Tehokas mobiili broadcast-suoratoistopalvelun tuki osaksi 5G-testiverkkoa Oulussa

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT:n ja Oulun yliopiston ylläpitämässä 5G-testiverkossa on otettu käyttöön uusi multicast- ja broadcast-tekniikoita hyödyntävä tiedonsiirtomenetelmä, joka keskittyy tehokkaaseen mediansiirtoon mobiiliverkossa. Tällä tavalla suoratoistopalvelut saadaan entistä paremmin kuluttajien käyttöön.

Suomen ensimmäinen 5G-testiverkko (5GTN-hanke), jonka yhtenä tutkimusaiheena on tehokas mediantuotanto ja -jakelu 5G:n avulla, laajentaa tarjontaansa Oulussa. Testiverkossa on otettu käyttöön Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service (eMBMS) -teknologia, jonka avulla reaaliaikainen mediasisältö saadaan jaettua palveluntarjoajien ja operaattorin kannalta entistä tehokkaammin ja edullisemmin. 

"Käytännössä tämä tarkoittaa mobiiliverkkoon tuotavaa älykkyyttä, jonka avulla verkossa ja tukiasemissa liikkuvan datan määrää saadaan vähennettyä", toteaa tutkija Mikko Uitto VTT:ltä.

Näin ollen säästöjä saadaan erityisesti runkoverkon puolelta, jonka lisäksi myös käytettäviä radiotaajuuksia voidaan vähentää. eMBMS-teknologia suosii erityisesti suuren volyymin medianjakelua, jossa palvelua käyttää suuri määrä ihmisiä ja joista moni jopa saman tukiaseman alueella. 

"Yle pitää tärkeänä, että 5G-testiverkon avulla voidaan selvittää multicastin mahdollisuuksia tv- ja radiokanavien jakelussa. Nyt eri tietoverkkojen kapasiteetti muodostaa turhia pullonkauloja tv- ja radiokanavien vastaanotossa," Ylen verkko- ja jakeluteknologioista vastaava päällikkö Olli Sipilä kertoo.

Teknologian avulla kuluttajat saavat käyttöönsä yhdenvertaisia ja aiempaa laadukkaampia suoratoistopalveluita. Nykyisen 4G-mobiiliverkon kapasiteetti ja viiveet ovat usein riittämättömät nykyaikaisen korkealaatuisen median siirtoon erityisesti reaaliaikaisessa suoratoistopalvelussa, jolla on suuret katsojamäärät mobiiliverkossa.

5G-testiverkko toimii innovaatioalustana kaikille yrityksille

5GTN-hankkeen keskeisenä ajatuksena on toimia innovaatioalustana 5G-teknologioiden, liiketoimintamallien ja -palveluiden tutkimukseen, tuotekehitykseen ja testaukseen. VTT ja Oulun yliopisto pyrkivät sisällyttämään 5G-testiverkkoon yrityksiä ja kuluttajia hyödyttäviä ominaisuuksia, jotka tulisivat 5G:n käyttöönoton myötä myös osaksi Suomen mobiiliverkkoja. 

"Tavoitteena on tarjota 5G:hen liittyviä palveluita ennen kuin uusia toiminnallisuuksia on saatavilla kaupallisista verkoista. 5G-testiverkkoa tarjotaan kaikkien, myös ulkopuolisten yritysten käyttöön", sanoo 5G-testiverkkohankkeen koordinaattori Atso Hekkala VTT:ltä.

Pääosin Business Finlandin rahoittama 5G-testiverkkohanke on osa Suomen laajuista 5thGear-ohjelmaa ja 5GTNF-ekosysteemiä, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisia yrityksiä 5G:hen liittyvissä liiketoiminnoissaan. 5GTN-hankkeessa ovat mukana VTT:n, Oulun yliopiston ja Ylen lisäksi Bittium, Caritas, Centria-ammattikorkeakoulu, Elisa, Eltel Networks, Esju, EXFO, Haltian, Hartela, Indalgo, Jutel, Kaltiot, Keysight, MediaTek, Nokia, PehuTec, Polar, Sarokal, Verkotan, Viestintävirasto sekä Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Testiverkossa käytössä olevan eMBMS-teknologian on toimittanut LTE Broadcastiin erikoistunut yhtiö Expway ja teknologiaa tukevat päätelaitteet Bittium. Kyseiset hankinnat on tehty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukemana.

5G mediatuotannossa ja -jakelussa:
- Nopea ja joustava tuotantoympäristön rakentaminen pieniviiveisen ja huippunopean langattoman yhteyden ansiosta
- Tehokas median jakelu mobiilikäyttäjille 

5G:
- Laajakaistainen useiden gigabittien sekuntinopeuksia mahdollistava datan siirto
- Suuria määriä keskenään kommunikoivia laitteita eli esineiden internet (IoT)
- Kriittiseen kommunikointiin tarvittavat erittäin luotettavat ja pieniviiveiset yhteydet

Katso lisää:

www.5gtn.fi
www.5gtnf.fi

Jaa
Mikko Uitto
Mikko Uitto
Visiomme tulevaisuudesta

Energiatehokas rakennettu ympäristö tekee tulevaisuuden asumisesta hiiletöntä.