Rumasta ruuanpoikasesta kelpo ruuaksi - nuoret ja kokeneet kuluttajat yhteiskehittävät ratkaisuja ruokahävikin vähentämiseksi

Uutiset

VTT järjestää yhteistyössä Cross-KIC New European Bauhaus ja Oulu2026 (Oulu Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026) kanssa yhteiskehittämis-tapahtuman, joka tuo yhteen sekä nuoria että kokeneempia kuluttajia. Tapahtumassa osallistujat tutustuvat koko ruokaketjussa tapahtuvaan ruokahävikkiin ja siihen liittyviin haasteisiin niin tuotannossa, kaupassa, ravintolassa kuin kotitalouksissa, ja luovat uusia ratkaisuja ruuan kierrätykseen ja uudelleen käyttöön. Yhteissuunnittelulla kehitetään elämyksellisiä ratkaisuja, jotka jäävät käyttöön myös tapahtuman jälkeen. Kerromme tapahtuman jälkeen siellä syntyneistä ideoista ja ratkaisuista.

Ota Ruma ruuanpoikanen omaksi

Kaikki tuntevat Ruman ruuanpoikasen. Ruma ruuanpoikanen on ruokaa, joka ei ole se lajinsa kaunein yksilö, mutta on vielä syömäkelpoista ja arvokasta ravintoa, mutta joutuu usein roskiin. Nuoret kuluttajat kehittävät neljä digitaalista tarinaa, jossa ruma ruuanpoikanen seikkailee ruokaketjun eri vaiheissa: tuotannossa, kaupassa, ravintolassa ja kotitaloudessa. Tapahtumassa osallistujat tuottavat näille nuorten kehittämille tarinoille ”onnellisia” ja kestäviä loppuja, jotka hyödyttävät sekä ympäristöä, kaupunkia ja sen asukkaita sekä ruuan tuottajia.

Ruoka on myös kulttuuria

Kulttuurin ja ruokaketjun asiantuntijat arvioivat tapahtumassa kehitetyt tuotokset, jotka otetaan myös osaksi Oulu 2026 toteutusta. Tavoitteena on tuoda esille ruuan kulttuurinen rooli ja arvo ihmisten elämässä, ja tehdä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta ihmisille konkreettinen kokemus, kulttuurinen,  ihmiskeskeinen ja positiivinen elämys.

Lisää tietoa toimijoista

Uusi eurooppalainen Bauhaus (New European Bauhaus) elävöittää vihreän kehityksen ohjelmaa kiinnostavalla, innovatiivisella ja ihmiskeskeisellä tavalla. Liike perustuu kestävään kehitykseen, osallistavuuteen ja estetiikkaan, joilla Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tuodaan lähemmäs kansalaisia. Kaikkien olisi voitava tuntea, nähdä ja kokea vihreä muutos.

EIT Cross-Knowledge Innovation Community (x-KIC) yhdistää estetiikkaa, kestävyyttä, kiertotaloutta, ja osallisuuta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi. Se edistää uutta eurooppalaista Bauhaus ohjelmaa vastaamalla urbaanien ruokajärjestelmien haasteisiin innovatiivisen toiminnan ja projektien kautta osallistamalla kansalaisia ratkaisujen kehittämiseen. 

Oulu2026 matkalla mukana on 32 pohjoisen Suomen kuntaa. Yhteistyöllä tuodaan pohjoiseen lisää kulttuuria ja hyvinvointia, luodaan uusia työpaikkoja ja kehitetään pohjoista aluettamme.

VTT Oy luo innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuden ruokatalouteen. Ruoka 4.0 –aikakausi tarjoaa kestäviä ja terveellisiä ratkaisuja sekä erilaisia vaihtoehtoja eläinperäiselle ruoalle. 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Ruoan kysyntä kasvaa samaa vauhtia kuin maailman väestömäärä. Ruoantuotannon on oltava paitsi tarpeeksi tehokasta myös ympäristöä vähemmän kuormittavaa. Haaste on valtava, mutta harppauksia oikeaan suuntaan on jo otettu.