SniffPhone havaitsee syövän hengityksestä - VTT mukana syöpäseulontalaitteen kehitystyössä

Uutiset, Lehdistötiedote

Prototyyppivaiheessa olevan SniffPhonen avulla vatsan alueen syövän esiaste voidaan havaita henkilön uloshengityksestä. Uusi menetelmä voi mullistaa syöpäseulonnan kaikkialla maailmassa. VTT on ollut mukana kehittämässä laitetta yhdessä yhdeksän muun hankekumppanin kanssa.

Syövän seulontaan kehitetty SniffPhone on pienikokoinen matkapuhelimeen liitettävä sensorilaite. Käytännössä käyttäjä pitää laitetta suunsa edessä ja antaa uloshengitysnäytteen laitteeseen. Laite mittaa näytteestä sen sisältämiä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC, volatile organic compound). Mittaukseen käytetään erittäin herkkiä nanoteknologiaan perustuvia kemiallisia sensoreita. Mittaustulokset lähetetään Bluetooth-yhteyden kautta älypuhelimella pilvialustaan, josta lääketieteen ammattilaiset saavat tulokset tulkittaviksi.

Uudella syöpäseulonnalla on monia etuja perinteisiin menetelmiin verrattuna: laite on miellyttävä ja kivuton käyttää. Lisäksi se tarjoaa yksinkertaisen, nopean ja kustannustehokkaan vaihtoehdon vatsan alueen syöpien seulontaan. SniffPhone-laitteen prototyyppejä on kehitetty ja validoitu hankkeessa mm. kliinisten testien avulla. Hankkeen seuraava askel on löytää rahoittajia tämänkaltaiselle uudelle syöpien seulontamenetelmälle, ja laitteen kaupallistamista suunnitellaan spin-off-yrityksen kautta.

Hankkeessa VTT on toteuttanut alustan tietojen siirtämiseksi älypuhelimesta pilvipohjaiseen tallennustilaan. VTT on myös rakentanut analyysityökaluja ja -menetelmiä korkean riskin henkilöiden tunnistamiseksi. Lisäksi VTT on kehittänyt Sniffphone-laitteen käyttöliittymän, jossa mobiililaitesovellus opastaa käyttäjää hengitysnäytteen antamisessa ja antaa käyttäjälle alustavan tuloksen näytteestä. Tämän lisäksi on kehitetty lääkärin analyysityökalu, joka näyttää tulokset hengitysnäytteistä. VTT on myös vastannut projektissa vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan toteuttamisesta, mm. osallistamalla loppukäyttäjiä ja sidosryhmiä laitteen kehitystyöhön haastatteluin ja työpajoin sekä jalkauttamalla vastuullisen suunnittelun käytänteitä osaksi projektin toimintaa.

SniffPhone-hanke on osa EU: n Horisontti 2020 –rahoitusohjelmaa. Projektikonsortion muodostaa yhdeksän kumppania, joihin kuuluvat koordinaattori Technion - Israel Institute of Technology (Israel), NanoVation (Israel), Cellix Ltd (Irlanti), microfluidic ChipShop (Saksa), Latvian yliopisto (Latvia), Innsbruckin yliopisto (Itävalta), Siemens (Saksa), JLM Innovation GmbH (Saksa) ja VTT.

Euroopan komissio myönsi SniffPhone -projektille innovatiivisimman projektin palkinnon 21.11.2018.

Lue lisää: https://www.sniffphone.eu/

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.