Suomalaiset yritykset etsivät ratkaisuja kuluttajapakkausten uudelleenkäyttöön

Uutiset, Lehdistötiedote

Pakkaamisen ympäristövaikutukset puhuttavat laajasti kuluttajia, yrityksiä ja poliitikkoja. Huolimatta suurista ponnisteluista, joita pakkausten kierrätyksen parantamiseksi on tehty, pakkausmateriaaleja päätyy edelleen roskaamisen seurauksena huomattavia määriä luontoon. VTT, Vaasan yliopisto ja joukko yrityksiä etsivät ratkaisua roskaantumisongelmaan pakkausten uudelleenkäytön näkökulmasta. Tavoitteena on, että pakkaus ei missään vaiheessa elinkaartaan muutu hyödyntämättömäksi jätteeksi vaan että sen arvo säilyy käyttökerrasta toiseen.

VTT:n ja Vaasan yliopiston käynnistämässä Business Finlandin rahoittamassa 4everPack-tutkimushankkeessa syvennytään kuluttajapakkausten uudelleenkäyttöön pakkaamisen ympäristövaikutusten vähentämisen näkökulmasta. Hankkeessa on mukana laaja joukko yrityksiä ja organisaatioita, jotka ovat kiinnostuneita ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan uudelleenkäytettävien pakkausten ratkaisuja: Berner, Borealis, Brightplus, Helsinki, HUS, Kamupak, Kesko, Kiilto, Kotipizza, Metsä Board, Nordic ID, SOK, Tomra sekä UpCode.

Pakkausten uudelleenkäyttö ei ole ilmiönä uusi. Uudelleenkäyttö on kuitenkin tekemässä paluuta yhtenä mahdollisena vaihtoehtona pakkaamisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Voidaan jopa puhua uudelleenkäytön tuomisesta nykyaikaan. 

”Vain joitakin vuosia sitten myös Suomessa valtaosa virvoitusjuomista liikkui uudelleenkäytettävissä pulloissa. Uskomme, että erilaisten mobiiliapplikaatioiden ja pakkausten seurannan mahdollistavien yksilöintitietojen ansiosta uudelleenkäyttöä voitaisiin tehdä huomattavasti aiempaa turvallisemmin ja tehokkaammin – vähentäen neitseellisten materiaalien tarvetta, mutta myös optimoiden arvoketjun toimintaa, varastoja ja logistiikkaa”, hankkeen projektipäällikkö Jussi Lahtinen, VTT, sanoo.

”Pakkaukset ja pakkaaminen ovat olennainen osa nykyaikaista tehokasta ruoan ja tuotteiden logistiikkaa. Uudet ratkaisut pakkaamisen järjestämiseksi ovat myös osa vihreää siirtymää; niissä yhdistyy ilmastonmuutoksen hillintä vähentämällä esimerkiksi ruokahävikkiä ja ympäristön roskaantumisen vähentäminen systeemisillä ratkaisuilla. Digitaalisuus avaa täysin uusia mahdollisuuksia pakkausten kestävään kehitykseen”, kertoo hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Ali Harlin, VTT. 

Taustaksi laaja kartoitus kuluttajien näkemyksistä

4everPack-hanke kartoittaa erilaisia tapoja toteuttaa pakkausten uudelleenkäyttöä, sekä tuottaa puolueetonta tutkimustietoa uudelleenkäytön mahdollisista hyödyistä ja haitoista. Tutkimusmielessä pakkausten uudelleenkäyttö on haastava teema, joka vaatii poikkitieteellisen lähestymistavan.

4everPack-hanke rakentuu yritysten kanssa yhteistyössä kehitettävien ratkaisujen ympärille. Ratkaisuja etsitään pakkausmateriaaleista, pakkausten seurannasta ja digitaalisista työkaluista sekä logististen mallien kehittämisestä. 

”Hankkeen tavoitteena on tuottaa sellaista tutkimustietoa, jota hyödyntäen suomalaiset yritykset voivat toimia edelläkävijöinä pakkausten uudelleenkäytön markkinassa. Tämän takia hankkeessa kartoitetaan myös laajasti eurooppalaisten kuluttajien näkemyksiä ja kiinnostusta pakkausten uudelleenkäyttöön sekä arvioidaan erilaisten liiketoimintamallien soveltuvuutta eri markkinoilla. Hankkeen ehdoton vahvuus on poikkitieteellisyys sekä arvoketjun läpileikkaava yrityskonsortio”, sanoo Vaasan yliopiston professori Hannu Makkonen

Lisätietoa:

Jussi Lahtinen, [email protected], +358 40 673 8083
Ali Harlin, [email protected], +358 40 533 2179
Hannu Makkonen, [email protected], +358 50 523 0744

4everpack_logo
Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?