Neljä asiaa, jotka sinun tulisi tietää VTT:n spin-off -hautomon toiminnasta

Artikkelit
VTT

Keväällä 2019 toimintansa aloittanut VTT LaunchPad on tiedelähtöinen yrityshautomo, jossa tutkijat kaupallistavat VTT:n omistamaa tutkimusta ja teknologiaa ja haastavat markkinoiden perinteiset toimintatavat. VTT LaunchPadin tavoite on kehittää laadukkaita ja rahoituskelpoisia spin-off -yrityksiä, jotka tähtäävät kansainväliseen kasvuun. Hautomotiimin rahoituspolku yritykseksi voi olla monitahoinen – siihen vaikuttaa myös kaupallistettavan teknologian kypsyysaste.

1. Hautomo valjastaa VTT:n osaamista Suomen talouden ja kilpailukyvyn hyväksi

Tarve hautomolle nousi VTT:n omistajan Työ- ja elinkeinoministeriön asettamasta tavoitteesta lisätä VTT:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta kaupallistamalla omistamiaan teknologioita ja keksintöjä startup-yritysten kautta entistä tehokkaammin. Yksi VTT:n menestyksen mittari onkin spin-off -yritysten keräämä rahoitus.

2. Toimintaa ohjaa Lean Startup -menetelmä

VTT LaunchPad rahoittaa spin-off -kandidaattitiimejä valtionavustukseen perustuvasta budjetistaan ja hautomo voidaan siten nähdä esisiemenvaiheen sijoittajaksi. Rahoituksen periaatteena sovelletaan Lean Startup -menetelmää, jossa tärkein liiketoimintaolettama todennetaan askel kerrallaan nopeasti oppia ja todistusaineistoa kartuttaen, sekä suuntaa arvioiden. Lisäksi VTT LaunchPad -ohjelmaan sisältyy koulutusta yrittäjyyteen liittyvissä aiheissa, tiimin kehitystä sekä kohtauttamista sijoittajien ja muiden ydinsidosryhmien kanssa. Päämääränä on kehittää yritysaihioita asiakaslähtöisesti rahoituskelpoisiksi startupeiksi mahdollisimman ketterästi. 

3. Hautomon valintakriteerit auttavat tunnistamaan vahvimmat tiimit ja lupaavimmat teknologiat

VTT Launchpad hautomorahoitus rajoittuu maksimissaan vuoteen, jonka aikana tiimi viimeistelee spinnattavan yritysaihion rahoituskelpoiseksi. Hautomon valintakriteerit ovat tarkat, jotta mukaan valikoituu vain sellaisia tiimejä ja teknologioita, joilla on mahdollisuus saavuttaa tavoite hautomotyöskentelyn aikana. 

Valintakriteerit: 

  • Liiketoimintaidea pohjautuu VTT:n omistamaan teknologiaan, joka on siirrettävissä kasvuyritykseen
  • Liiketoimintaidean teknologia on osoitettu toimivaksi 
  • Liiketoimintaidea tähtää isoon markkinaan ja on skaalautuva
  • Ratkaisulla on positiivinen vaikutus asiakkaalle sekä yhteiskunnalle 
  • Tiimi voi kasvaa rahoituskelpoiseksi

4. Kaupallistamispolku spin-off -yritykseksi on yksilöllinen - rahoituslähteet riippuvat teknologian kypsyydestä

VTT LaunchPad -hautomotiimeillä on taustallaan erilaisia rahoituslähteitä. Hautomoon tullessaan osa tiimeistä on jo saattanut hyödyntää TUTLI/R2B-rahoitusta tai tiimit hakevat rahoitusta hautomotyöskentelyn aikana. Joukossa on kuitenkin tiimejä, joille R2B ei ole perustelluin keino rahoittaa spin-off -yrityksen kehittämistä. Niitä ovat esimerkiksi liiketoimintaideat, joiden teknologiaratkaisut ovat kehittyneet riittävän kypsiksi muiden VTT-projektien ohessa. Sellaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset asiakasprojektit, co-creation -hankkeet ja EU-hankkeet.
 
Hautomon tiimeistä viisi on hyödyntänyt TUTLI-rahoitusta, joka on auttanut tiimejä teknologian kehittämisessä. Kahden tiimin kaupallistamispolut ja sovellukset ovat kehittyneet muilla keinoin. Toinen näistä tiimeistä on jo perustanut yrityksen ja on loppusuoralla rahoituksen varmistamisen kanssa. Myös toisella tiimillä on aikataulu määriteltynä spinnauksen vaiheista.

Keromme mielellämme lisää VTT LaunchPadin toiminnasta: 
Lotta Partanen, Manager Incubation and Acceleration, VTT LaunchPad, +358504802706, [email protected]
Tiia-Maria Tenhunen, VTT LaunchPad -sidosryhmät ja yhteisöt, +358504042942, [email protected]

Jaa
Lotta Partanen
Lotta Partanen
TiiaMaria Jaakkola
Tiia-Maria Jaakkola
Research Scientist