Perhe nauraa keittiössään.

Strategiamme kääntää haasteet mahdollisuuksiksi

VTT:n toimintaa ohjaavat suuret globaalit haasteet, jotka käännämme tieteen ja teknologian avulla yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Strategiassamme yhdistyvät haastelähtöisyys ja huippuosaaminen.

Kutsumme strategisia teemojamme majakoiksi: tulevaisuuden ilmasto, resurssien riittävyys, hyvä elämä, kokonaisturvallisuus ja teollisuuden uudistuminen.

Visio, missio ja arvot

VTT:n visiona on luoda valoisa tulevaisuus tieteeseen perustuvilla innovaatioilla. Missionamme on auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa menestymään ja uudistumaan soveltavan tutkimuksen keinoin.

Työtämme ohjaavat seuraavat arvot: intohimona innovointi, tukea ja arvostusta läpi kaiken, yhdessä asiakkaan hyväksi ja askeleen edellä.

Haluamme muuttaa maailmaa

Keskittymällä globaalien haasteiden viitoittamiin aiheisiin tutkimuksemme saa aikaan vaikuttavuutta ja muutamme maailmaa valoisammaksi. Vaikuttavuus syntyy yhteistyössä asiakkaiden kanssa sekä tutkimuksellisen ja teknologisen erinomaisuuden varmistamisella.

Uudet ratkaisut syntyvät, kun työskentelemme yhdessä niin kansainvälisten ja kotimaisten huippututkimuslaitosten kuin pienten ja suurten asiakkaiden kanssa. Luomme osaamisverkostoja ja innovaatioekosysteemejä, joissa opimme kaikki uutta ja kehitymme.

Yhdessä sovellamme tieteen edistysaskelia kestävän liiketoiminnan synnyttämiseen. Näin tulevaisuus on valoisampi kuin eilinen.

5 haastetta, joita ratkomme tieteen ja teknologian avulla

Strategiamme keskittyy viiteen suureen globaaliin haasteeseen, jotka käännämme asiakkaiden kanssa kestävän kasvun mahdollisuuksiksi:

Tulevaisuuden ilmasto – puhdasta energiaa

Ilmastonmuutos on hillittävissä, mutta vaatii kaikilla aloilla ripeitä toimia. Edistämme asiakkaidemme kanssa siirtymistä puhtaaseen energiasysteemiin ja irrottautumista fossiilisesta taloudesta.

Resurssien riittävyys – resurssiviisaus takaa menestyksen

Tehokkailla ratkaisuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla ja kiertotaloudella voimme varmistaa, että resurssit riittävät kaikille.

Hyvä elämä – elämänlaatua ja hyvinvointia

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.

Kokonaisturvallisuus – varmuutta muuttuvassa maailmassa

Maailma on turvallisempi kuin koskaan, mutta uhkien luonne muuttuu digitaalisessa maailmassa. Voimme varautua yllättäviinkin ilmiöihin.

Teollisuuden uudistuminen – mahdollisuuksia innovaatioiden avulla

Digitaaliset ratkaisut tehostavat tuotantoa ja luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia teollisuusyrityksille.

VTT Excellence Advisory Board

Excellence Advisory Board (EAB) -neuvottelukunta neuvoo VTT:n johtoa pitkän tähtäimen strategian toteuttamisessa, VTT:n strategisten painopistealueiden edistämisessä sekä maailmanluokan tutkimus-, teknologia- ja innovaatio-osaamisen kehittämisessä ja innovaatioprosesseissa.

Hae palvelua