Suomesta luotettavan tekoälyn keskus

Blogit
Tua Huomo

Ihmisillä on taipumus yliarvioida uuden innovaation tai ilmiön välittömät vaikutukset. Samalla pidemmän tähtäimen merkitystä helposti aliarvioidaan. Viime vuodet on puhuttu paljon tekoälystä, välillä ähkyksi asti. Valtaosa keskustelusta on tiukkaa asiaa, mutta jotkut tulevaisuusvisioista ovat menneet hypettämisen puolelle. Samalla tuntuu kuitenkin siltä, että tekoälyn pidemmän aikavälin vaikutuksia ei olla vielä täysin ymmärretty ja sisäistetty.

Selvää on, että tekoälyyn pohjautuvat sovellukset aiheuttavat merkittäviä murroksia eri toimialoilla tulevina vuosina. Usein tähdätään täsmällisesti määriteltyjen ongelmien ratkaisemiseen, joskus tekoälyn avulla löydetään datasta jotain täysin uutta ja odottamatonta.

Monille yrityksille ja toimialoille kertyykin valtavat määrät dataa, jota ei vielä osata täysin hyödyntää. Dataa kannattaa kuitenkin hankkia ja pitää tallessa, koska tulevaisuudessa sille voi olla käyttöä. Jokaisen yrityksen olisikin syytä laatia datastrategia ja hankkia ymmärrystä tekoälyn mahdollisuuksista. Tekoäly voi auttaa datan pöyhimisessä ja paljastaa täysin uusia sovelluskohteita.

Suomen on tärkeä löytää itselleen omimmat tekoälyn kehittämisen osa-alueet ja pyrkiä olemaan niissä maailman huippua. Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja VTT:n yhdessä perustama Finnish Center of Artificial Intelligence (FCAI) on valinnut erityisesti seuraavat kolme osa-aluetta, joita se edistää:

  1. Vähäisen datan hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti. Varmistetaan tekoälyn hyödynnettävyys myös silloin kun dataa ei ole paljon. Näin saadaan kilpailukykyä ja innovaatioita myös pienemmille yrityksille.
  2. Ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen parantaminen ja molemminpuolinen ymmärtäminen
  3. Tekoäly ja luotettavuus: luotettavat, turvalliset ja eettiset tekoälyratkaisut

Tekoälytutkimusta ei tehdä pelkästään yliopistoilla ja tutkimuslaitoksissa, vaan eri toimijoita yhdistävissä ekosysteemeissä. Esimerkiksi elinkeinoministeri Mika Lintilän toukokuussa 2017 käynnistämän Tekoälyaika-hankkeen osana toimii erillinen tekoälykiihdyttämö, jota myös FCAI tukee. Tällä tavalla liike-elämä ja tutkimus yhdistävät voimansa uusien innovaatioiden kehittelyyn ja testaamiseen. Vaikka tekoälytutkimuksessa(kin) kannattaa aloittaa pienestä, tarvitaan kuitenkin tahoja viemään tuloksia käytäntöön ja markkinoille.

Lopuksi kansallinen visio: Suomella on tuhannen taalan paikka lunastaa itselleen asema luotettavan tekoälyn keskuksena. Ensinnäkin tieteellis-tekninen osaamisemme on maailman huippua. Lisäksi poliittinen tilanteemme on vakaa, lehdistömme vapaa ja keikumme vuodesta toiseen maailman vähiten korruptoituneiden maiden listakärjessä. Miksi emme yhdistäisi näitä kansalliseksi brändiksi? Suomessa kannattaa prosessoida dataa ja suomalaisten kanssa kehittää luotettavia ja eettisiä tekoälysovelluksia.

Jaa
Tua Huomo
Tua Huomo
Executive Vice President