Suomalaispilotti kehitti uuden ratkaisun metsien vastuulliseen käyttöön

Uutiset, Lehdistötiedote

Metsien omavalvontatietoa voi nyt hyödyntää ainutlaatuisen mobiilisovelluksen avulla yhä kattavammin.

Maa-, metsä- ja kalatalouden resurssien vastuulliseen ja kestävään käyttöön etsitään eurooppalaisvoimin kuumeisesti uusia ratkaisuja, joilla edistää parhaiden mahdollisten raaka-aineiden tuotantoa ruoan, energian ja biomateriaalien tarjonnan lisäämiseksi. VTT, Suomen metsäkeskus ja MHG Systems vauhdittavat osaltaan Euroopan biotalouden kasvua massadatatekniikoiden avulla, joiden isot tietomäärät perustuvat Metsäkeskuksen tuottamaan avoimeen metsätietoon sekä ilma- ja satelliittikuvien keräämään reaaliaikaiseen dataan. Suomalaisten yhteistyönä on syntynyt mm. ainutlaatuinen kännykkäsovellus metsien omavalvontatiedon kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen sekä joukkoistettuun tiedonkeruuseen. 

"Väestön kasvu ja kaupungistuminen kuluttavat yhä enemmän luonnonvaroja, mikä on ongelma maapallon kantokyvylle. Eurooppalaisen DataBio (Data-Driven Bioeconomy) -hankkeen tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja metsien, maan ja kalakannan vastuulliseen hyödyntämiseen sekä välittää reaaliaikaista tietoa päätöksentekijöille ja tuottajille - metsänomistajille, maanviljelijöille ja kalastajille", sanoo hankkeen tekninen johtaja, tutkimusprofessori Caj Södergård VTT:ltä

Osana hanketta on nyt aloitettu 26 biotalouteen liittyvää pilottikoetta 17 maassa. Suomalaiset vastaavat metsätalouden pilottikokeista, joiden tavoitteena on mm. helppo tiedon keruu ja vaivaton tietojen jakaminen arvoketjussa eri toimijoille. 

"Uutuutena suomalaisosapuolet ovat kehittäneet maailmallakin ainutlaatuisen metsästandardeihin perustuvan konseptin, jossa myös metsänomistajat ja -toimivat voivat kerätä metsien omavalvontatietoa älypuhelimella Suomen metsäkeskuksen metsävaratietokantaan Wuudis-sovelluksen avulla", kertoo MHG Systemsin Seppo Huurinainen, joka toimii DataBiossa metsäpilottien koordinaattorina. 

"Tämä helpottaa kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmän tukien (Kemera) maksatusta ja auttaa puustotiedon päivittämistä ja kasvattamista, koska sovellus osoittaa aidosti hoitotöiden jälkeen jäljelle jäävän puuston määrän ja laadun", Huurinainen jatkaa. 

Skaalattavissa myös muihin maihin

Wuudis-palvelu mobiilisovelluksineen sekä Metsäkeskuksen standardoituun metsävaratietoon perustuva konsepti voidaan skaalata helposti myös muihin maihin.  Mobiilisovellusta voidaan hyödyntää myös metsätuhojen, kuten myrskyjen, lumituhojen, tuholaisten ja tautien seurantaan. Neuvotteluja Wuudis-sovelluksen skaalaamisesta mm. Espanjaan ja Afrikkaan käydään parhaillaan. 

Tähän mennessä suomalaispilotissa on niin ikään kehitetty palvelukonsepti droonilla tapahtuvaan puuston inventointiin. Palvelua on toteutettu kuluneen kesän aikana jo tuhansia hehtaareita.

Hankkeen kaikissa piloteissa luodaan yhteisiä ohjelmistoja tietovirtojen analysointiin ja jatkojalostamiseen. Pilottien tulosten ja uusien ratkaisujen odotetaan synnyttävän myös uutta liiketoimintaa ja lisäävän Big data -menetelmien käyttöä biotalouden alkutuotannossa. 

"Olemme erittäin innoissamme ja ennakoimme konkreettisia menestystarinoita, jotka osoittavat, että kaikki hyötyvät massadatatekniikoiden käytöstä biotaloudessa", sanoo DataBio-hankkeen koordinaattori, tohtori Athanasios Poulakidas Intrasoft Internationalista.

Suomesta hankkeessa ovat mukana VTT, MHG Systems Oy, Metsäkeskus ja Senop Oy. Muut kumppanimaat ovat Belgia, Tsekki, Saksa, Espanja, Norja, Puola, Italia, Kreikka, Israel, Alankomaat, Tanska, Sveitsi, Iso-Britannia, Viro, Ranska ja Romania. Vuonna 2019 päättyvä hanke saa osan rahoituksesta EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta. 

Lisää hankkeestahttps://www.databio.eu/en/ 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Tehokkailla ratkaisuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla ja kiertotaloudella voimme varmistaa, että resurssit riittävät kaikille.