Puettavat teknologiainnovaatiot voivat mullistaa potilaiden terveydentilan valvonnan ja toipumisen

Referenssit

GE Healthcare kehittää seuraavan sukupolven menetelmiä, joissa potilaiden terveydentilaa seurataan puettavien antureiden avulla. Tulevaisuudessa kevyt ja jopa painettavissa oleva teknologia voi auttaa varmistamaan potilaiden terveydentilan, kun he toipuvat hoitotoimenpiteistä. Tarkan terveydentilan seurannan mahdollistavat teknologiat voivat tarjota terveydenhuollon henkilöstölle uusia keinoja seurata potilaiden terveydentilaa etäyhteyden avulla. VTT:n ja GE Healthcaren välisessä hyvin kunnianhimoisessa ja dynaamisessa kumppanuudessa keskitytään näihin näkökohtiin.

Puettavat teknologiat ovat osa terveydenhuollon uutta aikakautta

Olemme tottuneet ajatukseen siitä, että potilaat joutuvat olemaan leikkauksen jälkeen vuodepotilaina ja usein kytkettyinä moniin terveydentilaa seuraaviin laitteisiin, mikä rajoittaa heidän itsenäistä liikkumistaan.

Ratkaisu tähän ongelmaan on puettava teknologia: uudenaikaiset mukavat, kevyet ja langattomat anturit, jotka voivat pian mahdollistaa potilaiden vapaamman liikkumisen.
    
”Pyrimme juuri tällaiseen muutokseen – haluamme muuttaa koko potilaan terveydentilan seurannan käsitteen”, Erno Muuranto, GE Healthcare Finlandin toimitusjohtaja, kertoo. ”Olemme siirtymässä pois maailmasta, jossa potilaat ovat kytkettyinä terveydentilan seurantamonitoreihin, uudenlaiseen maailmaan, jossa potilaat voivat liikkua vapaasti sairaaloissa.” Tällä on valtava vaikutus potilaiden hoitoon, sillä he voivat näin tuntea itsensä terveemmiksi, kun heidän annetaan liikkua vapaammin.

Toinen puettavien antureiden merkittävä vaikutus liittyy turvallisuuteen. Nykymuotoisessa hoidossa potilaiden monitorointi ei kata suurinta osaa heidän sairaalassa viettämästään ajasta, minkä vuoksi heidän tilansa voi heikentyä huomaamatta. Potilaiden tilaa koko ajan tarkkaileva puettava teknologia voi tunnistaa potilaiden tilan heikkenemiseen liittyviä varhaisia merkkejä, mikä puolestaan vähentää komplikaatioiden vaaraa ja auttaa potilaita toipumaan nopeammin. 

Olemme siirtymässä pois maailmasta, jossa potilaat ovat kytkettyinä terveydentilan seurantamonitoreihin, uudenlaiseen maailmaan, jossa potilaat voivat liikkua vapaasti sairaaloissa.
Erno Muuranto, GE Healthcaren toimitus- ja suunnittelujohtaja

VTT on GE Healthcaren strateginen kehityskumppani

VTT:n nimi nousi nopeasti esiin, kun GE Healthcare valitsi kumppania näiden puettavien teknologioiden jatkokehitystä varten. ”Teemme yhteistyötä useiden eri tutkimuslaitosten kanssa maailmanlaajuisesti. VTT tunnetaan kaikkialla maailmassa erittäin laadukkaana ja osaavana organisaationa”, Muuranto kertoo. ”Valitsimme VTT:n yhteistyökumppaniksemme myös siksi, että VTT oli jo tehnyt tutkimusta tällä alalla ja sillä oli jo ennestään painetun elektroniikan infrastruktuuri, kuten Oulussa sijaitseva PrintoCent-pilottituotantolaitos, joka mahdollistaa puettavien antureiden valmistusteknologian kehittämisen”

Langattomat anturit ovat nyt erittäin ajankohtaisia maailmanlaajuisen pandemian aikana. Jos teho-osastot täyttyvät, tarve seurata potilaita etänä tai jopa kotona kasvaa. ”Uskomme täsmälääketieteeseen ja pyrimme selvittämään, miten potilaiden hoitoa voidaan tarkentaa entisestään teknologian avulla”, Muuranto selittää. GE Healthcarella oli jo valmiiksi osaamista puettavien teknologioiden ratkaisujen ja tarvittavien algoritmien valmistamisesta, mutta VTT:n avulla toimintaa pystyttiin skaalaamaan ja laajentamaan.

Teemme yhteistyötä useiden eri tutkimuslaitosten kanssa maailmanlaajuisesti. VTT tunnetaan kaikkialla maailmassa erittäin laadukkaana ja osaavana organisaationa.
Erno Muuranto, GE Healthcaren toimitus- ja suunnittelujohtaja

VTT ja GE Healthcare ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä muun muassa data-analytiikan alalla. Yhteistyön tuloksena on kehitetty esimerkiksi algoritmeja, joiden avulla seurataan anestesian syvyyttä ja arvioidaan kirurgisen toimenpiteen aiheuttamaa kipua yleisanestesian aikana. Uutena palveluna VTT:stä on tullut äskettäin myös uusien terveydenhuollon laitteiden kliininen tutkimuspaikka.

VTT tarjoaa enemmän kuin pelkkää teknologista osaamista

Muuranto toteaa, että yksi kiistattomista eduista työskenneltäessä VTT:n kaltaisten tutkimuslaitosten kanssa on se, että ne ovat muutaman vuoden muita edellä teknologian kehityksen saralla. Lähes sadalla VTT:n ammattilaisella on laaja asiantuntemus terveydenhoitoteknologian alalla. Muuranto jatkaa: ”Arvostan VTT:n asiantuntijoita, heidän organisaationsa tarjoamaa laajempaa näkökulmaa ja mittavaa infrastruktuuria, kuten painetun elektroniikan pilottituotantolaitosta, jonka rakentaminen maksaisi meille todella paljonpuettavan anturiteknologian kaltaista hanketta varten.”

Muurannon mukaan VTT:n kanssa työskentelyn etuna oli myös VTT:n laaja tietämys EU:sta ja muista mahdollisista rahoittajista. ”VTT oli myös keskeisessä roolissa tämän hankkeen rahoituksen saannissa, kun hanke aloitettiin vuonna 2015.”

Toinen pitkän yhteistyön etu on VTT:n organisaation ketteryys. ”Joskus tutkimushankkeissa, esimerkiksi yliopistojen kanssa, on niin yksityiskohtaisesti määriteltyjä tutkimussuunnitelmia, että niitä on vaikea tilanteen mukaan muuttaa millään tavalla. VTT:n kanssa ei ole koskaan ollut tällaisia ongelmia”, Muuranto sanoo. Tiivis yhteistyö GE Healthcaren ja VTT:n välillä kehittyykin jatkuvasti kohti uusia innovaatioita.

Ota yhteyttä

Kari Kohtamäki, VTT
Kari Kohtamäki
Asiakaspäällikkö

Kari työskentelee terveysteknologian asiakaspäällikkönä VTT:llä, keskittyen erityisesti digitaaliseen terveyteen.

Ota yhteyttä:
Jaa
Kari Kohtamäki
Kari Kohtamäki
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.