Mittava kvanttiteknologian kehityshanke tuo yhteen suomalaisen teollisuuden ja tutkimuksen

Uutiset, Lehdistötiedote

Merkittävä uusi tutkimushanke käynnistyi vauhdittamaan suomalaisen kvanttiteknologian edistymistä. VTT:n koordinoima QuTI-hanke kehittää uusia komponentteja, tuotantoratkaisuja ja algoritmeja kvanttiteknologian tarpeisiin. Business Finlandin osittain rahoittamassa QuTI-konsortiossa on mukana yhteensä 12 partneria. Kolmevuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on noin 10 miljoonaa euroa.

Teollisuudessa on virinnyt laaja kiinnostus kvanttiteknologiaan, koska kvantti-ilmiöitä hyödyntämällä laskenta-, kommunikaatio- ja anturiratkaisujen suorituskykyä voidaan parantaa ennennäkemättömällä tavalla. VTT:n koordinoima ekosysteemihanke Quantum Technologies Industrial (QuTI) tuo yhteen suomalaisen teollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden asiantuntemuksen uusien kvanttiteknologian ratkaisujen löytämiseksi.

QuTI-hanke kattaa koko kvanttiteollisuuden vaatiman arvoketjun materiaaleista ja laitteistoista ohjelmistoihin ja järjestelmätason ratkaisuihin. Hankkeessa on mukana 12 organisaatiota: tutkimuspartnereina VTT, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus sekä teollisuuspartnereina Bluefors, Afore, Picosun, IQM Quantum Computers, Rockley Photonics, Quantastica, Saab ja Vexlum.

”Kvanttiteknologia on monitieteellinen ja nopeasti etenevä ala. QuTI-konsortio tarjoaa ihanteellisen lähtökohdan suomalaisen teknologian ja teollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiselle tällä nopeasti kasvavalla alalla”, toteaa Mika Prunnila, VTT:n tutkimusprofessori ja QuTI-projektin koordinaattori.

QuTI-hankkeessa kehitettävät kvanttilaskennan ja -kommunikaation laitteistot perustuvat pitkälti mikrojärjestelmien, fotoniikan, elektroniikan ja kryogeniikan osaamiselle. Hankkeessa kehitetään räätälöityjä ohjelmistoja ja algoritmeja käsi kädessä laitteistojen kanssa, mikä vahvistaa kotimaista kvanttilaskentainfrastruktuuria. Lisäksi luodaan kvanttiteknologian tuotekehitykseen uusia työkaluja, jotka palvelevat niin QuTI-hankkeen tarpeita kuin koko kvanttiteknologian alaa.

Kolmivuotinen QuTI-hanke toteutetaan Business Finlandin ja projektikumppaneiden yhteisrahoitteisena hankkeena, jonka kokonaisbudjetti on noin 10 miljoonaa euroa. Business Finlandin rahoitusosuus on 5,6 miljoonaa euroa.

”Kvanttiteknologia tarjoaa suuria mahdollisuuksia suomalaiselle teollisuudelle ja haluamme olla mukana tukemassa tätä kehitystä. Näemme että QuTI-hanke on monessa mielessä suomalaisen kvanttiekosysteemin konkreettinen lähtölaukaus”, toteaa Business Finlandin ekosysteemivastaava Kari Leino.
 

Puhdastilat ensiarvoisen tärkeitä kvanttiteknologian tutkimukselle ja liiketoiminnalle

Tietokoneiden mikroprosessoreiden tavoin myös kvanttiteknologian komponenttien valmistus vaatii puhdastilaympäristön. VTT:n ja Aalto-yliopiston yhteinen Micronova-tutkimusinfrastruktuuri Espoossa on Pohjoismaiden suurin tutkimukseen keskittyvä puhdastila. Micronovan monipuolinen prosessivalikoima mahdollistaa kvanttiteknologian laitekehityksen esimerkiksi kvanttilaskennan ja -kommunikaation tarpeisiin. Kansalliseen Otanano-tutkimusinfrastruktuuriin kuuluvalla Micronovalla on merkittävä rooli sekä QuTI-hankkeessa että Suomessa tehtävässä kvanttiteknologian tutkimuksessa ja kehityksessä. QuTI hyödyntää myös Tampereen yliopiston puhdastilojen optoelektroniikan valmistusosaamista.

QuTI logo
Jaa
Mika Prunnila
Mika Prunnila
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Kvanttiteknologia tarjoaa työkalut ihmiskunnan merkityksellisimpien haasteiden ratkaisemiseen.