Satelliittiyhteydet voivat mullistaa kriittisen viranomaisviestinnän – VTT tutkii uusia verkkoratkaisuja

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT on käynnistänyt satelliittiviestinnän tutkimushankkeen, jossa kehitetään uusia ratkaisuja kriittisten viranomaistoimintojen käyttöön. Hankkeen tavoitteena on helpottaa viranomaisten välistä viestintää vaikeissa olosuhteissa, kuten suurten metsäpalojen yhteydessä, mutta satelliittiyhteyksistä on hyötyä myös merenkulussa ja etäisillä kaivosalueilla.

Toimivat yhteydet ovat viranomaisten saumattoman tiedonkulun kannalta kriittisen tärkeitä. Datan ja tilannetiedon pitää kulkea esimerkiksi rajavartioston, poliisin ja palotoimen välillä kaikkina aikoina. On kuitenkin paljon sellaisia alueita, joilla verkko ei toimi kunnolla tai peitto puuttuu kokonaan ja tarvitaan erillisiä satelliittipuhelimia tai muita satelliittiviestintälaitteita.

VTT pyrkii ratkomaan tätä haastetta hankkeella ”6G-enabled Satellite-based Machine Type Connectivity for Demanding Applications in Remote Regions” (6G-SatMTC). Huhtikuussa käynnistynyt hanke on nyt päässyt vauhtiin ja edennyt seuraavaan vaiheeseen. Mukana ovat tutkimusorganisaatioista VTT ja Oulun yliopisto sekä yrityksistä Nokia, Airbus, Keysight, ABB, Fairspectrum, Suomen Erillisverkot, Magister, Verkotan, ja Weir Minerals.

”Ajatuksena on integroida maanpäällinen ja satelliittiverkko saumattomasti yhteen. Jatkossa päätelaite, kuten sensori tai kännykkä, voisi olla yhteydessä tukiasemaan, jos sellainen on saatavilla, mutta vaihtaa yhteyden tarvittaessa suoraan satelliittiin, jolloin verkkoyhteys pysyy katkeamattomana kaikissa oloissa, kaikkina aikoina”, kertoo hankkeen koordinaattori, VTT:n tutkimusprofessori Marko Höyhtyä.

Hankkeen erityistavoitteena on suurten metsäpalojen aikaisen toiminnan tukeminen, jotta sammuttavalla pelastushenkilöstöllä olisi aina ajantasainen tilannekuva ja mahdollisuus luotettavaan viestintään. Tämä toisi samalla parannuksen pelastustoimen turvallisuuteen.

Hanke vastaa myös merenkulun ja syrjäisten alueiden kaivosten kommunikaatiohaasteisiin.

”Merenkulussa tarvitaan aina satelliitteja, sillä maanpäälliset verkot eivät merellä kuulu tarpeeksi kauas. Vanhojen laitteiden kapasiteetti ei kuitenkaan riitä digitalisaation asettamiin vaatimuksiin. Uusi teknologia voisi mahdollistaa sujuvamman logistiikan ja paremmat palvelut merenkulkijoille”, Höyhtyä jatkaa. 

Ratkaisusta voisivat hyötyä niin ikään terveydenhuolto, maatalous ja tielogistiikka alueilla, joissa maanpäällinen verkko toimii heikosti.

”Jos satelliittiyhteys saadaan tulevaisuudessa toimimaan suoraan kännykän kautta, ihmisten ei tarvitsisi ostaa erillisiä laitteita, vaan yhteydet pelaisivat vaikka Lapissa patikoidessa. Se olisi käänteentekevää”, Höyhtyä avaa.

Satelliittiyhteyksissä valtava liiketoimintapotentiaali

VTT on jo haastatellut hanketta varten loppukäyttäjiä – viranomaistahoja, kaivosalan ja merenkulun yrityksiä – ja kartoittanut niiden tarpeet, jotka otetaan suunnittelussa huomioon. Testialusta on tässä vaiheessa jo määritelty, simulaatioympäristöt osittain tehty ja koko maapallon kattava satelliittijärjestelmäkin mallinnettu.

”Keysight johtavana testilaitetoimittajana näkee 6G-SatMTC-projektin tukemisen tärkeänä osana teollisuuden 5G- ja 6G-standardien kehittämistä. Keysightin vahva osaaminen kanavaemuloinnin ja verkkoemuloinnin osalta korostuu, kun halutaan testata uusia teknologioita ennen kaupallisten- ja testiverkkojen käyttöönottoa. Edistykselliset testijärjestelmät mahdollistavat 5G-Advanced ja NTN-satelliittiverkkojen realistisen testaamisen simuloiduilla palveluilla jo kehityksen alkuvaiheessa”, linjaa Janne Kolu, Keysight Finlandin maajohtaja sekä Keysightin kanavaemulointitoimintojen johtaja Oulusta.

Alustavat simulointitulokset on jo saatu ja ensimmäiset tieteelliset julkaisut hyväksytty. Sitä mukaa, kun tuloksia kertyy lisää, niitä testataan yhä monimutkaisemmissa järjestelmissä.

”Päätelaitteiden ja satelliittien välisissä yhteyksissä on avaruustietoliikenteen ja -viestinnän kannalta suuri liiketoimintapotentiaali, sillä käyttäjien määrän arvioidaan lähivuosina lisääntyvän miljoonilla. Uudenlaiset ratkaisut voisivat aikanaan laskea myös nykyisten palveluiden hintatasoa”, Höyhtyä toteaa.

”Me Nokiassa näemme, että hankkeen avulla luodaan uudenlaisia mahdollisuuksia niin laitteiden kuin ihmisten väliseen viestintään. Kehitettävä teknologia vastaa sekä syrjäisillä alueilla sijaitsevien kaivosten reaaliaikaisiin viestintätarpeisiin että muuhun turvalliseen ja luotettavaan viestintään energiatehokkailla seuraavan sukupolven ratkaisuilla. Satelliittiviestinnän integrointi osaksi niin 5G- kuin tulevaisuuden 6G-järjestelmää täydentää maanpäällisiä verkkoja, jolloin mahdollistetaan mobiiliteknologian saatavuus myös syrjäisillä alueilla”, sanoo Nokian osastopäällikkö Ilkka Känsälä.

Hankkeen rahoitus tulee Business Finlandin 6G Bridge -ohjelmasta, joka edistää yhteiskunnallisesti merkittäviä 5G Advanced- sekä 6G-teknologioita Suomessa. Ohjelman painopisteenä ovat erityisesti teknologiat, jotka voivat tuoda Suomeen uutta liiketoimintaa.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on myös yhteensopivuus rakenteilla olevaan eurooppalaiseen Iris2-verkkoon ja muihin kansainvälisiin järjestelmiin. Hanke tukee lisäksi VTT:n ja Euroopan avaruusjärjestelmän strategista kumppanuutta 5G:n ja sen jälkeisten teknologioiden kehittämisestä. Hankkeen rahoitus ulottuu vuoden 2025 lokakuun loppuun asti.

Jaa
Marko Höyhtyä
Marko Höyhtyä
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.