Siirryimme kohti strategisempaa työhyvinvoinnin johtamista – se kannatti!

Blogit

Reilu vuosi sitten teimme VTT:llä päätöksen panostaa yhä enemmän ja painokkaammin oman henkilöstömme hyvinvointiin. VTT:llä oli tähän jo ennestään hyvä pohja ja palvelut, mutta halusimme tietoisesti nostaa hyvinvoinnin merkitystä sekä tekojen että siitä viestimisen kautta. Vuoden lähestyessä kohti loppua voin sanoa, että onnistuimme tavoitteessa. Työhyvinvointi on noussut ansaitsemalleen paikalle toiminnan strategiseen ytimeen. Yksi avaintekijä onnistumisessa on ollut yhteistyö.

Strategisempaan suuntaan meneminen vaatii tahdon lisäksi tekoja, sitoutumista ja resursseja. Lisäksi kattava suunnitelma, viestintä ja hyvä yhteistyö sekä sisäisten että ulkoisten kumppanien kanssa on olennaista. Aloitimme määrittelemällä mitä tarkoitamme, kun VTT:llä puhumme hyvinvoinnista ja päädyimme kolmeen hyvinvoinnin kivijalkaan: johtaminen, terveys ja turvallisuus. Johtaminen pitää sisällään sekä erinomaisen esimiestyön että itsensä johtamisen. Terveydessä panostamme ennaltaehkäisyyn sekä fyysisen että psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Turvallisuus taas tutkimusorganisaatiossa tarkoittaa vahvaa työsuojelullista osaamista ja sen lisäksi haluamme panostaa psykologiseen turvallisuuteen.

Reilu vuosi sitten istuimme hyvinvointihankkeita ja terveyden edistämistä tukevien ja toteuttavien kumppaneiden kanssa yhteisen pöydän ääreen, mikä osoittautui loistavaksi lähestymistavaksi. Suunnittelimme yhdessä sisällöt kuluneen vuoden kampanjoihin, joita olivat ravinto, liikunta ja uni. Vaikka ulkoiset kumppanimme olivat osaksi kilpailijoita keskenään, he lähtivät innolla mukaan yhteiskehittelyyn ja tutustuivat toisiinsa. Näin eri kumppanitkin valjastettiin saman hyvinvoinnin teeman ja viestinnän sanansaattajiksi.

Meillä työhyvinvointi on saanut ylimmän johdon varauksettoman tuen, jolla on ollut suuri merkitys. Perustimme reilu vuosi sitten hyvinvointiin keskittyvän tiimin, joka on saanut keskittyä rauhassa työhyvinvoinnin rakentamiseen. VTT:n liiketoiminta-alueilla toimivat henkilöstöpäällikkömme ovat toimineet työhyvinvoinnin lähettiläinä ja tukea on löytynyt muualtakin talon sisältä, esimerkiksi viestinnästä. VTT:n johtoryhmän jäsenet ovat näyttäneet esimerkkiä osallistumalla liikuntakampanjaan, käymällä influenssarokotuksissa tai osallistumalla palautumista edistäviin mittaukseen. Lisäksi he ovat luoneet mahdollisuuksia viestiä hyvinvoinnin teemoista omissa johtoryhmissään sekä tuoneet aihetta esille omassa viestinnässään.

Olemme vuoden aikana panostaneet myös erityisesti hyvinvointiviestintään – hyödynsimme monipuolisesti sisäisen viestinnän kanavia, jotta saimme työhyvinvoinnin tarjonnan VTT:läisten tietoisuuteen ja ulottuville. Työhyvinvointi on vilahdellut vuoden aikana myös VTT:n somekanavissa. Sen lisäksi, että VTT nähdään työnantajana, jonka palveluksessa tehdään merkityksellistä työtä, halusimme nostaa myös hyvinvoinnin yhdeksi vetovoimatekijäksi. Hyvinvointi on siis keskiössä myös päivitetyssä työnantajalupauksessamme.

Hyvinvointi on organisaatiokulttuurin osa-alueena mukana VTT:n ylätason mittareissa ja sen kehitystä seurataan vuosittain. Tämä onkin yksi organisaatiotason tärkeimmistä hyvinvoinnin mittareista. Odotamme vielä tarkkoja tuloksia vuoden työstä, mutta monet tarkistuspisteet ovat jo osoittaneet, että suunta on oikea. Parasta palautetta ovatkin henkilöstöltä tulleet kommentit, miten hyvinvoinnin hankkeet ovat lisänneet motivaatiota hoitaa omaa hyvinvointiaan paremmin. Tästä on hyvä jatkaa uudelle vuodelle!

Jaa