Strategisen ennakoinnin kehittämiseen merkittävä tutkimusrahoitus VTT:lle

Uutiset, Lehdistötiedote

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen VTT:n johtamalle hankkeelle, jossa tutkitaan ja edistetään suomalaisten teollisuusyritysten ennakointikykyä ja tulevaisuusvalmiutta. Kaksivuotinen tutkimushanke ”Strategic foresight for sustainable innovation and growth” alkaa tammikuussa 2022 ja sen budjetti on yli 1,5 miljoonaa euroa. VTT:n lisäksi hankkeessa on mukana 12 yritystä ja Tampereen yliopisto.

”Olemme tutkimuksissa ja yritysten kanssa työskennellessämme havainneet, että strateginen ennakointi on monissa yrityksissä hyödyntämätön mahdollisuus. Yritykset voivat sen avulla merkittävästi parantaa kykyään uudistua ja kasvaa. Systemaattinen ennakointi tukee strategisen johtamisen vaikuttavuutta, uuden liiketoiminnan kehittämistä sekä toimintaympäristön muutosvoimien ja disruptioiden tunnistamista”, kertoo työelämäprofessori Nando Malmelin VTT:ltä.

Tutkimushankkeessa kehitetään kyvykkyyksiä ja käytäntöjä, joiden avulla yritykset kykenevät ketterämmin ennakoimaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tavoitteena on strategisen ennakoinnin menetelmien, työvälineiden ja käytäntöjen kehittäminen ja hyödyntäminen yhteistyössä yritysten kanssa. Hankkeessa kehitettävässä yritysennakoinnin verkostossa jaetaan tietoa tutkimustuloksista sekä pyritään tunnistamaan merkittäviä innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia. Näin luodaan uutta tietoa ja ymmärrystä kestävän kasvun lähteistä strategisen johtamisen tueksi. 

Hankkeeseen osallistuu Business Finlandin veturiyrityksiä kuten KONE, Metsä Group, Fortum, Neste ja ABB sekä SIX Mobile Machines -yhteenliittymä ja sen yritykset Sandvik, Ponsse, Valmet Automotive, Cargotec ja Valtra. Muita hankkeeseen osallistuvia yrityksiä ovat Orfer ja Orion. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

”Ennakointityön kehittäminen epävarmassa maailmassa on merkittävä strateginen painopiste VTT:llä. Strategisen kilpailukyvyn kehittäminen on strategiamme ytimessä ja ennakointi on tässä keskeinen tutkimusaihe. Systemaattinen ennakointi mahdollistaa etunojan ottamisen ja luo siten kilpailuetua. Lisäksi tutkimme strategioita, joiden avulla tulevaisuuden toimintaympäristöä voidaan muokata, jolloin ei tarvitse ainoastaan sopeutua muutoksiin”, toteaa tutkimusalueen johtaja Kalle Kantola VTT:ltä.
 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.