Nanobioteknologia avuksi vaikeiden sairauksien hoitoon ja diagnostiikkaan

Uutiset, Lehdistötiedote

Keskushermostoa rappeuttavat sairaudet ja erilaiset syövät lisääntyvät muun muassa väestön ikääntymisen myötä. Näiden tautien hoitoon ja varhaiseen diagnostiikkaan tarvitaan uusia keinoja. VTT on mukana uudessa tutkimusekosysteemissä, joka kehittää nanobioteknologisia ratkaisuja tähän haasteeseen.

Tutkimushankkeessa keskitytään solunulkoisiin vesikkeleihin. Ne ovat nanokokoisia partikkeleita, joita solumme tuottavat ja käyttävät viestiessään keskenään. Eri tautitiloissa solut tuottavat erilaisia vesikkeleitä, joita tunnistamalla saadaan varhaista tietoa sairauksista. Vesikkelit voidaan myös valjastaa lääkeaineiden kuljettamiseen ja kehittää tähän perustuvia terapiamuotoja.

Uudessa tutkimusekosysteemissä Suomen johtavat tutkimusorganisaatiot, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu, Orion Pharma sekä nanoteknologian PK-yritykset ovat yhdistäneet voimansa selvittääkseen näitä mahdollisuuksia.

– On tärkeää ja mielenkiintoista olla mukana konsortiossa, jossa kehitetään uusia, lupaavia teknologioita tällä alalla. Tuomme ekosysteemiin vahvaa diagnostiikkaosaamista, joka kehittyy yhteistyön myötä edelleen, iloitsee VTT:n tutkimusryhmän vetäjä Leena Hakalahti.

– VTT:n roolina on kehittää uusia menetelmiä, vasta-aineita ja mittausalustoja vesikkelien analysointiin. Yhdessä optisten mittausvälineiden kanssa tämä mahdollistaa vesikkelien herkän tunnistamisen ja tarkan karakterisoinnin. Tämä parantaa lääkeaineita kuljettavien vesikkelien laadunvalvontaa ja edistää niiden turvallista hyödyntämistä.

Osa VTT:n diagnostiikkakehitystä

VTT:llä on monipuolista asiantuntemusta diagnostiikasta sen eri sovellusalueilla. Tutkimuskohteisiimme kuuluvat muun muassa uudet vasta-aineet ja menetelmät niiden diagnostiseen analyysiin. VTT:llä kehitetään myös analyysilaitteita ja sensoriteknologiaa diagnostisiin sovelluksiin ja molekyylimittauksiin sekä laskentavälineitä diagnostiikka- ja ennusteratkaisuja varten.

VTT:n herkkiä ja tarkkoja diagnostiikkaratkaisuja hyödynnetään lääketieteen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Niitä voidaan soveltaa myös monilla muilla aloilla, esimerkiksi teollisuuden prosessien ohjauksessa, elintarviketurvallisuudessa ja ympäristödiagnostiikassa.

Jaa
Leena Hakalahti
Leena Hakalahti
Principal Scientist