Miten meni tänään töissä?

Uutiset, Lehdistötiedote

Eurooppalainen Factory2Fit-tutkimuskonsortiossa kehitetään VTT:n johdolla ratkaisuja, joiden avulla valmistavan teollisuuden työntekijät saavat kannustavaa palautetta omasta työhyvinvoinnistaan ja -suorituksestaan. VTT kehittää yhteistyössä suomalaisen Finn-Power Oy:n kanssa hankkeessa Työfiilis-sovellusta, jota parhaillaan koekäytetään forssalaisen Stera Oy:n työntekijöillä.

Työfiilis-sovellus mittaa työhyvinvointia ja työn sujuvuutta

Digitalisoituvissa työympäristöissä työntekijöiltä hämärtyy helposti käsitys, mitä työssä saa aikaan. Kuitenkin kannustava palaute työsuorituksesta samoin kuin saavutukset ja onnistumisen elämykset ovat tärkeitä työssä jaksamisen ja työmotivaation kannalta.  

Työfiilis-sovellus tarjoaa työntekijälle henkilökohtaista palautetta työvuoron sujumisesta ja omasta hyvinvoinnista. Kokeilussa sovellus on integroitu Finn-Powerin valmistamiin, pitkälle automatisoituihin Prima Power metallin työstölinjoihin. Työfiilis-sovellus koostaa palautteen automaatiolinjan toimintatiedoista sekä Fitbit-aktiivisuusrannekkeen hyvinvointimittaustiedoista. Ainoastaan työntekijä itse pääsee tarkastelemaan näitä tietoja. Sovelluksen tarkoitus on auttaa oivaltamaan, kuinka työn sujuvuus vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja toisaalta, kuinka oma hyvinvointi vaikuttaa työhön. Sovellus myös kannustaa suosimaan hyvinvointia tukevia elämäntapoja.

Työfiilis-sovellus on ollut reilun kuukauden Steran automaatiolinjan operaattoreilla koekäytössä. Koekäyttöön osallistuvat operaattorit kertovat, että koneen käyttöasteen näkeminen työvuoron jälkeen on ollut hyvä kannustin. Yllättävää on ollut huomata, että työvuoron aikana voi tulla jopa 10 000 askelta. Työvuoron jälkeen graafinen trendikuva kertoo vuoron sujumisesta. Se auttaa muistelemaan, oliko vuorossa jotain erityistä. Esimerkiksi vikatilasta selviämistä on voinut analysoida ja miettiä voisiko jatkossa toimia jotenkin toisin. Pitkällä aikajänteellä sovellus voi auttaa löytämään itselle sopivan työtyylin ja työtavan. 

Yksikön päällikkö Tero Marjamäki Steralta toteaa: "Kun saadaan ihmiset tyytyväiseksi työssään, niin myös työn tehokkuus paranee. Tämä sovellus tarjoaa palautetta vain työntekijälle, ja niin pitää ollakin. Jatkossa pitäisi olla kolmas osapuoli, jonka kautta työnantaja voisi saada koottua ja suodatettua palautetta, joka auttaa tunnistamaan ongelmakohtia ja mitä pitäisi muuttaa."

"Finn-Power haluaa olla edelläkävijä työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämisessä osana Prima Power koneita ja valmistuslinjoja. Yksi tulevaisuuden uusia markkinavaltteja on työntekijöiden hyvinvointi," toteaa tutkimus- ja kehityspäällikkö Esko Petäjä Finn-Power Oy:ltä.

"Tulevaisuuden työelämässä työntekijät ottavat yhä enemmän vastuuta omasta osaamisestaan ja sen kehittämisestä. Factory2Fit-hankkeessa kehitetty Työfiilis-sovellus tukee tätä kehitystä tarjoamalla kannustavaa palautetta ja auttamalla työntekijää tunnistamaan omat vahvuutensa sekä kehityskohteet. Työhyvinvoinnin ja työsuorituksen seuraaminen tukee yksilöllistä työssäoppimista itselle sopivassa tahdissa," sanoo hankkeen koordinaattori Eija Kaasinen VTT:ltä.

"Haastatellessamme tehtaiden työntekijöitä nousi esiin, että työstä saatu palaute mielletään usein kielteiseksi, kun seurataan esimerkiksi virheiden määrää tai aikaa, jolloin koneet eivät ole käytössä. Työfiilis-sovelluksessa halusimme korostaa erityisesti positiivista palautetta, joka voi nostaa työfiilistä ja vaikuttaa myönteisesti työntekijän työtyytyväisyyteen ja motivaatioon," kertoo pilotoinnista vastaava tutkija Päivi Heikkilä VTT:ltä.

EU:n rahoittamaan Horizon 2020 -ohjelmaan kuuluva Factory2Fit-projekti alkoi lokakuussa 2016 ja jatkuu syyskuuhun 2019 asti. Hankkeessa kehitetään ratkaisuja, joiden avulla valmistavan   teollisuuden työympäristöt mukautuvat työntekijöiden yksilöllisten kykyjen, tarpeiden ja toiveiden mukaan. Kehityskohteena on myös ratkaisut, jotka tukevat tiedon jakamista ja yksilöllistä työssäoppimista sekä työntekijöiden osallistumista oman työnsä ja työympäristönsä suunnitteluun. Hankkeeseen osallistuu 9 partneria: VTT, Finn-Power Oy (Prima Power) ja Visual Components Suomesta, Continental, Amorph Systems ja Chemnitzin tekninen yliopisto Saksasta, United Technologies Research Centre ja Carr Communications Irlannista sekä CERTH-tutkimuslaitos Kreikasta. 

#IndustrialRenewalVTT

#GoodLifeVTT

 

Mediamateriaali: Kuvat VTT, Päivi Heikkilä

 

Kuva 1, linja ja operaattori: Työntekijä saa tietoa hyvinvoinnistaan aktiivisuusrannekkeen avulla ja tietoa työn sujuvuudesta automaatiolinjan toimintatietojen kautta.

 

Kuva 2, operaattori: Työntekijä saa henkilökohtaista palautetta omaan puhelimeensa.

 

Kuva 3, Työfiilis läheltä: Työfiilis-sovelluksesta työntekijä näkee koosteen työvuorosta sekä pidemmän ajan trenditietoja (tietosuojasyistä kuvassa testidataa).

 

Lisätietoja Factory2Fit-hankkeestawww.factory2fit.eu

 

Ota yhteyttä

Kaasinen Eija
Principal Scientist
+358405571005
[email protected]

 

 
 

Lisätietoja:
Finn-Power Oy

Esko Petäjä, tutkimus- ja kehityspäällikkö
050 526 5236, [email protected]

Stera Technologies Oy
Tero Marjamäki, yksikön päällikkö
050 919 0915, [email protected]

Jaa