PrintoCent10-hanke vauhdittaa terveyden ja hyvinvoinnin diagnostiikkatestien kaupallistumista

Uutiset, Lehdistötiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin pikadiagnostiikkatestien VTT-vetoinen kaupallistamishanke PrintoCent10 etenee hyvässä vauhdissa laajan yritysryhmittymän kanssa.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama ja VTT:n vetämä PrintoCent10-hanke on päässyt hyvään vauhtiin. Hankkeen osatoteuttajina ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Tarkoituksena on painetun älyn saralla toimivien yritysten aktivointi sekä pikadiagnostiikkatestien koe-erien valmistus sekä koekäyttö todellisessa ympäristössä.

PrintoCent-yhteisön perustehtävä on inspiroida, kouluttaa sekä luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia painetun älykkyyden ympärille. Viimeisimmän arvion mukaan painettu älykkyys tuo yli 1000 uutta työpaikkaa Suomeen vuoteen 2020 mennessä.

PrintoCent10 -hankkeessa yritysaktivoinnin lisäksi tehtäviin kuuluu pikadiagnostiikkatestien kehitys ja hikeen liittyvät keräysmetodit sekä hien koostumuksen erilaiset analyysit. Hankkeen tavoitteena on nostaa painetun älyn kansainvälistä tunnettuutta ja tuoda uusia toimijoita Ouluun sekä käynnistää ja laajentaa paikallisten alalla toimivien yritysten yhteistyötä.

Tulehdus- ja hikitestit hyvinvoinnin seurantaan

"Hanke kehittää liiketoimintaedellytyksiä siten, että Oulun seudulle syntyy pikadiagnostiikkatesti-, lukijalaite-, pilvipalvelu- ja analysointialojen teollisia toimijoita. Hankkeessa on tavoitteena mobiilin CRP-tulehduspikatestin valmistus ja pilotointi todellisessa terveydenhuollon toimintaympäristössä. Toinen testattava sovellus on hyvinvoinnin ja terveyden merkkiaineiden mittaaminen hiestä sekä kehitettävien hikikeräimien pilotointi yhdessä urheilun toimijoiden kanssa", kertoo PrintoCentin johtaja Ilkka Kaisto VTT:ltä.

Hanke alkoi 1.9.2017, ja sille on myönnetty tutkimus- ja kehitysrahaa 30 kuukaudeksi 1,17 miljoonaa euroa. Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulun kaupunki, yritykset sekä osallistuvat tutkimuslaitokset. Tähän mennessä hankkeeseen on sitoutunut yhteensä 14 yritystä sekä Suomesta että ulkomailta, esimerkiksi Oulussa toimivat Ginolis, iSTOC, Screentec, Health City Finland sekä Flexbright.
 

PrintoCentwww.printocent.net
 

Jaa