Riikka Virkkunen nimitettiin kahteen eurooppalaiseen vaikuttajafoorumiin

Uutiset

​VTT avaa Suomen teollisuudelle ovia eurooppalaisiin verkostoihin

VTT:n tutkimuspäällikkö Riikka Virkkunen on nimitetty Factories of the Future (FoF) Public Private Partnership Boardin puheenjohtajaksi. Hänet valittiin myös European Factories of the Future Research Association (EFFRA) johtokunnan jäseneksi. Molemmat johtokunnat koostuvat johtavien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden korkean tason edustajista eri puolilta Eurooppaa.

​FoF ja EFFRA työskentelevät läheisessä yhteistyössä komission kanssa tulevaisuuden tutkimus- ja kehitysaiheiden priorisoimiseksi valmistavan teollisuuden uudistumisen ja digitalisaation alueella. Myös uuden puiteohjelman (FP9) toimintatavat ja sisällöt ovat ajankohtaisia asioita. 

"FoF ja EFFRA ovat erinomaisia foorumeita vaikuttaa Euroopan ja Suomen teollisuuden uudistumisen kannalta keskeisiin kysymyksiin. Voimme tuoda esille muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten tarpeita sekä suomalaisia vahvuuksia kuten digitalisaatio ja valmistavan teollisuuden palveluliiketoiminta. VTT:n strategiatyö ja erityisesti "Teollisuuden uudistuminen" -majakka tukevat tätä työtä erinomaisesti, samoin kuin työ- ja elinkeinoministeriön johtama Digital Finland -strategia. EFFRA Board on paikka, jossa voimme vahvistaa suhteita johtaviin tutkimusosapuoliin sekä luoda uusia kontakteja innovatiivisiin eurooppalaisiin yrityksiin, kuten Comau'un, Boschiin, Siemensiin, Continental Automotiveen, Prima Industrie'en, Volvo Groupiin, Mondragoniin ja Orgalimeen, joista on edustus johtokunnassa. Tällaiset kontaktit ovat erittäin arvokkaita asiakkaillemme, kun muodostamme uusia tutkimuskonsortioita tai etsimme liiketoimintakumppaneita. VTT:n pitkäjänteisen EU-vaikuttamisen tavoitteena onkin helpottaa yritysten pääsyä eurooppalaisiin verkostoihin ja kansainvälisen huippututkimuksen pariin. Tästä meillä on useita onnistumisia kuten viime vuonna käynnistyneet kolme merkittävää hanketta valmistavan teollisuuden pk-yritysten digitalisaatiosta I4MS (ICT Innovations for Manufacturing SME's) -ohjelmassa", sanoo Riikka Virkkunen.

 

Lue myös blogi: Pk-yritys, tartu EU:n mahdollisuuksiin digiteknologioiden kokeiluissa
https://vttblog.com/2017/06/30/pk-yritys-tartu-eun-mahdollisuuksiin-digiteknologioiden-kokeiluissa/

Jaa
Riikka Virkkunen
Riikka Virkkunen
Professor of Practice