Osaaminen kasvaa, uutta liiketoimintaa syntyy – asiakkaat erittäin tyytyväisiä VTT:n kanssa tehtyihin hankkeisiin

Uutiset

VTT auttaa asiakkaitaan tunnistamaan ja ennakoimaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, parantamaan osaamistaan sekä kehittämään toimintaa monipuolisesti, selviää vuoden 2022 asiakasvaikuttavuustutkimuksesta. Yli 90 % vastaajista kertoi, että projektin tulokset vastasivat tavoitteita.

Asiakkaiden VTT:lle antama yleisarvosana pysyi asiakasvaikuttavuustutkimuksessa erittäin hyvänä (4,2), vaikka se laski hieman vuoden 2021 arvosanasta (4,4). Kyselyn asteikko on 1–5, jossa 1 on huono ja 5 erinomainen. Kaikkien taustaryhmien yleisarviot olivat erittäin hyvät, ja VTT:n ero kilpailijoihin pysyi selkeänä.

”Soveltava tutkimus tehdään aina asiakasta varten, ja VTT:n tavoite on luoda vaikuttavuutta heille ja yhteiskunnalle. Olen siis todella iloinen näistä tuloksista”, VTT:n kaupallisten toimintojen johtaja Marko Koistila sanoo. ”Se, että asiakas hyötyy yhteistyöstä kanssamme, on työmme ydin. Toimimme riippumattomasti hyvään tieteelliseen käytäntöön sitoutuneina ja autamme asiakkaita ratkaisemaan haasteita sekä luomaan uutta liiketoimintaa kestävällä tavalla. Uutta syntyy ja ratkaisut siirtyvät käytäntöön, kun tutkijat ja yritysten osaajat yhdistävät voimansa.”

Asiakkaat saavuttivat tavoittelemansa hyödyt erittäin hyvin. He odottavat yhteistyöhankkeilta erityisesti oman osaamisensa vahvistumista, uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä mahdollisuutta kehittää uusia tuotteita ja parantaa vastuullisuuttaan.

Valtaosa vastaajista on jo hyödyntänyt projektien tuloksia tai tulee hyödyntämään niitä lähitulevaisuudessa. Jos tuloksia ei ole vielä hyödynnetty, syynä on useimmiten se, että projekti on ollut tulevaisuuteen suuntaava ja vaatii jatkokehitystä.

VTT vaikuttaa projektien välityksellä myös laajemmin yhteiskuntaan ja elinkeinoelämään

Asiakkaiden mukaan tärkeimmät syyt valita VTT yhteistyökumppaniksi ovat korkeatasoinen ja laaja osaaminen, VTT:n laitteet ja fasiliteetit sekä aiemmat hyvät kokemukset. Myös VTT:n sijainti Suomessa koettiin positiivisesti. Kolmannes vastaajista ei ollut harkinnut muita vaihtoehtoja.

Investoinnit ja uusrekrytoinnit eivät ole asiakkaiden projekteilleen useimmin asettamia tavoitteita, mutta asiakasvaikuttavuustutkimuksen mukaan VTT:llä on positiivinen vaikutus myös niihin. Niiden kautta VTT:n vaikuttavuus ulottuu myös laajemmin ja pitkävaikutteisesti suomalaiseen elinkeinoelämään: toteutuneiden investointien keskikoko oli 400 000 euroa, ja keskimäärin projektien johdosta on palkattu neljä uutta työntekijää, jos projekti johti rekrytointeihin.

VTT:hen liitetyt kielteiset ominaisuudet pysyivät melko ennallaan: VTT koetaan hintavaksi, ja joitain osaamisalueita puuttuu. Hintamielikuvasta huolimatta asiakkaat kokevat saavansa VTT:n projekteista vastinetta rahalle.

”Tavoittelemme jatkossakin asiakasyritysten tarpeiden ja strategian ymmärrystä, jotta kykenemme luomaan todellista vaikuttavuutta asiakkaillemme – ja sitä kautta laajemmin yhteiskuntaan. Samalla asiakaskokemuskin kehittyy entisestään”, Marko Koistila kommentoi.

Tutkimuksen toteuttaminen

VTT:n asiakasvaikuttavuuskysely toteutetaan vuosittain puhelinhaastatteluna. Syksyllä 2022 tehtyyn kyselyyn vastasi 154 asiakasta, joista 134 oli kotimaisia ja 20 ulkomaisia. Yrityksiä oli kaksi kolmasosaa vastaajista, ja kaikenkokoiset yritykset olivat edustettuina: kolmasosalla oli alle kymmenen miljoonan liikevaihto, kolmasosalla yli miljardin ja lopuilla siltä väliltä.

Tutkimuksen kohteena olivat hankkeet, jotka ovat päättyneet vähintään vuosi ja enintään kaksi vuotta ennen kyselyn toteuttamista. Tällöin projektien todelliset vaikutukset ovat paremmin nähtävissä kuin välittömästi projektin päättymisen jälkeen.

Kyselyn toteutti Feelback Oy.

Jaa
Marko Koistila
Marko Koistila
Executive Vice President