Suuri yleisö arvostaa VTT:tä

Uutiset

Tutkimusyhtiö T-Median julkishallinnon organisaatioiden mainetta syksyllä 2021 selvittänyt tutkimus osoittaa VTT:n maineen kokonaisarvosanan nousseen edellisvuodesta. VTT nousi sijalle 7 vertailussa 79 tutkittuun julkishallinnon organisaatioon.

Tutkimus osoittaa, että VTT:n maine on suuren yleisön keskuudessa hyvällä tasolla, saaden arvosanan 3.73 asteikolla yhdestä viiteen. Vastuullisuus sekä tuotteet ja palvelut olivat erityisen vahvoja VTT:n maineen osa-alueita.

”Saavuttamamme mainepistemäärä on paras koko kahdeksan vuoden mittausjaksolla ja olemme siitä erittäin kiitollisia. Hyvän maineen takana on koko henkilökuntamme jokapäiväinen työ sekä erinomaiset yhteistyökumppanit”, toteaa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

T-Median vuosittaisen julkishallinnon Luottamus&Maine-tutkimuksen tavoitteena on selvittää Suomessa toimivien julkishallinnon organisaatioiden mainetta ja sidosryhmätukea kansalaisten keskuudessa. VTT:n maine tutkittiin osana tätä julkishallinnon tutkimuskokonaisuutta loka-marraskuussa 2021. VTT nousi sijalle 7 vertailussa 79 tutkittuun julkishallinnon organisaatioon.

Kymmenen maineikkaimman julkishallinnon organisaation listalla ovat järjestyksessä Hätäkeskuslaitos, Rajavartiolaitos ja Pelastuslaitos, Ilmatieteen laitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, Säteilyturvakeskus STUK, VTT, Tasavallan presidentin kanslia, Onnettomuustutkintakeskus OTKES ja Työturvallisuuskeskus.

VTT tutkittiin osana julkishallinnon Luottamus&Maine 2021 -tutkimuskierrosta, joka on useita organisaatioita arvioiva mainetutkimus. Tutkimuksessa vastaajat arvioivat asteikolla 1–5 organisaatioiden maineen kahdeksaa osa-aluetta: Hallinto, Talous, Johto, Uudistuminen, Vuorovaikutus, Tuotteet & Palvelut, Työpaikka sekä Vastuullisuus.

Tutkimukseen osallistui kaiken kaikkiaan 8 807 suomalaista. Niistä VTT:n tunnettuutta arvioi 1 975 suomalaista, joista 204 antoi validin arvioinnin. Tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 7.10.–11.11.2021. Kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (poissulkien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Jaa
Leena Rantasalo

Leena Rantasalo

Head of Communication