Opitaan uutta kamuilta ja pysähdytään reflektoimaan - New Work @VTT -ohjelman kaksi uutta kokeilua kannustavat oppimiseen

Uutiset, VTT työpaikkana

Yksi VTT:n strategisista valinnoista on rakentaa maailman merkityksellisintä työpaikkaa. Tavoitetta tukee New Work @VTT -kehitysohjelmamme ja sen kaksi uutta oppimista tukevaa kokeilua, It’s reflection time ja Learning Buddy. Kaikille VTT:läisille tarkoitetut kokeilut ohjaavat meitä vähitellen positiiviseen jatkuvan oppimisen kehään.

Toimintaympäristömme vauhdikas muutos laittaa koetukselle taitomme ja osaamisemme. Elinikäinen oppiminen vaatii omaa aktiivisuuttamme ja organisaation tukea. Usein uudet tiedot ja taidot sujahtavat osaksi tekemistämme ilman, että sitä edes välttämättä huomaamme.

”Toimintaympäristömme muuttuessa myös osaamisemme vanhenee entistä nopeammin, jolloin jatkuva oppiminen on entistä tärkeämmässä roolissa. Oppimisen ei tarvitse tänä päivänä olla isoja kursseja vaan se on kasvavassa määrin päivittäisessä työssä tapahtuvaa jatkuvaa mikro-oppimista, mistä kasvaa suurempi kokonaisuus. Reflektoinnin avulla huomaamme, kuinka paljon uutta olemme oppineet ja mitä haluamme oppia lisää. Yhteisen reflektoinnin kautta pystymme myös jakamaan oppeja. Tämä kuljettaa meitä vähitellen positiiviseen kehään, joka edistää oppimista ja kasvattaa oikeanlaisen osaamisen erinomaisuutta”, kertoo New Work -ohjelman kehitysohjelman oppimiskokonaisuuden vetäjä Sari Ek-Petroff.

 

Kokeilujen avulla opitaan uutta ja pysähdytään opitun äärelle

Learning buddy -kokeilun tarkoituksena on kannustaa VTT:läisiä etsimään sisäinen tai ulkoinen kamu, jolta saa tukea jonkin itselle tärkeän asian oppimiseen. It’s reflection time -kokeilun tarkoituksena on kiinnittää huomiomme opittuihin asioihin ja tehdä ne myös näkyväksi. Jo opitun peilaamista voi tehdä yksilö-, projekti tai tiimitasolla.

”Uutta luovalle asiantuntijaorganisaatiolle oppiminen on luontaista, ja uudet kokeilut ovatkin käynnistyneet hyvin. On tärkeää, että organisaationa tunnistamme oppimisen ja oppimaan oppimisen merkityksen, nostamme aiheen esille ja kannustamme ihmisiä sen äärelle. Uteliaisuus on oppimisen alku. Haluamme, että uudet ajattelumallit johtavat lopulta toimintatapojen muutokseen ja kulttuuriin, jossa toteamme, että emme osaa jotain asiaa vielä, mutta minkään oppiminen ei ole meille mahdotonta. Uudet kokeilut tukevat juuri tätä työtä. Toisaalta lupauksemme on ajatella beyond the obvious, ja se jos mikä vaatii uteliasuutta ja jatkuvaa oppimista”, kertoo Jenni Santalo, VTT:n markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä New Work -ohjelman vetäjä.

 

Jaa