja siihen liittyviä tietojärjestelmiä. 

Ammattilaisten on päästävä kokeilemaan ratkaisuja ja toteamaan niiden hyödyt. 

Turvallisuus ja luotettavuus korostuvat, kun asiakkaat ovat heikossa asemassa. Hoitohenkilöstö tuntee työnsä vaatimukset – uusien laitteiden toteutusta ja käyttöönottoa onkin suunniteltava yhdessä heidän kanssaan. Ammattilaisten on päästävä kokeilemaan ratkaisuja ja toteamaan niiden hyödyt. 

Vaikein pala lienee kuitenkin robotiikan hinta. Investointi voi kiinnostaa, mutta ensin on tunnettava robottien positiiviset hyvinvointi-, henkilöstö- ja kustannusvaikutukset. Tämä edellyttää riittävää pilotointia.  Kun teknologian kehitystä tuetaan, komponenttien ja robottien hinnat laskevat. Robotiikan osa-alueet kehittyvät ja robottien toiminta muuttuu vakaammaksi, mikä mahdollistaa pitkäaikaisemmat pilotoinnit. Robotiikan ostoja tukemalla päästään arvioimaan myös kalliimpien robottien vaikuttavuutta.

Tukea tutkimuksesta, uutta suuntaa alusta-ajattelusta

Yritykset eivät ole asian kanssa yksin. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman  edistämään uusien ratkaisujen käyttöönottoa ikääntyneiden palveluissa. Ohjelma kannustaa uudistamaan kotiin tuotavia palveluita teknologian avulla sekä panostaa vaikuttavuuden arviointiin. VTT ohjaa ja seuraa teknologioiden hyödyntämisen kehittymistä. Toivottavasti näemme KATIssa uusia robotteja ikääntyneiden kotona asumisen tueksi!

Raikkaita vaihtoehtoja terveysalan robotiikan kehitykseen löytyy alusta-ajattelusta. Robotiikan sovellukset ovat vielä kapea-alaisia ja älykkäät monitoimirobotit teknisesti saavuttamattomissa. VTT:n MURO-konseptissa asia on ratkaistu niin, että yksi robottialusta tarjoaa monenlaista palvelua, mutta toimintoja ohjataan erillään toisistaan. Alusta-ajattelu viedään liiketoimintaan asti: kuka tahansa asiakas voi ostaa ”kaistaa” robotilta ja saada sen osaksi palveluaan. Asiakkaan ei tarvitse investoida robotin hankintaan, vaan markkinoille syntyy robottioperaattoreita, joilta voi varata tehtävittäin hinnoiteltua palvelua. Esimerkiksi terveyskeskuksessa sama MURO-robotti voi ohjata asiakkaan oikeaan odotushuoneeseen, kuljettaa tarvikkeet hoitajalle, ilmoittaa siivouspalvelulle lattian likaantumisesta tai kuvata käytäväremontin etenemistä kiinteistöpalvelulle. 

Vuorovaikutus tuo robotit teollisuudesta palveluihin

Tulevaisuuden iso juttu robotiikassa – näin uskon – on robottien luonnollinen vuorovaikutus ihmisen kanssa. Mahdollisuus kehittää kaltaisiamme robotteja kiehtoo ihmisiä ja meille ominainen vuorovaikutus helpottaa robottien käyttöä. Tämä laajentaa robottien käyttömahdollisuuksia teollisuudesta palveluihin. Keskustelevan tekoälyn kehitystä kannattaa pitää silmällä.

Robotiikkaa voi hyödyntää myös ihmisen käyttäytymisen ymmärtämisessä. VTT visioi yhdessä yrityskonsortion kanssa biosignaaleiden ja mikroliikkeiden tunnistamiseen perustuvaa alustaratkaisua, joka kiinteiden ja robottien antureiden avulla tuottaisi tietoa ihmisten tunnetilasta. Ympäristöstä kertyvä tunnetieto auttaisi parantamaan palveluita tai ohjaisi robottia toimimaan fiksummin ihmisten seurassa.

Terveysalalla on aika toimia

Terveysalan robotiikkaa tarvitaan, ja yritysten kehitystyötä halutaan tukea tutkimuksella ja rohkaisemalla asiakaskenttää. Uusia liiketoimintamalleja voidaan kehittää yhteistyössä. Teknologia tulee olemaan välttämätön osa laadukkaita ja kestäviä hyvinvointipalveluita. Yrityksiä toivotaan mukaan robottien kehittämiseen juuri nyt.

Jaa
VTT
VTT
Visiomme tulevaisuudesta

Sykemittarit ja älykellot ovat vasta alkusoittoa. Entä jos älylaitteesi osaisi kertoa pulssisi lisäksi, missä vaiheessa pyörälenkkiä kannattaa hörpätä urheilujuomaa, jotta jaksat polkea pidempään?