Suunnittelulähtöisten kiertotalousratkaisujen haastekilpailun tiimit on valittu

Uutiset

Aalto-yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Luonnonvarakeskuksen (Luke), Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja VTT:n toukokuussa käynnistämä kiertotalouden haastekilpailu keräsi yhteensä 26 organisaatiorajat ylittävää ideaa. Yhdeksän tiimiä sai rahoitusta ideansa kehittämiseen konseptiksi tai ehdotukseksi.

”Saimme konkreettisia tuoteideoita nykypäivän tarpeisiin, mutta myös ideoita, joiden kypsyttäminen käytännön konsepteiksi vaatii aikaa ja laaja-alaista yhteistyötä arvoketjussa. Toivomme herättävämme sidosryhmäkumppaneiden mielenkiinnon”, toteaa liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen VTT:stä. 

Haastekilpailussa valitut tiimit: 

•    Stack2Recycle (Aalto-yliopisto, SYKE ja VTT) aikoo kehittää polymeereistä asiakkaaseen ja materiaalin kierrätykseen ulottuvan pakkauskonseptin, jossa hiilidioksidipäästöt minimoidaan. 
•    Hopsista (Luke ja VTT) kehittää humalasta viljelyn ja oluenvalmistuksen yhteydessä syntyvistä sivuvirroista pakkausratkaisuja ja muita sovelluksia. 
•    Birkewolle (Aalto-yliopisto, Luke, VTT ja SYKE) aikoo kehittää ratkaisun, joka mahdollistaa läpinäkyvyyden tekstiiliarvoketjussa. 
•    DOOMED (GTK ja VTT) kehittää kaivosjätteen hyödyntämiseen konseptia, jossa jäljitellään mineraalin luontaista rapautumisprosessia. 
•    Circular Indicators Toolbox (VTT, Aalto-yliopisto ja SYKE) kehittää digitaalista työkalupakkia, jonka avulla tuotteet ja ratkaisut voidaan suunnitella pitkäikäisiksi. 
•    Virtual Zero Waste Agrofood System (VTT, Luke ja SYKE) työstää järjestelmänäkymää resurssivuotojen ja uusien kiertotalouden mahdollisuuksien tunnistamiseksi. 
•    Clothing Circulator (Aalto-yliopisto ja VTT) aikoo kehittää datalähtöisen palvelualustan konseptin kuluttajille, jotka haluavat tehdä kestävän kehityksen mukaisia vaatevalintoja.
•    High Purity Metal Extraction Using Plasma and Magnetic Spectrometry (Aalto-yliopisto, GTK, VTT and SYKE) kehittää ratkaisua metallien talteenottoon erilaisista jätteistä. 
•    Sustainable Growing Medium for Global Greenhouse Production (GTK, Luke, VTT ja SYKE) kehittää kompostoitavaa kasvualustaa, joka perustuu sekundaarikuituihin ja mineraalisiin sivuvirtoihin.  

Tiimit alkavat nyt rahoitustuen turvin kehittää ideoita konsepteiksi ja ehdotuksiksi. Ne esittelevät ideoihin perustuvat ehdotukset kiinnostuneille sidosryhmille 26.11. järjestettävässä tapahtumassa. 

”Seuraavassa kiertotalouden kehitysvaiheessa meidän on ymmärrettävä systeemitason puutteet ja mahdollisuudet sekä luotava uusia toimintatapoja ja konsepteja näihin vastaamiseksi. Sidosryhmien osallistumista tarvitaan ja toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi osallistumaan työhön ja tapahtumaan”, kertoo kilpailun vetäjä, Co-Creation Manager Inka Orko VTT:stä. 

Ideakilpailun tarkoituksena on kannustaa organisaatioita yhdessä luomaan monialaisia ja monitieteellisiä kiertotalouden ideoita ja konsepteja, joissa yhdistyvät liiketoiminnan, teknologian, kestävyyden ja sääntelyn näkökohdat. Kilpailun avulla tutkimus- ja kehitysorganisaatiot pyrkivät tunnistamaan käänteentekeviä ja kokonaisvaltaisia kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia ja käytäntöjä sekä houkuttelemaan sidosryhmiä mukaan kehitystyöhön. Kilpailun aihealueita ovat pakkaukset, tekstiilit, mineraalit ja metallit, elintarvikejärjestelmät, akut ja rakentaminen. Kilpailu on osa organisaatioiden yhteistä Circular Design -verkostoaloitetta.

Voittaneet ideat valitsi sisäinen organisaatioiden välinen tuomaristo. Kriteereinä olivat idean toteutettavuus, uutuus ja systeemisen muutoksen potentiaali, kiertotalouden eri näkökulmien huomioiminen ja uuden yhteistyön synnyttäminen. 

Voit seurata ratkaisujen kehittymistä ja tiimejä osallistumalla Circular Innovation Fair -pitching- ja verkostoitumistapahtumaan 26.11.2020 klo 13.00–17.00.

Tapahtuma järjestetään Sitran World Circular Economy Forum 2020 -tapahtuman sivutapahtumana Helsingissä ja/tai verkossa. 

Lisätietoja

Kilpailun yhteyshenkilöt: 
Aalto-yliopisto: Virve Karttunen, [email protected] 
Geologian tutkimuskeskus: Asko Käpyaho, [email protected] 
Luonnonvarakeskus: Anu Kaukovirta, [email protected] 
Suomen ympäristökeskus: Tuuli Myllymaa, [email protected] 
VTT: Jonne Hirvonen, [email protected]

Yleiset tiedot: Inka Orko, [email protected]

Jaa
Inka Orko
Inka Orko
Head of Business Development
Visiomme tulevaisuudesta

Tehokkailla ratkaisuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla ja kiertotaloudella voimme varmistaa, että resurssit riittävät kaikille.