Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn käyttö yleistyy julkishallinnossa - turvallisuusriskien hallinta korostuu

Uutiset, Lehdistötiedote

​Digitalisaation arvioidaan tehostavan julkisen sektorin toimintaa merkittävästi. VTT:n johdolla on selvitetty ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntämisen edellytyksiä ja kehityskohteita, jotka on nyt koottu julkishallinnon päätöksenteon tueksi syntyneeseen väliraporttiin. Ratkaisujen kehittämisessä korostuu VTT:n, Aalto-yliopiston ja Etlan tutkijoiden mukaan turvallisuusriskien hallinta.

VTT, Aalto-yliopisto, Etla ja Oulun kaupunki ovat selvittäneet Valtioneuvoston kanslian hankkeessa, mitä ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntäminen edellyttää julkishallinnon tietovarannoilta ja käytännöiltä. Nyt julkaistussa väliraportissa esitetään alustava selvitys myös mahdollisista kehittämiskohteista.

"Ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn hyödyntämisestä päätettäessä on arvioitava, mitä viranomaisprosesseja kannattaa automatisoida - mitkä tehtävät tai prosessit ovat otollisimpia automatisoitavia", sanoo projektipäällikkö Jukka Kääriäinen VTT:ltä.

Ohjelmistorobotti suorittaa sille annettuja, tyypillisesti rutiininomaisia tehtäviä, kuten tiedon kopiointia järjestelmästä toiseen tai vaikka laskutustietojen tarkastamista. Ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään jo julkisella sektorilla, ja sen käytön odotetaan lisääntyvän ja yleistyvän lähivuosina merkittävästi - siitä ennustetaankin muodostuvan tulevaisuudessa Exceliä vastaava perustaito toimistotyöntekijöille.

Myös tekoälyhankkeita ja pilotteja on julkisella sektorilla useita. Erityisesti chatbot-tyyppisiä ratkaisuja on joko pilotoitu tai ne ovat tuotantokäytössä. Tekoälyn laajempi ja yleinen hyödyntäminen on julkisella sektorilla kuitenkin vielä tulevaisuutta, ja tähän se tarvitsee tukea.

Turvallisuusriskien hallinta on ensisijainen kysymys ohjelmistorobotiikan kehittämisessä. Tietojen tulee säilyä luottamuksellisina ja niiden käyttö asianmukaisena. Tekoälysovellukset pitää myös suojata hakkereilta ja kyberhyökkäyksiltä sekä huolehtia yksityisyyden suojasta. Tekoälyratkaisujen kokonaisturvallisuus edellyttää panostamista tehokkaiden testausmenetelmien kehittämiseen mm. koneoppimisen algoritmien toimintaa varten.

Yhtenä merkittävänä kehittämisehdotuksena esiin nousi myös datakatalogin muodostaminen, jossa kuvataan julkisen sektorin hyödynnettävissä olevia tietoaineistoja ohjelmistorobotiikalle tai tekoälylle. Lisäksi ehdotettiin, että Suomelle tulee määritellä kehys, miten kansalliset hallintoviranomaiset voivat käyttää tekoälyä ja prosessiautomaatiota päätöksenteossa. Nämä muodostaisivat säännöt, kuinka päätöksenteon tietojärjestelmiä suunnitellaan, operoidaan ja ylläpidetään vastuullisesti.

RoboÄly-hankkeessa tuotetaan loppuvuodesta 2018 myös arviointimalli ja valintakriteeristö, joilla tunnistetaan ohjelmistorobotiikalle ja tekoälylle soveltuvat automatisoitavat prosessit ja tehtävät. Samoin julkaistaan kehittämistoimenpide-ehdotukset julkiselle sektorille.

Selvitys verkossa:

https://www.etla.fi/julkaisut/ohjelmistorobotiikan-ja-tekoalyn-kehitysvaateet-julkiselle-sektorille-alustavia-havaintoja

Jaa
Jukka Kääriäinen
Jukka Kääriäinen