Muovi tai muukaan jäte ei kuulu luontoon

Blogit
Ali Harlin

Mikään muovi tai muukaan jäte ei kuulu luontoon, ja tuotteet on suunniteltava niin, että niillä on toimiva kierrätys. Kehityksen kannalta tärkeää on investoida tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Muovijätteen kierrättämiseksi tarvitaan useita ratkaisuja, joista materiaalin kierrätys on yksi. Sen rinnalle tarvitsemme kemikaalien ja energian talteenottoa. On huomioitava myös uusien materiaalien mahdollisuudet: Keskustelua on käyty esimerkiksi paperituotteiden ympärillä, sillä niissäkin voi olla pieniä määriä muovipinnoitteita.

Poliitikkojen pitää olla nyt hereillä, etteivät EU-säädökset estäisi uusien innovaatioiden käyttöönottoa.

Euroopan parlamentti on tuomassa nopeutetulla aikataululla kertakäyttömuovia rajoittavan direktiivin. Sen perusajataus on rajoittaa kertakäyttöisiä muovituotteita, eli niitä, jotka muodostavat 80 % EU:n rannoilta löydetystä roskasta. Tällaisia ovat esimerkiksi juomapakkausten korkit, henkilökohtaiseen hygieniaan käytettävät tuotteet ja tarjoilupakkaukset. Parlamentti on kiinnittänyt huomiota myös esimerkiksi kalastuksessa käytettäviin pyydyksiin.

Kierrätystä on lisättävä EU:n alueella ripeästi, sillä toistaiseksi vasta alle 30 % muoviroskasta saadaan kerättyä kierrätykseen. Kierrätyksen merkitys kasvaa myös siksi, että muovin käyttö kasvaa nopeasti.

Ongelman ydin on kertakäyttöisten tuotteiden suunnittelukulttuurissa, ja avain ongelmaan on parempi elinkaarisuunnittelu ja roskaamisen estämien. Euroopan muovistrategia puuttuu laajemmin koko muoviongelmaan, ja muovipakkauksille on valmisteilla oma EU-tasoinen säätelynsä.

Suomi on siirtynyt nopeasti muovinkierrätyksen mallimaiden joukkoon, ja EU pyrkii nyt samalle tasolle. Muovi on tulevaisuudessa edelleen merkittävä osa esimerkiksi ruokien ja juomien jakelua, ja siksi on tärkeää asettaa tavoitteet ja ratkaista ongelmia aktiivisesti. Vuoteen 2030 mennessä pitäisi 55 % muovista kiertää ja yli 90 % muoviroskasta saada kerättyä.

https://cor.europa.eu/lt/news/Pages/we-need-less-and-better-plastics.aspx

Blogin kirjoittaja Ali Harlin on toiminut EU-alueiden kertakäyttömuovia koskevissa asioissa teknisenä neuvonantajana.

Jaa
Ali Harlin
Ali Harlin
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?