Suomen Akatemian rahoittamassa GoverMat-hankkeessa pureudutaan sähköisen liikkuvuuden kannalta kriittisten raaka-aineiden kiertotalouteen

Uutiset, Lehdistötiedote

Nelivuotisessa GoverMat -hankkeessa ovat mukana VTT, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Hankkeessa perehdytään sähköisen liikkuvuuden sovelluksissa, erityisesti akuissa, akkumateriaaleissa, elektroniikan komponenteissa ja kestomagneeteissa, käytettävien kriittisten raaka-aineiden kiertotalouteen.

Valtioneuvoston tavoitteen mukaan hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on Suomen talouden perusta vuonna 2035. Lisäksi materiaalien kiertotalousasteen tulisi kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Myös liikenteen sähköistymiselle on asetettu kansallisella tasolla kunnianhimoisia tavoitteita. 

”Päästäksemme kestävälle yhteiskunnalle asetettuihin tavoitteisiin on tärkeää luoda kokonaiskuva politiikkatoimista, markkinoista, materiaalivirroista, raaka-aineiden kysynnän ja tarjonnan tasapainosta sekä teknologisista ratkaisuista, jotka vaikuttavat kriittisten raaka-aineiden käyttöön ja kiertoihin”, sanoo projektin koordinaattorina toimiva VTT:n tutkimusprofessori Elina Huttunen- Saarivirta.

Sähköisen liikkuvuuden sovelluksissa käytettävien raaka-aineiden kriittisyys voi johtua monesta syystä: niiden varannot saattavat olla maailmanlaajuisesti niukat tai keskittyä maantieteellisesti haasteellisille alueille, metallien tarpeen ennustetaan kasvavan eksponentiaalisesti uusien sovellusten myötä tai niiden kierrättäminen ei nykyisellään ole taloudellisesti kannattavaa. Kiertotalous nähdään ratkaisuna vähentää materiaalien saatavuusriskiä, mutta kiertotalouteen siirtymiseen liittyy vielä paljon ratkaisemattomia haasteita sen moniulotteisuuden vuoksi. Tällä hetkellä monet raaka-ainekiertojen sulkemiseen tarvittavat tiedot ovat hajallaan. Lisäksi alan toimijakenttä on hyvin laaja ja monimuotoinen, joten on tärkeää tuoda eri tahoja, tieteenaloja ja näkökulmia yhteen kokonaiskuvan luomiseksi.

GoverMat-hankkeessa luodaan kiertotalouteen siirtymiseen tarvittavaa holistista ymmärrystä monitieteisellä lähestymistavalla, jossa yhdistyy ympäristöpolitiikka, innovaatiotutkimus, kaupunkitutkimus sekä materiaalitiede monine eri tutkimushaaroineen. Hanke tarjoaa uutta tietoa sähköisen liikkuvuuden raaka-aineiden virtoihin vaikuttavista säädöksistä ja päätöksistä, markkinoista, materiaalivirtojen ominaisuuksista ja tulevasta kehityksestä sekä kiertotalouden mukaisista prosessikonsepteista, joilla tavoitellaan nykyistä tehokkaampaa metallien talteenottoa tai kriittisten metallien korvaamista. 

Hanke edistää kiertotaloutta erityisesti kaupunkitasolla avaamalla uusia näkökulmia sidosryhmiin ja niiden rooleihin sekä luomalla kokonaisvaltaista ymmärrystä kriittisten raaka-aineiden virroista eri sovelluksissa sekä paikallisesti että koko Suomen tasolla. Kaupunkiseuduista Kokkola ja Pori-Harjavalta teollisuuspuistoineen toimivat vertailukohtana hankkeen kaupunkitason tarkasteluissa. Ne ovat tehneet kiertotalouden edistämiseksi innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen valtion kanssa ja tätä kautta valikoituneet mukaan hankkeeseen kiinnostavina esimerkkitapauksina.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1.7 M€, josta Suomen Akatemian rahoitusosuus on 1.2 M€.

Lisätietoja

Tutkimusprofessori Elina Huttunen-Saarivirta (projektin koordinaattori), VTT; [email protected]; +358 401453199.
Professori Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto; [email protected]; +358 504423146.
Professori Ari Jokilaakso, Aalto-yliopisto; [email protected]; +358 503138885.
Professori Ulla Lassi, Oulun yliopisto; [email protected]; +358 400294090.

Jaa
Elina HuttunenSaarivirta
Elina Huttunen-Saarivirta
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?