Nesli Sözer VTT:n älykkään ja kestävän elintarviketuotannon tutkimusprofessoriksi

Uutiset, Yhtiötiedotteet

Tekniikan tohtori Nesli Sözer on nimitetty VTT:n älykkään ja kestävän elintarviketuotannon tutkimusprofessoriksi 1.2.2019 lähtien.

Nesli Sözer on aiemmin työskennellyt VTT:ssä johtavana tutkijana keskittyen elintarvikkeiden materiaalitieteeseen sekä ainesosa- ja tuotesuunnitteluun. Uudessa tehtävässään tutkimusprofessorina hän vastaa VTT:n ketterään elintarviketuotantoon liittyvästä tutkimusteemasta ja edistää tutkimusta yhdistämällä ketteriä valmistusteknologioita kuluttajalle personoitujen elintarvikeratkaisujen kehittämiseksi.

Sözerin tehtävänä on luoda tieteellistä ja teknistä osaamista mullistuvan elintarviketuotannon alalla. Työn painopiste on kestävien ja terveellisten ainesosien ja elintarvikkeiden valmistukseen tähtäävissä teknologioissa ja valmistusmenetelmissä.

"Elintarviketeollisuuden neljäs vallankumous edellyttää useiden teknologioiden yhdistämistä fyysisen, digitaalisen ja biologisen osa-alueen sulauttamiseksi. Tuotteiden personointi kuluttajille merkitsee valtavaa muutosta elintarvikealan tuotannolle ja kaupalle, ja shokkivaikutus alkaa jo tuntua. Ketterät valmistusteknologiat vähentävät jätteen syntymistä tilauksiin perustuvan reaaliaikaisen tuotannon ansiosta. Uudessa roolissani tehtävänäni on tuottaa teknisiä ratkaisuja tulevaisuuden teollisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin," Sözer kuvailee uutta rooliaan.

"Ruoka on yksi perustarpeistamme, mutta samalla enenevässä määrin henkilökohtaisten valintojen kohde. Nykykuluttajaa kiinnostaa ruoan laadun ja turvallisuuden lisäksi terveellisyys, vähäinen ympäristökuormitus ja helppo saatavuus. Ruokaketju joutuu vastaamaan kuluttajien uusiin vaatimuksiin. Olemme VTT:llä visioineet mahdollisia muutospolkuja ruokaketjun murroksessa kohti uutta ruokataloutta. Uusi tutkimusprofessorimme Nesli Sözer on yksi avainhenkilöistämme toteuttaessamme monitieteistä lähestymistapaa edellyttävää VTT:n Elintarviketalous 4.0 -visiota yhdessä kumppanien kanssa", toteaa VTT:n tutkimusjohtaja Tiina Nakari-Setälä.

VTT:n Elintarviketalous 4.0 -visio käsittelee elintarviketuotannossa parhaillaan käynnissä olevaa neljättä vallankumousta. Nykyisen maatalouden ja elintarviketuotannon haasteita ovat globalisaatio, digitalisaatio ja ilmastonmuutos. Muutokseen vaikuttavat myös kuluttajien kiinnostus ruoan terveellisyyteen, tuotteiden ja palvelujen yksilöllistämiseen, nautinnonhaluun, tuotannon läpinäkyvyyteen, kestävään tuotantoon ja turvallisuuteen.

Jaa
Nesli Sözer
Nesli Sözer
Research Professor