Suuri yleisö arvostaa VTT:tä

Uutiset

Tutkimusyhtiö T-Median julkishallinnon organisaatioiden mainetta syksyllä 2021 selvittänyt tutkimus osoittaa VTT:n maineen kokonaisarvosanan nousseen edellisvuodesta. VTT nousi sijalle 7 vertailussa 79 tutkittuun julkishallinnon organisaatioon.

Tutkimus osoittaa, että VTT:n maine on suuren yleisön keskuudessa hyvällä tasolla, saaden arvosanan 3.73 asteikolla yhdestä viiteen. Vastuullisuus sekä tuotteet ja palvelut olivat erityisen vahvoja VTT:n maineen osa-alueita.

”Saavuttamamme mainepistemäärä on paras koko kahdeksan vuoden mittausjaksolla ja olemme siitä erittäin kiitollisia. Hyvän maineen takana on koko henkilökuntamme jokapäiväinen työ sekä erinomaiset yhteistyökumppanit”, toteaa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

T-Median vuosittaisen julkishallinnon Luottamus&Maine-tutkimuksen tavoitteena on selvittää Suomessa toimivien julkishallinnon organisaatioiden mainetta ja sidosryhmätukea kansalaisten keskuudessa. VTT:n maine tutkittiin osana tätä julkishallinnon tutkimuskokonaisuutta loka-marraskuussa 2021. VTT nousi sijalle 7 vertailussa 79 tutkittuun julkishallinnon organisaatioon.

Kymmenen maineikkaimman julkishallinnon organisaation listalla ovat järjestyksessä Hätäkeskuslaitos, Rajavartiolaitos ja Pelastuslaitos, Ilmatieteen laitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, Säteilyturvakeskus STUK, VTT, Tasavallan presidentin kanslia, Onnettomuustutkintakeskus OTKES ja Työturvallisuuskeskus.

VTT tutkittiin osana julkishallinnon Luottamus&Maine 2021 -tutkimuskierrosta, joka on useita organisaatioita arvioiva mainetutkimus. Tutkimuksessa vastaajat arvioivat asteikolla 1–5 organisaatioiden maineen kahdeksaa osa-aluetta: Hallinto, Talous, Johto, Uudistuminen, Vuorovaikutus, Tuotteet & Palvelut, Työpaikka sekä Vastuullisuus.

Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 8 807 suomalaista. Niistä VTT:n tunnettuutta arvioi 1 975 suomalaista, joista 204 antoi validin arvioinnin. Tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 7.10.–11.11.2021. Kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Jaa
Leena Rantasalo
Leena Rantasalo
Head of Communication
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.