Suomalaisyritykset aloittavat yhteistyön kvanttiteknologioiden parissa

Uutiset

Kvanttilaskennan maailmanlaajuisen markkinan ennustetaan kasvavan yli 50 miljardin euron arvoiseksi vuoteen 2030 mennessä. Suomalaisyritykset ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on varmistaa kvanttialan teknologiakehityksestä syntyvien liiketoimintamahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen. Yritykset myös valmistelevat tiekarttaa kvanttiteknologioiden synnyttämien liiketoimintamahdollisuuksien ympärille.

OP Ryhmä, Accenture, CSC sekä kansainvälistä tunnustusta ansainneet suomalaiset kvanttiteknologiayritykset Bluefors ja IQM ovat ensimmäiset yrityskumppanit, jotka liittyvät VTT:n koordinoimaan BusinessQ-verkostoon. BusinessQ:n tavoitteena on tukea yrityksiä kvantti-ilmiöihin perustuvien teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotossa ja kehittämisessä. Kokoamalla yhteen kvanttialan osaamista sekä potentiaalisia loppukäyttäjiä, BusinessQ auttaa suomalaisia yrityksiä asemoitumaan globaaliin eturintamaan uusien kvanttiteknologioiden soveltamisessa ja hyödyntämisessä. 

"Kvanttiteknologioiden kehitys synnyttää uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. VTT:llä on vuosikymmenten kokemus edistyksellisten teknologioiden kehittämisestä liiketoiminnaksi. Nyt haluamme osaltamme olla mukana tukemassa suomalaista teollisuutta ja yhteiskuntaa, jotta kvanttiteknologioiden hyödyt saadaan valjastettua jo varhaisessa vaiheessa", sanoo Erja Turunen, Digitaaliset teknologiat liiketoiminta-alueen johtaja. 

BusinessQ:n tavoitteena on kasvaa ja houkutella verkostoon uusia yrityksiä eri toimialoilta. Parhaimmillaan sekä yritykset että tutkimusyhteisö hyötyvätkin entistä aktiivisemmasta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä. Pyrkimyksenä onkin muun muassa muodostaa parempi käsitys siitä, minkälaisiin yhteiskunnan ja eri teollisuuden alojen haasteisiin kvantti-ilmiöihin perustuvilla ratkaisuilla voitaisi tulevaisuudessa vastata.

“Keskustelut BusinessQ:n yrityskumppanien kesken ovat osoittaneet, että suomalaisissa yrityksissä riittää uteliaisuutta, kunnianhimoa ja avoimuutta kehittyviä kvanttiteknologioita kohtaan. Me toivotamme eri alojen yritykset tervetulleiksi verkostoon ja rakentamaan Suomelle tiekarttaa kvanttiteknologioiden hyödyntämiseen”, kertoo Himadri Majumdar, VTT:n kvanttiohjelmien vetäjä. 

Suomessa kvanttialan huippuosaamisen ympärille on rakentunut aktiivinen tutkimusyhteisö, joka tukee ja edistää kvanttiteknologiohin liittyvää innovaatiotoimintaa. Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja VTT julkistivat huhtikuussa 2021 suomalaisen kvantti-instituutin, InstituteQ:n, jonka tavoitteena on lisätä suomalaisen yhteiskunnan valmiutta hyödyntää sitä potentiaalia ja vaikutuksia, joita kvanttiteknologiat tuovat yhteiskunnalle ja taloudelle. InstituteQ koordinoi toimia, jotka edistävät yhteistyötä kvanttiteknologian alan tutkimuksessa, koulutuksessa, innovoinnissa ja infrastruktuurissa. BusinessQ:lla ja InstituteQ:lla on yhteinen tavoite vahvistaa Suomen kasvavaa kvanttiekosysteemiä. VTT:lle rakentuu parasta aikaa myös Suomen ensimmäinen kvanttitietokone, jota rakennetaan innovaatiokumppanuutena yhdessä IQM:n kanssa.

Jaa
Himadri Majumdar
Himadri Majumdar
Erja Turunen
Erja Turunen
Executive Vice President
Visiomme tulevaisuudesta

Kvanttiteknologia tarjoaa työkalut ihmiskunnan merkityksellisimpien haasteiden ratkaisemiseen.