Miten pandemiat muuttavat rakennuksia ja niiden käyttöä?

Teams LiveEvent
Suomi

-

Korona muuttaa jatkuvasti maailmaa ja käsityksiämme siitä, miten hengitystieinfektiot leviävät. Pandemia on herättänyt myös rakennusten omistajat, rakentajat, ylläpitäjät ja loppukäyttäjät huomaamaan sisätilojen turvallisuuden merkityksen: virus leviää tehokkaimmin ahtaissa tiloissa, joissa on paljon ihmisiä ja heikko ilmanvaihto. Ilmahygienian - eli tehokkaan ilmavaihdon ja ilmanpuhdistuksen - painoarvo on kasvanut, kun tutkimustietoa on karttunut lisää. Turvallisten sisätilojen luominen myös pandemian aikana saattaa edellyttää täysin uudentyyppisten ilmanvaihtoratkaisujen laajaa käyttöönottoa.

VTT järjestää yhdessä Sisäilmaekosysteemin ja E3-hankkeen kanssa webinaarin, jossa paneudumme yhdessä eri alojen johtavien asiantuntijoiden kanssa olennaisimpiin pandemiantorjuntakeinoihin sisätiloissa, esittelemme matalalla kynnyksellä käyttöön otettavia teknisiä suojautumiskeinoja pandemian leviämistä vastaan sekä mietimme yhdessä uusia strategioita ja teknologisia ratkaisuja tulevien pandemioiden vaikutusten minimoimiseksi.

Tilaisuuden kohderyhmiä ovat kiinteistöjen omistajat, rakentajat, suunnittelijat, teknologiayritykset, viranomaiset ja aihepiiristä kiinnostuneet rakennusten käyttäjät.

Ohjelma ja ilmoittautuminen tilaisuuteen

Jaa
Hannu Salmela
Hannu Salmela
Research Team Leader