Syväteknologiasta vauhtia yritysten kilpailukyvylle

Blogit
Antti Vasara

Edessämme on jälleen uusi teknologinen murros, joka tulee olemaan jopa mullistavampi kuin edellisten vuosikymmenten digitalisaatio. Tällä kertaa se alkaa kasvuyrityksistä, jotka hyödyntävät tieteen huikeita läpimurtoja ja luovat aivan uusia tapoja tuottaa materiaaleja, parantaa sairauksia sekä ohjata teollisuuden prosesseja.

Suomen onni on, että juuri suomalaisilla kasvuyrityksillä on ainutlaatuista, jopa epäreilua, kilpailuetua usealla tällaisella syväteknologian alueella. Siksi ne voivat myös tarjota EU:lle sen kipeästi kaipaamaa, kilpailukykyistä ja globaalisti leviävää teknologiaa.

Mitkä nämä alat ovat ja mitä toimia niiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tarvitaan?

Tuoreessa Syväteknologian taskukirja -julkaisussani esittelen kolme syväteknologian aluetta, joilla suomalaisilla kasvuyrityksillä on ainutlaatuista osaamista ja kilpailuetua. 

Julkaisu jatkaa samaa eksponentiaalisen toivon polun kartoittamista, joka alkoi vuonna 2020 julkaistussa Eksponentiaalisen toivon lista -visiopaperissani.

Syväteknologialla tarkoitan kasvuyrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu tieteen ja teknologian tuoreiden läpimurtojen tuotteistamiseen ja jotka tarjoavat ainutlaatuisia ja mullistavia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin. 

Ne eivät vain kehitä olemassa olevia ratkaisuja vaan korvaavat nykyiset käytännöt kokonaan. Samalla ne ratkaisevat aikamme suurimpia ongelmia: ilmastonmuutosta, luontokatoa ja kuinka ihmiset olisivat terveempiä.

Yleensä syväteknologiaan liittyy myös konkreettisesti rakennettavaa fyysistä teknologiaa tai tuotteita – kuten proteiinien tuotantolaitoksia tai kvanttitietokoneita – toisin kuin digitaalisiin startupeihin. Syväteknologian kasvuyritykset eivät siis tuota ainoastaan bittejä vaan sekä bittejä että atomeita. 

Syväteknologian ratkaisuihin kuuluvat esimerkiksi aivan uudenlaisten materiaalien luominen atomeista alkaen tai terveyden ohjaaminen geeniteknologian ja datan avulla. 

VTT's CEO & president Antti Vasara

Tällaisten innovaatioiden kaupallistaminen tulee nostamaan talouden huipulle aivan uudet toimijat, jopa luomaan maailmaan uusia teollisuuden aloja. Murros tarjoaa uusia mahdollisuuksia lähes jokaisella toimialalla ruoantuotannosta rakennusteollisuuteen ja terveydenhuollosta prosessiteollisuuteen. 

Todennäköisesti myös kaikki perinteiset toimialat tulevat mullistumaan syväteknologian vaikutuksesta tavalla tai toisella. Syväteknologinen murros on myös tie kestävään liiketoimintaan. Siksi syväteknologian omaksuminen on lähes elinehto jokaiselle yritykselle.

Viestini yrityksille on: Tartu syväteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin – nyt. Uuden teknologian ja innovaatioiden hyödyntäjä voittaa kilpailun ja voi löytää tien nopeaan, kestävään kasvuun. 

Listalleni päässeet Suomen syväteknologia-alat ovat uudet materiaalit, nanoelektroniikka ja terveysteknologia.

Miksi Suomella on erityisosaamista juuri näillä aloilla ja miten ne voivat mullistaa perinteiset teollisuudenalat?

Kerron aloista tarkemmin ja listaan lupaavimpia syväteknologian suomalaisia kasvuyrityksiä täällä.

Kuten totesin Eksponentiaalisen toivon listan julkaisuni aikaan kesällä 2020: Tiede, teknologia ja innovaatiot avaavat meille lukuisia polkuja, kunhan osaamme ja rohkenemme kulkea niitä. Tie mullistaviin muutoksiin ja uuteen hyvinvointiin kulkee tutkimuksen ja kokeilun, yrityksen, erehdyksen ja oppimisen kautta.
 
Nyt on aika toimia. 

Lue lisää uutisesta

Jaa
Leena Rantasalo
Leena Rantasalo
Head of Communication
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.