Synteettisestä biologiasta ratkaisuja maapallon suuriin haasteisiin

Blogit

Synteettinen biologia on yksinkertaistetusti organismien, solujen tai muun elollisen luomista ohjelmoinnin ja insinööriosaamisen avulla. Luonnon nerokkuuden edessä kalpeneva ihminen on kuin onkin kykenevä oppimaan mallista ja luomaan keinotekoisia soluja, joita voidaan hyödyntää muun muassa biopolttoaineiden ja lääkkeiden valmistuksessa.

Ala kehittyy vauhdilla ja voi olla lähitulevaisuudessa merkittävällä tavalla mukana vauhdittamassa fossiilitaloutemme muutosta kiertotaloudeksi ja torjumassa näin ilmastonmuutosta. Biotalouden ammattilaiset seuraavat myös alaa silmä tarkkana, sillä sen parista saattaa löytyä uusia ratkaisuja monien bioperäisten raaka-aineiden arvon kasvattamiseen.

Nobelin kemianpalkinto Francis H. Arnoldille nosti synteettisen biologian valokeilaan vuonna 2018. Palkinto liittyy suunnatun evoluution tutkimukseen, jossa hyödynnetään nimenomaan synteettisen biologian menetelmiä. Toinen syksyn tärkeä uutinen oli Wihurin säätiön yli miljoonan euron tuki Merja Penttilän luotsaamalle hankkeelle, jolla perustetaan Otaniemeen tutkimuskeskus nuorille synteettisen biologian tutkijoille.

Muovia syövät mikrobit ja auringon avulla biopolttoaineita tuottavat mikrobit ovat tämän päivän todellisuutta. Koko maailma etsii ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja synteettisestä biologiasta saattaa hyvinkin löytyä yhtä jos toista mielenkiintoista. Nyt on aika panostaa alan tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Parhaisiin tuloksiin päästään saattamalla yritykset ja tutkimuslaitokset yhteen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja luomalla testialustoja, joissa rohkeimmatkin ideat saavat loistaa.

Synbio Powerhouse vastaa tähän tarpeeseen. Se saattaa yritykset uusimman synteettisen biologian tutkimuksen äärelle ja osallistaa pohtimaan, kuinka juuri heidän tuotantonsa ja arvoketjunsa voisivat siitä hyötyä. Synbio Powerhousen tavoitteena on luoda ekosysteemi, joka toimii monitieteellisen osaamisen kohtauspaikkana ja uusien tuotteiden ja ratkaisujen kasvualustana. Yhteistyöllä nopeutetaan uusien kestävien innovaatioiden pääsyä markkinoille tuotteina ja palveluina.

Synbio Powerhouse edistää synteettisen biologian osaamista, menetelmien käyttöönottoa ja kehittämistä teollisessa kiertotaloudessa.

Suomella on mahdollisuus olla tämän uuden monitieteellisen alan kärkimaa, mutta nyt on kiire.

Synteettinen biologia on todellinen teknologia, joka tulee mullistamaan teolliset prosessit. Jos tartumme haasteeseen.

Seuraathan meitä: www.synbio.fi  | Twitter: @SynbioFi | Facebook: SynbioPowerhouse | LinkedIn: Synbio Powerhouse

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Ilmastonmuutos on hillittävissä, mutta vaatii kaikilla aloilla ripeitä toimia. Edistämme asiakkaidemme kanssa siirtymistä puhtaaseen energiasysteemiin ja irrottautumista fossiilisesta taloudesta.