Otaniemen ydinreaktorin toiminta lakkaa

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT on päättänyt lopettaa Espoon Otaniemessä sijaitsevan FiR 1-ydinreaktorin toiminnan. Se ajetaan alas niin pian kuin se on teknisesti ja lainsäädännöllisesti mahdollista.

Reaktoria on käytetty 50 vuoden ajan tutkimukseen, opetukseen, isotooppituotantoon sekä syöpähoitoihin. Se on tuottanut viimevuosina sädehoitopalvelua kaulan ja pään alueen syöpiä sairastaville. Reaktorin ylläpito on aiheuttanut VTT:lle usean viime vuoden ajan merkittävän taloudellisen rasitteen. VTT on esittänyt, että palveluiden ostajat maksaisivat jatkossa reaktorin toiminnasta syntyvät kustannukset. Ulkopuolisilta tahoilta ei ole kuitenkaan saatu rahoitukseen ja palveluiden ostoon liittyvää taloudellista sitoutumista.

Säteilytyspalveluiden tuottaminen ei ole VTT:n perustoimintaa, eikä sädehoitopalveluiden jatkaminen nykyisessä laajuudessaan ole taloudellisesti mahdollista. VTT:llä ei ole myöskään omia strategisia teknologisia kehityshankkeita, jotka edellyttäisivät reaktorin käytön jatkamista.

2000-luvulla reaktorin merkittävin toimintamuoto on ollut erityisesti kaulan ja pään alueen syöpiä sairastaville annettu boorineutronisädehoito (BNCT) ja siihen liittyvä tutkimus. Hoidot on tällä hetkellä keskeytetty hoitotoiminnan organisoinnista vastanneen Boneca Oy:n ajauduttua konkurssiin tammikuussa 2012. Boneca Oy:n omistivat VTT, HYKS Instituutti ja Sitra. VTT on käynyt neuvotteluja toiminnan jatkamisesta usean eri tahon kanssa, mutta sopivaa toimijaa ei ole löytynyt.

Tutkimusreaktori aloitti toimintansa Otaniemessä vuonna 1962. Hallinnollisesti tutkimusreaktori siirtyi TKK:lta VTT:lle vuonna 1972. VTT:lle myönnettyä käyttölupaa, joka ulottuu vuoteen 2023 asti, ei voida siirtää muille.

 

Jaa